ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ και ΓΣ – ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ

Πατήστε στους συνδέσμους που ακολουθούν για να διαβάσετε τις παλαιότερες Αποφάσεις ΔΣ – ΓΣ του Συλλόγου μας

600 ΔΙΣ ΦΥΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!! ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ !!!
AΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»_19.9.2011
– ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010-2011
– ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ 2011
– Δραστηριότητες ιδιωτών μέσα στα σχολεία με κερδοσκοπικούς στόχους_4.10.2011
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 – 2012
Επιστολή του Συλλόγου για την 28η Οκτωβρίου_«Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί»!
Ερευνα του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για την εμπειρία από τα 800 ολοήμερα σχολεία διευρυμένου ωραρίου_7.12.2010
Καμμιά απόλυση – Όχι στην εργασιακή εφδεδρεία_4.10.2011
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ_7.9.2011
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής μας_4.5.2011
Συνάντηση Διευθυντών με το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Β΄ Αθήνας_17.10.2011
Πρόγραμμα «Θερινής Απασχόλησης των παιδιών»_30.5.2011
Το πρόγραμμα «Θερινής Απασχόλησης των παιδιών» και ο ρόλος των διευθυντών_8.6.2011
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_21.10.2010