Για το επίδομα των υπεύθυνων του ολοήμερου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»                        
Αρ. Πρωτ. 49
Νέα Ιωνία 10/12/2013
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας. Τη Διεύθυνση Π.Ε.
της Β΄Αθήνας.
 
Θέμα : Για το επίδομα
των υπεύθυνων του ολοήμερου.

 
Πολλοί  συνάδελφοι, 
μέλη  του συλλόγου μας, υπηρετούν  με απόφαση συλλόγου διδασκόντων ως υπεύθυνοι για
τη λειτουργία του ολοήμερου  σε
δημοτικά  σχολεία,  που ανήκουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας, τα
οποία δεν είναι Ε.Α.Ε.Π.  και δεν τους
καταβάλλεται το επίδομα του υποδιευθυντή.
 
Ρωτούμε λοιπόν τη
Διεύθυνση ΠΕ της Β΄ Αθήνας:  
 
Α) Αυτοί οι
εκπαιδευτικοί δικαιούνται ή όχι  το
συγκεκριμένο επίδομα ;
Β) Αν το δικαιούνται
με τίνος ευθύνη δεν καταβάλλεται ; 
Γ) Αν όχι, πώς αρκετά
ΠΥΣΠΕ της χώρας μας με αποφάσεις τους , σύμφωνες με σχετικές νομοθετικές
διατάξεις, (Ν.1566/85, Ν.3205/2003, Ν.2896/2002, Ν.3848,  υπουργικές αποφάσεις και έγγραφα ΥΠΑΙΘ) το
καταβάλλουν στους δικαιούχους;
 
Περιμένουμε την
απάντησή σας και τη λύση του προβλήματος αυτού.

Αφήστε μια απάντηση