H ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Η εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση επιβεβαιώνει την ορθότητα των θέσεων της ΔΟΕ
Να σταματήσει τώρα η Αξιολόγηση – Χειραγώγηση
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της νέας
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση και διαπιστώνει
ότι στο σύνολο της, σχεδόν, αναγνωρίζει, τις θέσεις, που από την πρώτη στιγμή,
με πλήρη και εμπεριστατωμένη νομική τεκμηρίωση εκφράσαμε.
Συγκεκριμένα, με χθεσινή εγκύκλιο που
φέρει την υπογραφή του Υφυπουργού Παιδείας, δίνονται, υποτίθεται, διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕΕ. Κατ’ αρχήν, η παραπάνω εγκύκλιος
φαίνεται να επαναλαμβάνει τη διατύπωση της εγκυκλίου που είχε εκδοθεί στις
10/12/2013 η οποία όριζε «Η
εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης
έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική
στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων…
Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες
εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Αυτή ακριβώς ήταν και η θέση της γνωμοδότησής
της Νομικής Σύμβουλου της Δ.Ο.Ε. στις 14/2/2014 και, φυσικά, ποτέ δεν
αμφισβητήθηκε από τη Δ.Ο.Ε.
Από την άλλη πλευρά, η Δ.Ο.Ε.  με τις αποφάσεις, ενισχυμένες από  τη νομική τεκμηρίωση που έδωσε η γνωμοδότηση
της Νομικής της Συμβούλου, τόνιζε από την πρώτη στιγμή, ότι αν και η ΑΕΕ είναι
μια υποχρεωτική διαδικασία η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας
δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική, αφού το έργο των ομάδων εργασίας θα
πραγματοποιείται, ουσιαστικά, εκτός του ωραρίου εργασίας τους.
Η
χθεσινή «διευκρίνιση» του Υπουργείου
«…Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις
ομάδες εργασίας, εργάζονται εκτός διδακτικού ωραρίου, εντός όμως του εργασιακού
ωραρίου»
αποδέχεται ότι αυτό που
έλεγε η εγκύκλιός του στις 10 Δεκεμβρίου
, δηλαδή: «…Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον
προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων
εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας»,
είναι ο
μόνος τρόπος να εργαστούν οι ομάδες εργασίας, αφού ο χρόνος του εργασιακού ωραρίου, που απομένει προς αξιοποίηση μετά τη
λήξη του διδακτικού ωραρίου είναι από μηδενικός
(βλέπε σχολεία ΕΑΕΠ) ως ελάχιστος (υπόλοιπα σχολεία) και
σίγουρα για το έργο απαιτείται η
παραβίαση του εργασιακού ωραρίου, κάτι που κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει από
τους εκπαιδευτικούς.
Το Υπουργείο
συνεπώς, με τη χθεσινή του εγκύκλιο επιβεβαιώνει τη θέση, που αποφασιστικά τηρήθηκε
από τους εκπαιδευτικούς όλο το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι με τις αποφάσεις
των Συλλόγων Διδασκόντων, δε συγκρότησαν τις ομάδες εργασίας. 
Επίσης, τη μη υποχρεωτικότητα της
συμμετοχής των εκπαιδευτικών  αποδέχεται
η πολιτική ηγεσία και με τη διατύπωση: «…Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις
ομάδες εργασίας…»
. Είναι σαφές, ότι αν το Υπουργείο μπορούσε να
υποστηρίξει κάτι άλλο θα το έλεγε καθαρά, αναφερόμενο σε όλους τους
εκπαιδευτικούς.
Συνάδελφοι,είναι ολοφάνερο, ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει λάβει το μήνυμα
της καθολικής άρνησης για συγκρότηση των ομάδων εργασίας
. Γι’ αυτό το λόγο
επανέρχεται με μια χλιαρή εγκύκλιο, όπου αναμασά το περιεχόμενο της
προηγούμενης. Οι φήμες του «εντέλλεσθε», που διέρρεαν το τελευταίο χρονικά
διάστημα διαψεύστηκαν από την ίδια την πολιτική ηγεσία, που αντιλαμβανόμενη από
τη μια το αδιέξοδο στο οποίο την έφερε η τακτική του μονολόγου και από την άλλη
τη νομική αβασιμότητα των ενεργειών της επιχειρεί
«ηρωική έξοδο», κατανοώντας, τους κινδύνους, που ελλοχεύουν σε ένα «εντέλλεσθε»,
όταν αυτό αφορά παράνομες ενέργειες.
Το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν να τηρούν την ίδια
δυναμική στάση, που έχουν τηρήσει μέχρι σήμερα
, να προχωρούν στη σύνταξη πρακτικών μη
συγκρότησης των ομάδων εργασίας, να αρνούνται να αποδεχτούν την αξιολόγηση –
χειραγώγηση της κατηγοριοποίησης και των απολύσεων. Κάθε μέρα, που περνά, χωρίς
να πραγματοποιούνται τα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας, αποτελεί μια νίκη για
τους εκπαιδευτικούς, που τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ανατροπή των
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών.


Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (32773/Γ1 ΤΗΣ 6/3/14) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ ΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ : 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ.
1900089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και
σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα
Άρθρα 29, 37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄)
Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄, 30972/Γ1//15-3-2013 & την
Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013 διυκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Η Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης, εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής,
Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, όπως προβλέπεται στο Ν.
2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) και στην με αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α.
(B΄ 1340/16-10-2002), για τη
σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης από του Συλλόγους Διδασκόντων και τα Στελέχη
Εκπαίδευσης.
Σκοπός της ΑΕΕ είναι η
εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εφαρμογή της ΑΕΕ
στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές
των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική/παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων
και τη διοικητική στήριξη των Δ/ντών Διευθύνσεων.
Η διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών, οι
οποίες ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου
Διδασκόντων στο πεδίο αυτό, αφορούν αποκλειστικά στον αριθμό, τη σύνθεση και
τις αρμοδιότητες των ομάδων. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,
να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές επιθυμίες των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξή
τους σε ομάδα συγκεκριμένης αρμοδιότητας.
Οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, εργάζονται εκτός διδακτικού ωραρίου, εντός
όμως του εργασιακού ωραρίου.
Οι σχολικές μονάδες θα
ολοκληρώσουν τη γενική εκτίμηση της εικόνας, η οποία θα παραμείνει στο σχολείο,
καθώς, επίσης, θα αποφασίσουν για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το
επόμενο έτος.
Η ετήσια έκθεση της αυτοαξιολόγησης,
η οποία θα εμπεριέχει στοιχεία της εκτίμησης της γενικής εικόνας του σχολείου, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τέλος του
διδακτικού έτους.
Σχετικές οδηγίες για την
αποστολή των εκθέσεων των σχολικών μονάδων, των στελεχών εκπαίδευσης, των
Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης, των Διευθυντών
Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης και των Περιφερειακών Δ/ντών, θα αποσταλούν το
επόμενο διάστημα.
Οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ
& ΔΕ, οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να
συνδράμουν ενεργά το έργο των Σχολικών Σύμβουλων Προσχολικής, Δημοτικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας, που έχουν την ευθύνη για την ενημέρωση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και να υποστηρίξουν τις σχολικές μονάδες σε
όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου.

Αφήστε μια απάντηση