Κατάθεση υπογραφών στη ΔΟΕ

Αρ.Πρωτ. 87

Νέα Ιωνία  
30/1/2014
Προς : Τη Δ.Ο.Ε. Τα μέλη του Συλλόγου μας. Τον
τύπο.
Το Δήμο Ν. Ιωνίας. Τους γονείς.
 

Θέμα : Κατάθεση
υπογραφών στη ΔΟΕ.
Σας
παραδίνουμε τις 680 υπογραφές των συναδέλφων που υπέγραψαν τα κείμενα του
Συλλόγου και της ΔΟΕ. Σας καταθέτουμε και τον αναλυτικό κατάλογο κατά σχολείο.
Παράλληλα
θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αποφάσεων
Συλλόγων Διδασκόντων για να μη συγκροτηθούν «Ομάδες αυτοαξιολόγησης».
Ήδη
έχουμε σχολεία που έχουν πάρει τις πρώτες αποφάσεις (3ο Δημοτικό Σχολείο
Μεταμόρφωσης, 2ο και 4Ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης, 16ο
Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας, Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και άλλα).
Καλούμε όποιους συναδέλφους δεν πρόλαβαν να υπογράψουν
ή πιθανόν απουσίαζαν και θέλουν να υπογράψουν τώρα, να μας ενημερώσουν  για να περάσουμε απ΄ το σχολείο τους.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
1ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
21
1Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
5
2ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
21
2Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
4
3ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
21
3Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
6
4ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
17
4Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
5
5ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
15
5Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
4
6Ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
18
6Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
4
7Ο Δ.Σ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
20
7Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
–                     
 
8Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
3
1Ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
9
9Ο ΝΗΠ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
4
2Ο Δ.Σ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
14
1Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
1Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
16
2Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
2Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
22
3Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
3Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3
4Ο ΝΗΠ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
1
4Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
17
1Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3
6Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
19
2Ο – 13Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3
7Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
27
3Ο–19Ο–22Ο ΝΗΠ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ
10
8Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
15
4Ο –10ο 
ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
2
9Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
8
5Ο – 15Ο ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
2
10Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
14
6Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
4
11Ο -15Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
32
7Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
4
14Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
9
8Ο  – 12Ο
ΝΗΠ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ
6
16Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
11
9Ο  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
2
19Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
17
11Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3
ΕΙΔΙΚΟ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
6
14Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
5
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
15
16Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3

Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7
23Ο ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1
2Ο –
11Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5
1ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2

Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18
2ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4
4Ο Δ.Σ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18
3ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3
5Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18
4ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4
6Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15
5ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2
7Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7
6Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2

Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6
7Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3
9Ο – 10Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28
8ο + 10Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6
12Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
22
9Ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8
13Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10
12ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5
14Ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10
14ο ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3
ΕΙΔΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΗΡΑΚΛ.
1
ΣΥΝΟΛΟ
553
ΣΥΝΟΛΟ
127

Για
το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                         ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση