Σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»                                      
Αρ.Πρωτ.
101

Νέα
Ιωνία 7/2/14

Προς
: Τη Διεύθυνσης Πρωτ/ας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας. Στα Δημ. Σχολεία και

Νηπιαγωγεία
του του Συλλόγου.

                                                   
Σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων

Ενημερωθήκαμε για την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας των πτυχίων, καθώς και για τη
δική σας εγκύκλιο, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Β΄ Αθήνας.
 

Και από νωρίς ζητήσαμε να αποσυρθεί η εγκύκλιος αυτή
και η Β΄ Διεύθυνση να πάρει τα στοιχεία που ζητάει από τους προσωπικούς
φακέλους των εκπαιδευτικών στους οποίους και υπάρχουν όλα τα ζητούμενα έγγραφα,
μιας και οι φάκελοι μας βρίσκονται στην ίδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε κάποιο ο φάκελο
έλλειψη των επιστημονικών προσόντων διορισμού ή μετέπειτα εξέλιξης, τότε μόνο
να ζητηθούν από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό.

 

Παρακαλούμε
να εξετάσετε πάλι την εγκύκλιό σας και να μας απαντήσετε.

Για το Δ.Σ.
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΙΝΕΤΤΑ
ΑΛΤΑΝΗ                                  ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
 
 
 

Αφήστε μια απάντηση