Πώς θα γίνουν οι υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει -για
πρώτη φορά- τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της
δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ΠΔ ορίζει με
λεπτομέρειες τον τρόπο της υποχρεωτικής μετάθεσης δασκάλων και καθηγητών και
προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι
κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα
υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Οι οριστικοί πίνακες
υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε χρονιάς. Εάν
οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν,
προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, κατά σειρά προτεραιότητας,
για συνυπηρέτηση συζύγων και για λόγους εντοπιότητας.
 
(Πατήστε πάνω στην εικόνα του άρθρου για να μεγαλώσει).
 

Αφήστε μια απάντηση