Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών. Αποδελτίωση του Προεδρικού Διατάγματος

Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών
Αποδελτίωση
του Προεδρικού Διατάγματος

Το Π.Δ. για την
αξιολόγηση δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες, δίνει αποστομωτική απάντηση σε
όλους εκείνους  που σε πολιτικό και
συνδικαλιστικό επίπεδο μιλούσαν για καλή και κακή, εσωτερική και εξωτερική,
τιμωρητική και μη τιμωρητική… αξιολόγηση. Μία είναι η αξιολόγηση στην ταξική
κοινωνία που ζούμε. Είναι εργαλείο στα χέρια του αστικού κράτους για να
περάσουν οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση που:
·  Σπάνε τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και διαφοροποιούν ταξικά το
περιεχόμενό της.
·  Οργανώνουν και στελεχώνουν το σχολείο ως διοικητική μονάδα που
διαμορφώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναζητάει πόρους και αξιολογείται από την
αγορά. Μεταφέρουν το κόστος και την ευθύνη της μόρφωσης στις πλάτες της
οικογένειας.
·   Ξεδιαλέγουν και διαχωρίζουν τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών
από νωρίς, τα στέλνουν μέσω της ψευτοκατάρτισης στην εκμετάλλευση. Αυξάνουν τον
αριθμό εκείνων που οδηγούνται στην εγκατάλειψη του σχολείου.
·  Ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις και των εκπαιδευτικών, τσακίζουν
συθέμελα πτυχίο και σπουδές.
Όλα τα παραπάνω,
όπως και η αξιολόγηση αποτελούν κατεύθυνση της
Ε.Ε., του ΟΟΣΑ
, των
επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι προϊόν των μνημονίων και γι’ αυτό έχει
υλοποιηθεί και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, ανεξάρτητα από χρέος, δανειακές
συμβάσεις, κτλ.
Σήμερα, σε
συνθήκες κρίσης, οι παραπάνω αλλαγές επιταχύνονται. Εντάσσονται στις συνολικές
αλλαγές που έχουμε στο Δημόσιο Τομέα, για ένα κράτος πιο επιτελικό, πιο
αυταρχικό, πιο ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μονοπωλίων.
Σχετικά
με το ΠΔ:
Καλός δάσκαλος
θα είναι αυτός που θα προωθεί τα κριτήρια του νέου σχολείου
(επιχειρηματικότητα, σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, βλέπε δήμους
επιχειρήσεις, θα εξασφαλίζει πόρους δηλ. χορηγούς, θα διδάσκει φτηνές
ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις κλπ.)
Πιο συγκεκριμένα:
1)  Θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε οικονομική εξαθλίωση,
στασιμότητα και απόλυση.
Άρα, φυσικά και έχει επιπτώσεις (είναι «τιμωρητική»), γιατί συνδέεται με
το μισθό και την απόλυση. Με το νόμο 4024/11 για το νέο μισθολόγιο, που
προβλέπει ότι για να πας από βαθμό σε βαθμό κι από κλιμάκιο σε κλιμάκιο
χρειάζεται εκτός των χρόνων υπηρεσίας που προβλέπονται, θετική αξιολόγηση και
να είσαι μέσα στην ποσόστωση. Στο Π.Δ. για την αξιολόγηση (άρθρο 17 παράγραφοι
4 και 5) προβλέπεται ότι όσοι χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε πάνω από ένα κριτήριο
ανά κατηγορία (πράγμα εύκολο), χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς και με το
άρθρο 8 παράγρ 4 του 4024/11 εγγράφονται στον πίνακα των μη προακτέων, που
σημαίνει ότι δεν παίρνουν προαγωγή άρα και οποιαδήποτε αύξηση για τα επόμενα
δύο χρόνια. Ταυτόχρονα ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει ότι ο
Δημόσιος Υπάλληλος που δύο φορές θα αξιολογηθεί αρνητικά, απολύεται.
2)  Είναι εξονυχιστική και εξοντωτική γιατί αφορά κάθε πλευρά τόσο
της εκπαιδευτικής όσο και της υπηρεσιακής σχέσης του εκπαιδευτικού
. Είναι πολύ εύκολο σε 5 κατηγορίες και 15 κριτήρια,
με αρκετές παραμέτρους το καθένα, να βρεθούν δύο ψεγάδια σε κάθε κατηγορία για
να κριθεί ο εκπαιδευτικός ελλιπής.
3)  Θέλουν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό να γίνει συνένοχος στο
έγκλημα
, γι’ αυτό καλείται υποχρεωτικά να αυτααξιολογηθεί και,
αν θέλει, να καταθέσει και φάκελο, καθώς και να αξιολογήσει τη σχολική μονάδα.
Για τη στάση του σ’ αυτούς τους
τομείς θα αξιολογηθεί!
4)  Η αξιολόγηση ακολουθεί τη διοικητική και εκπαιδευτική πυραμίδα, αξιολογείται ο προϊστάμενος για να αξιολογήσει τον
υφιστάμενό του αναλόγως, άλλωστε αξιολογείται για το πώς αξιολόγησε.
5)  Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή κάθε έτος (διοικητική αξιολόγηση) και από Σχολικό
Σύμβουλο κάθε τρία έτη
(εκπαιδευτική αξιολόγηση).
6)  Όσοι εκπαιδευτικοί πάνε σε περισσότερα του ενός σχολεία θα
αξιολογούνται από όλους τους διευθυντές και όλους τους σχολικούς συμβούλους
και ως μέσος όρος θα βγαίνει ο μέσος όρος κάθε κριτηρίου, μετά κάθε
κατηγορίας και μετά συνολικά.
7)  Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες θα αξιολογούνται από τους εκεί προϊσταμένους τους.
8)  Τέσσερις είναι οι κλίμακες: ελλιπής από 0 ως 30, επαρκής από 31 ως 60, πολύ καλός από 61 ως 80 και
εξαιρετικός από 81 ως 100. (άρθρο 5 του Π.Δ.)
9)  Για να χαρακτηριστεί ένας εκπαιδευτικός ελλιπής αρκεί, όπως
ήδη αναφέραμε, να χαρακτηριστεί ελλιπής σε δύο τουλάχιστον κριτήρια ανά
κατηγορία,
οπότε είναι μη
προακτέος.
10)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος επαρκής πρέπει να εφαρμόζει πολύ
καλά τα προβλεπόμενα
από τη νομοθεσία και τη
γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική, στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα.
11)  Για να χαρακτηριστεί κάποιος πολύ καλός πρέπει να πάει
παραπέρα, με πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να εφαρμόσει το προβλεπόμενα πάρα
πολύ καλά και να πρωτοστατήσει
σ’ αυτό ο αξιολογούμενος μέσα στην τάξη του και μέσα
στο σχολείο του.
12) Για να είναι εξαιρετικός ο διευθυντής ενός σχολείου: Πρέπει να εισηγείται καινοτομίες στη διοίκηση του σχολείου (φορτώνοντας
και τους εκπαιδευτικούς με καθήκοντα ανάλογα). Να εισηγείται καινοτόμα
προγράμματα, παρεμβαίνοντας έτσι και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να οργανώνει
καλά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Να αξιολογεί καλά τους
εκπαιδευτικούς, αλλά και να κάνει, για όλα αυτά, προσωπικές πρωτοπόρες
καινοτόμες προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή τους, δηλαδή να πρωτοστατεί και
να προχωράει παραπέρα την αντιλαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Αλήθεια τι θα κάνουν
και τι προσωπικές απόψεις θα καταθέσουν όσοι είναι αντίθετοι; Θα εξαναγκαστούν
σε παραίτηση είτε άμεσα είτε χαρακτηριζόμενοι ελλιπείς.
13)  Για να είναι εξαιρετικός ο Σχολικός Σύμβουλος  πρέπει να επιμορφώνει, να
εισηγείται και να βοηθάει στην εφαρμογή τους τα καινοτόμα προγράμματα του νέου
σχολείου της αγοράς. Φυσικά και να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς με βάση τις
κατευθύνσεις του νέου σχολείου, δηλ με το αν είναι καινοτόμοι εφαρμοστές της
αντιλαϊκής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
14)     Ο εκπαιδευτικός για να είναι εξαιρετικός:
Ø α) Στην κατηγορία εκπαιδευτικό
περιβάλλον:
Στο κριτήριο διαπροσωπικές σχέσεις πρέπει να
έχει άψογες σχέσεις με τους μαθητές του. Στο κριτήριο παιδαγωγικό κλίμα
να δημιουργεί άριστο κλίμα συμμετέχοντας και σε διάφορα προγράμματα
κοινωνικο-συναισθηματικού προσανατολισμού (π.χ. σχολικής βίας). Στο κριτήριο
οργάνωση της σχολικής τάξης πρέπει να οργανώνει άριστα την τάξη του λαμβάνοντας
υπόψη κάθε ιδιαιτερότητα κάθε μαθητή (δηλαδή να λύνει όσα δημιουργεί η ταξική
κοινωνία).
Ø β) Στην κατηγορία σχεδιασμός προγραμματισμός και προετοιμασία
της διδασκαλίας
: Στο κριτήριο μαθησιακά
χαρακτηριστικά
πρέπει να λαμβάνει κι εδώ υπόψη του κάθε ιδιαιτερότητα
μαθητή. Στο κριτήριο στόχοι και περιεχόμενο κατά την προετοιμασία θα
τσακίζουν τον εκπαιδευτικό με τα σχέδια διδασκαλίας, όπου φυσικά πρέπει να
προβλέπει πάντα διαθεματικές καινοτόμες δραστηριότητες και όχι μόνο να κάνει
μακρο και μικρο-προγραμματισμό αλλά να τον τεκμηριώνει και επιστημονικά. Στο
κριτήριο διδιακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα όχι μόνο πρέπει να
εφαρμόζει και να εναλλάσσει άψογα τις διάφορες μεθόδους αλλά και να προάγει την
ανάπτυξη στάσεων, αξιών (καπιταλιστικών;) και ικανοτήτων κοινωνικής κριτικής.
Αυτό πώς θα κριθεί;
Ø γ) Στην κατηγορία διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των
μαθητών
: στο κριτήριο μαθησιακή και ψυχολογική προετοιμασία του μαθητή για τη
διδασκαλία μαθήματος
πρέπει να υπερπηδά όλα τα εμπόδια και τις
ανομοιομορφίες και τις ελλείψεις και να πετυχαίνει άριστο αποτέλεσμα. Στο
κριτήριο διδακτικών ενεργειών και εκπαιδευτικών μέσων πρέπει να
εφαρμόζει διαθεματικότητα και να ολοκληρώνει το μάθημά του (ποιος θα το κρίνει
αυτό;). Στο κριτήριο βαθμός κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών
πρέπει όλα τα παιδιά να εμπλέκονται σε διαθεματικά project και διάφορα
προγράμματα. Στο κριτήριο εμπέδωση της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των
μαθητών
, αν δεν τα εμπέδωσαν όλοι οι μαθητές, άντε να αποδείξει ότι δε
φταίει ο ίδιος αλλά ότι η αφομοίωση και η απόδοση κάθε μαθητή εξαρτάται και από
κοινωνικοταξικούς λόγους.
Ø δ) Στην κατηγορία υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια: για να είναι εξαιρετικός ο εκπαιδευτικός, στο
κριτήριο τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, πρέπει να στηρίζει με τα
μπούνια το νέο σχολείο, να συμμετέχει γι’
αυτό σε επιτροπές και σε κάθε δραστηριότητά του. Στο κριτήριο συμμετοχή στη
λειτουργία της σχολικής ως οργανισμού “του μαθαίνει” και στις
διαδικασίες αυτο-αξιολόγησής της
πρέπει να πρωτοστατεί στη λειτουργία του
νέου σχολείου (καινοτομίες συλλογικές, προγράμματα, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες,
δίκτυα σχολείων, ανταλλαγές…). Στο κριτήριο επικοινωνία και συνεργασία με
γονείς και φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο εξαιρετικός εκπαιδευτικός
έχει άριστες σχέσεις με τους γονείς και με κάθε φορέα που συνεργάζεται το
σχολείο και πρωτοστατεί στην υλοποίηση δράσεων του σχολείου πια κι όχι μόνο της
τάξης του, συμμετέχει στα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που
γίνονται στο σχολείο του, καθώς και εμπλέκει, αν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο,
και γονείς και φορείς σε δράσεις του σχολείου!
Ø ε) Στην κατηγορία Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης καλείται ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει στο έπακρον το κυνήγι των
προσόντων
, αφού στο κριτήριο τυπικών προσόντων και επιστημονικής
ανάπτυξης
:
·   Αν έχεις μόνο ό,τι χρειάζεται για διορισμό είσαι μόνο επαρκής.
·   Για να γίνεις πολύ καλός πρέπει να έχεις άλλα 3 από τα παρακάτω προσόντα
(β πτυχίο ή διδασκαλείο ή βεβαίωση σπουδών στην τέχνη και πολιτισμό,
πιστοποίηση Ι ή ΙΙ στις Τ.Π.Ε., ξένη γλώσσας Β2, ΣΕΛΔΕ ή ΣΕΛΜΕ, υπότροφος
ΙΚΥ,  έχει εκδώσει ένα βιβλίο ή συμμετοχή
σε 2 βιβλία ή δημοσίευση 1 άρθρου σε περιοδικό με κριτές).
·   Ενώ, για να γίνεις εξαιρετικός, πρέπει να έχεις 3 από τα προηγούμενα
προσόντα και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Στο κριτήριο
επαγγελματικής ανάπτυξης
ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται:
·  Ελλιπής, αν δεν συμμετέχει σε καμία μορφή επιμόρφωσης (βλ. ότι δεν υπάρχει
τίποτα πέρα από τα σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων που συνήθως είναι για
καινοτομίες και από πίσω υπάρχουν ΜΚΟ πολλές φορές).
·  Επαρκής, αν αυτοεπιμορφώνεται και συμμετέχει σε ημερίδες και συναντήσεις
στελεχών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που δίνουν στις επιμορφώσεις τους πια,
που είναι δηλαδή προσαρμοσμένο πλήρως στο νέο σχολείο.
·  Πολύ καλός, αν παρακολουθεί σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις,
εκδηλώσεις, ενδοσχολική επιμόρφωση, παίρνει για όλα αυτά πρωτοβουλίες στο
σχολείο του και αν, μέσω αυτών, εισάγει καινοτομίες στην τάξη του και στο
σχολείο του.
·  Εξαιρετικός είναι όταν, εκτός τα του επαρκούς, έχει παρακολουθήσει
σεμινάριο 30 ωρών από δημόσιο φορέα, οργανώνει και μετέχει ως εισηγητής σε
ενδοσχολικές και περιφερειακές επιμορφώσεις, συμμετέχει σε “δια ζώσης ή
εικονικές κοινότητες εκπ/κών” για καινοτόμα έργα που
“ευεργετούν” το σχολείο του ή και δίκτυο σχολείων, παίρνει
πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε δράσεις καινοτόμες και αριστείας, σε δράσεις για
τη ζωή του σχολείου ή της περιφέρειάς του και τέλος συμμετέχει σε
δραστηριότητες που αναδεικνύουν την παρουσία του στην εκπ/κή κοινότητα (!)
(διδασκαλία σε ΑΕΙ, ομάδες εργασίας Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α., δειγματική διδασκαλία ή
επιμορφωτής ή βαθμολογητής σε εξεταστικά κέντρα ή ΔΣ επιστημονικών σωματείων ή
ενώσεων ή επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων). Δηλαδή, αν είναι ένθερμος
συμμέτοχος στην κυβερνητική πολιτική.
15)  Ένσταση μπορεί να κάνει ο αξιολογούμενος μόνο αν η συνολική του βαθμολογία είναι μικρότερη
από 45 μονάδες και αν η διαφορά των κριτηρίων της ίδιας κατηγορίας είναι
μεγαλύτερη από 45 μονάδες.
Με
βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αξιολόγηση δεν έχει να κάνει με το
πόσο καλύτερος πρέπει να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο για να
δώσει μόρφωση στα παιδιά του ελληνικού λαού.
Απαντάει στο ερώτημα: Σε τι αξιολογείται και σε τι ζητάει το αστικό κράτος να είναι καλός ο
εκπαιδευτικός του «νέου σχολείου»
. Δηλαδή:
·  Θα τσακίσει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής
οικογένειας
, γιατί θα διδάσκονται διαθεματικά αποσπασματικές ληξιπρόθεσμες καταρτίσεις
μέσα από τα διάφορα προγράμματα και θα υποβαθμιστούν τα βασικά επιστημονικά
πεδία. Κι αυτό θα γίνει γιατί ο εκπαιδευτικός θα ωθείται να ασχολείται πιο πολύ
μ’ αυτά τα καινοτόμα προγράμματα,
γιατί γι’ αυτά θα αξιολογείται και
αντικειμενικά θα υποβαθμίζει τα βασικά μαθήματα.
· Θα κατηγοριοποιήσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
·  Συνδέεται με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας (νόμος 3848/10). Άλλωστε αξιολογείται ο εκπαιδευτικός για το αν
συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αν προωθεί το νέο
σχολείο.

Ο εκπαιδευτικός και με εργαλείο την αξιολόγηση καλείται να
βάλει πλάτη να περάσουν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης, να προσαρμοστεί δηλαδή το σχολείο στις νέες ανάγκες της
καπιταλιστικής οικονομίας,
να λειτουργεί
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ενώ παράλληλα θα προωθηθεί και ο στόχος των
απολύσεων στο Δημόσιο.
Πολλά ακόμα μπορεί να πει κανείς, η ουσία όμως είναι μία: Χρειάζεται αποφασιστική αντίσταση στο
νέο σχολείο της αγοράς και στο εργαλείο της αξιολόγησης,
απόρριψη του Π.Δ. και πάλη για την κατάργηση όλου του
νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
Το ΠΑΜΕ
εκπαιδευτικών είναι η μόνη δύναμη που είναι ξεκάθαρα κατά του νέου σχολείου και
της αξιολόγησης. Γι’ αυτό και έχει
πλαίσιο και πρόγραμμα δράσης, ώστε, ακόμα και αν ψηφιστεί το Π.Δ., να
μπλοκαριστεί στην πράξη η εφαρμογή της αξιολόγησης με όρους μαζικού κινήματος.

Ο Σύλλογος Επαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», με αποφάσεις των Γενικών
του Συνελεύσεων, έχει πάρει θέση στο θέμα : 
Ø  Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί
τώρα.
Ø  Ζητάμε την κατάργηση όλων των νόμων για την αξιολόγηση.
Ø  Οργανώνουμε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης σε γονείς, μαθητές για
το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή, στο σχολείο, στη
λαϊκή οικογένεια.
Ø  Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της
αξιολόγησης στην πράξη.
Χωρίς
οργανωμένη και συλλογική  απειθαρχία η
αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί!

I. Μπλοκάρουμε με
όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα
εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ.,
Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα.
II. Κανένα στέλεχος
της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης
δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα
και τα σωματεία.
III. Δε συμμετέχουμε σε
οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης
(σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου…). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές
στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους.

 

Αφήστε μια απάντηση