Ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ για το My school

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)
Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, 104 32, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 210 5242386,

gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org

06/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To My school δεν είναι το δικό μας σχολείο!
Είναι η ψηφιακή έκφραση του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και κάθε Υπουργείο, επιθυμεί να «βάλει τάξη» ή αλλιώς να «εξορθολογίσει» τα του οίκου του. Βέβαια, αλλιώς καταλαβαίνουμε εμείς την
«τάξη» και αλλιώς το Υπουργείο
, που είναι ο φορέας υλοποίησης όλων αυτών
των αντι-εκπαιδευτικών αλλαγών που βιώνουμε στο πετσί μας, ιδίως μέσα στην
κρίση. Για τον λόγο αυτό προχωράει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ικανής
να μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που έχει ανάγκη, προκειμένου ΕΓΚΑΙΡΑ και
ΑΥΤΟΜΑΤΑ να μπορεί να συμπτύσσει τμήματα, να συγχωνεύει σχολεία, να κατανέμει
το προσωπικό των σχολείων (κάνοντάς το λάστιχό), για να μας φέρνει προ
τετελεσμένων. Να χειραγωγεί τους εκπαιδευτικούς, με τη λογική είτε του καρότου
είτε του μαστίγιου, βλ. (Αυτό)ξιολόγηση. Να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για να «φακελώνει» και να προδιαγράφει την πορεία των νέων ανθρώπων.
Να συνδέει την κάθε σχολική μονάδα με τον «χορηγό» της  κ.ο.κ.
Για μας από την άλλη, «τάξη» θα σήμαινε να έχουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς με
την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, να έχουμε 15-20 άρια τμήματα, να έχουμε
μόνιμο βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, να έχουμε σύγχρονα κτίρια και
υποδομές, βιβλία δωρεάν στην ώρα τους κ.λπ.

 Από την
14/11/2013 με βάση την εγκύκλιο 171490/Δ2 του ΥΠΑΙΘ ξεκίνησε η υποχρεωτική λειτουργία του πληροφοριακό
σύστημα MySchool για όλα τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια και η πιλοτική
λειτουργία για Λύκεια, ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΠΔΕ. Όπως η ίδια η εγκύκλιος αναφέρει σκοπός
αυτής της ενιαίας βάσης δεδομένων είναι «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της
πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας , … των σχολικών μονάδων και των
αποκεντρωμένων διοικητικών δομών του..».
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
·        
Α’ στόχος: Η
καθημερινή μηχανογραφική υποστήριξη, ..»

Και ποιος θα ήταν αντίθετος σε μια
αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών των σχολείων. Ούτως ή άλλως, στην
πλειοψηφία τους τα σχολεία είχαν ανάγκη ενός τέτοιου προγράμματος διαχείρισης
των στοιχείων τους, γι’ αυτό και αγόραζαν, με ιδία δαπάνη, τέτοια
προγράμματα.

Το πρώτο θέμα που προκύπτει -και δεν είναι ελάσσονος σημασίας-
είναι η πολλαπλή εναλλαγή πληροφοριακών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, τα
μεγάλα ποσά που δίνονται για τον λόγο αυτό και η δυσλειτουργία που
δημιουργείται στα σχολεία, αφού δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη και
μάλιστα με εξειδικευμένη γνώση. Π.χ. το σύστημα survey που μέσα σε λίγους μήνες
από την εφαρμογή του, προκάλεσε πολλά προβλήματα, λόγω κακοτεχνιών και
εσκεμμένων αντιπαιδαγωγικών παραμέτρων. Είναι εξόφθαλμο το γεγονός ότι η
εταιρία που φαίνεται να μονοπωλεί τις μηχανογραφικές απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας
είναι η ΕΠΑΦΟΣ. Σχεδόν όλα τα
πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται από τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις
διαδικασίες πιστοποίησης (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), το υπουργείο και τις σχολικές επιτροπές είναι παραγωγής της ίδιας εταιρείας. Π.χ. οι σχολικές
επιτροπές δίνουν κάποιες εκατοντάδες ευρώ για την αγορά του προγράμματος
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ» για τις δικές τους ανάγκες και είναι
της ίδιας εταιρείας. «Τρώγονται» έτσι, κρίσιμα ποσά από τα ήδη πενιχρά των
λειτουργικών δαπανών, παρότι θα έπρεπε να είναι δαπάνη του κάθε Δήμου, που οφείλει
να εξοπλίζει τα Νομικά του Πρόσωπα…Το Υπουργείο όφειλε να έχει τους δικούς
του μηχανογράφους και να εξασφαλίζει με κάθε τρόπο την ασφάλεια και την
ανάπτυξη ενός τόσο κρίσιμου τομέα.
·    και Β στόχος: η
σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (e-School,
e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ, κλπ.) σε ένα σύγχρονο ενιαίο πληροφοριακό
περιβάλλον».

Στο νέο σύστημα θα απορροφηθούν τα στοιχεία
όλων των πληροφοριακών συστημάτων που υπήρχαν μέχρι σήμερα:

– survey δηλ., όλα τα στοιχεία των σχολείων (κτηριολογικά, μαθητικό
δυναμικό κ.λπ.)
– ΝΕΣΤΩΡ δηλ., όλα τα στοιχεία της
οικογένειας και του μαθητή της β’ βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επιδώσεις
του.
– e-School
 δηλ., όλα τα ψηφιακά σχολικά βιβλία και
όλη η εκπαιδευτική πλατφόρμα με τις προσωπικές εργασίες μαθητών και εκπαιδευτικών
– e-DataCenter,
δηλ. το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) το Ενδοδίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, που διασυνδέει όλα
τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και πλήθος διοικητικών υπηρεσιών και
εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ.
– ΟΠΣΥΔ, δηλ. το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Α’ και Β’ θμιας Εκπαίδευσης.

Άρα, το my school δεν είναι ΚΥΡΙΩΣ μια
απόπειρα τακτοποίησης διοικητικών – λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
Είναι ένα γιγαντιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργήσει
ως εργαλείο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Μια βάση δεδομένων όπου:

·        
καταγράφονται οι
απεργίες και η “συνεργασιμότητα” των εκπαιδευτικών, οι επιδώσεις, οι έλεγχοι, τα απολυτήρια,
οι μετακινήσεις αλλά και 
η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών. Εδώ, προσπαθούν να δελεάσουν τους
γονείς λέγοντάς μας ότι μπορούμε να κάνουμε ένα «κλικ» και να βλέπουμε on line τις επιδόσεις και τις απουσίες των παιδιών μας. Λες και θέλουμε
να είμαστε on line goneis. Αυτό που έχει κατακτηθεί, η ζωντανή και αμφίδρομη επαφή γονιού
και εκπαιδευτικού για τις επιδόσεις, την συμπεριφορά του παιδιού μας δεν μπορεί
να την καλύψει ένα «νεκρός» υπολογιστής. Ούτε στόχος μας είναι η «σπιουνιά».
Αναρωτιόμαστε το on line σύστημά τους βλέπει τον μαθητή υποσιτίζεται;

·        
Τα τμήματα και τα σχολεία θα φτιάχνονται στη λογική των αριθμών και όχι των πραγματικών αναγκών. Π.Χ. αν έχουμε 45 παιδιά σε μια
τάξη δεν θα μπαίνουν 2 τμήματα αλλά θα φτιάχνεται 1 και τα υπόλοιπα παιδιά θα
στέλνονται σε άλλο σχολείο. Θα εξυπηρετείται έτσι η γρήγορη «διάθεση» των
εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια, αφού θα περισσεύουν.

·        
Το κάθε σχολείο ως μαγαζάκι
θα ανεβάζει τις επιδόσεις του, τις «δράσις» και τις «καινοτομίες του», προκειμένου
να ψαρεύει πελάτες. Π.χ. τα project τα πολύχρωμα προγράμματα της Ε.Ε. Καλώς ήρθατε στο virtual σχολείο, της
ψηφιακής σαλάτας, της αυτονομίας που θα έχει να βρίσκει χορηγούς και.

·        
Ο κάθε μαθητή και εκπαιδευτικός θα φτιάχνει το «προφίλ» του, το portfolio του, στο όνομα της αξιολόγησης και της
αυτοαξιολόγησης, εσωτερικής και εξωτερικής.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σας παραθέτουμε τι λέει ότι είναι
η
Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» (κομμάτι του e-school)… «Είναι ένα ψηφιακό περιβάλλον που θα παρέχει το
«χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη
συμβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε
εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Το ατομικό
αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών. Αλλά και ένας χώρος προβολής της
δουλειάς τους». Αυτό το portfolio
θα τους ακολουθεί μια ζωή, γι’ αυτό είναι απαραίτητο το ΑΜΚΑ. Είναι ο
«σύνδεσμος» του νέου ανθρώπου ως μαθητή και ως εργαζόμενου αύριο…
(Ο ΑΜΚΑ είναι ευρέως αναζητήσιμος από τον καθένα από
σχετική ιστοσελίδα).
Μια τέτοια
βάση δεδομένων, η οποία θα προωθεί – εξυπηρετεί το συγκεκριμένο περιεχόμενο
σπουδών, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, 
την «σπιουνιά», την ποινικοποίηση της συμπεριφοράς εκπαιδευτικών –
μαθητών και την κινητικότητα τους δεν την έχουμε ανάγκη.
Είναι
ένα σύστημα καθόλα απαραίτητο μόνο για την εφαρμογή του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», των
σχεδίων ΟΟΣΑ και Κυβέρνησης, που πρέπει να περπατήσουν πιο γρήγορα.

Μια τέτοια βάση δεδομένων δεν μπορεί να διασφαλίσει βέβαια, το απόρρητο των
προσωπικών δεδομένων, μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Καλούμε:


Όλες τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις και τους
Συλλόγους

Να ανοίξουν το θέμα σε πλατιές συζητήσεις μαζί με
μαθητές και εκπαιδευτικούς για να αποκαλυφθεί η ουσία του
my school.

Να πάρουν αποφάσεις
παρεμπόδισης ή και ακύρωσής αυτού που είναι σήμερα το
my school (π.χ. δεν δίνουμε ΑΜΚΑ), αλλά και αυτού που θα εξελιχθεί.

Όλους
τους εκπαιδευτικούς να μη δεχτούν το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, και την ψηφιακή του έκφραση
το
my school, ως μονόδρομο. Με γενναιότητα, μέσα και έξω από την
τάξη, μαζί με γονιούς και μαθητές, να αποδείξουν ότι η παιδαγωγική δεν είναι
μια σούπα από μπιχλιμπίδια και δεξιότητες.

Αφήστε μια απάντηση