“Παρουσιολόγιο” Εκπαιδευτικών

Αρ. Πρωτ. 39

Νέα Ιωνία 5/12/2013
Προς: Τα
μέλη του Συλλόγου μας. Τον τύπο.

 

 

«ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχετικά με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο
4203/2013 που αφορά το Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού (Παρουσιολόγιο) θα θέλαμε να
διευκρινίσουμε στους εκπαιδευτικούς του Συλλόγου μας τα εξής:

Το άρθρο 25 αυτού του νόμου ορίζει ότι: «4. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου
φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος
λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρο
υ».

Κατά συνέπεια η εφαρμογή του
νόμου απαιτεί Υπουργική Απόφαση και δημιουργία ιστοχώρου  από το Υπουργείο Παιδείας. Μέχρι τότε καμία καταγραφή στοιχείων παρουσίας των
εκπαιδευτικών δεν  νομιμοποιείται.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι με
βάση το Π.Δ.201/98, αρ. 6, που αφορά τα Βιβλία και Έντυπα για το Δημοτικό
Σχολείο, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού
δεν υφίσταται
.

Μέχρι
την έκδοση Υ.Α. και τη δημιουργία ιστοχώρου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι και δεν
υπογράφουμε κανένα Παρουσιολόγιο.

Ακόμα και όταν γίνουν οι παραπάνω ενέργειες
από τη μεριά του Υπουργείου, οι εκπαιδευτικοί με μαζικές και συλλογικές
διαδικασίες  θα  καταστήσουμε το νόμο ανενεργό.

Είναι ένας ακόμα νόμος που προσπαθεί να
σπιλώσει τους εκπαιδευτικούς, να τους εγγράψει στη συλλογική συνείδηση ως
«κοπανατζήδες» και να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από τα πραγματικά
προβλήματα της εκπαίδευσης και του τόπου.

Τα τελευταία
χρόνια και ειδικά φέτος γίνεται συγκεκριμένη προσπάθεια να υποχρεωθεί δια μέσου
του φόβου και της ανασφάλειας, το εκπαιδευτικό προσωπικό να παραμένει στη
σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του εργασιακού του 6ώρου κατά παράβαση της
νομοθεσία (1566/1985). Η σκοπιμότητα μιας τέτοιας απόπειρας δεν είναι απλώς
τιμωρητική. Το κράτος και το υπουργείο επιδιώκει να καλύψει τα κενά σε
εκπαιδευτικό προσωπικό που δημιουργεί στο σχολείο η απόλυση 10.000 αναπληρωτών
και οι μηδενικοί διορισμοί μονίμων, μέσα από την παραβίαση του ωραρίου. Κι
επειδή δεν μπορεί ακόμα να το κάνει με νόμιμο τρόπο γιατί η υπάρχουσα νομοθεσία
είναι σαφής, επιδιώκει να το επιβάλλει δια της πλαγίας οδού, των φημών και των
παραινέσεων, των εκβιασμών και των απειλών από το διοικητικό μηχανισμό της
εκπαίδευσης.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου
μας να
βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση σχετικά με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας.

Οποιαδήποτε
προσπάθεια τήρησης Παρουσιολογίου, αυτή την εποχή, να καταγγέλλεται άμεσα στο
Σύλλογο.

Το κλίμα ανασφάλειας και τρομοκράτησης των
εκπαιδευτικών δεν θα περάσει. Αυτοί που διαλύουν το δημόσιο σχολείο δεν θα
φορτώσουν το «επίτευγμά» τους στις πλάτες μας.

Δεν
απεμπολούμε μόνοι μας τα δικαιώματά μας
Ενημερωνόμαστε
και αντιστεκόμαστε σε κάθε είδους πιέσεις έκπτωσης
των
δικαιωμάτων μας και της αξιοπρέπειάς μας

Για
το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                          ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση