ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Παραιτούμαι
από υποδιευθυντής γιατί διαφωνώ με την αυτοαξιολόγηση, 
του Σπύρου Πετσίνη
Το παρακάτω κείμενο εστάλη στην
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
Παρακαλώ να
δεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του υποδιευθυντή του 2ου Γυμνασίου Ν.
Ιωνίας. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι:
1.  
η διαφωνία μου με
τον τρόπο που προωθείται η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, στην οποία έχει
τοποθετηθεί αρνητικά και η Ο.Λ.Μ.Ε., της οποίας είμαι μέλος.
1.  
Αυτή η διαφωνία
μου έρχεται σε αντίθεση με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του υποδιευθυντή,
όπως αυτά ορίζονται στο υπ’ Αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Άρθρο 33 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των
Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων.
2.  
Η προσωπική μου
αξιοπρέπεια, συνείδηση και η συναίσθηση ευθύνης δεν μου επιτρέπουν να συμμετέχω
από τη θέση του υποδιευθυντή σ’ αυτή τη διαδικασία.
3.  
Τέλος η παραίτησή
μου είναι και δήλωση συμφωνίας και αλληλεγγύης προς όλους εκείνους τους
συναδέλφους μου που υποστήριξαν τις θέσεις της Ο.Λ.Μ.Ε., είτε παραιτούμενοι από
διευθυντικά καθήκοντα είτε αρνούμενοι να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας που
θα συσταθούν για την αυτοαξιολόγηση.
                                                                 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

                                                         Υποδιευθυντής του 2ου Γυμνασίου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση