ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/3 ΣΤΙΣ 7 μ.μ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! ΠΟΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ :

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Νέο τσεκούρι στον κατώτερο μισθό
και στα έσοδα των Ταμείων
1. Σε ό,τι αφορά το μηχανισμό του κατώτερου μισθού,
ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία από την 1/1/2017, στο σχετικό άρθρο (103) του
νόμου 4172, προστίθεται το εδάφιο: «και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό)
αναφοράς».
 Η συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνα με εκτιμήσεις
νομικών και συνδικαλιστών, «φωτογραφίζει» τον νέο κατώτερο μισθό και το
κατώτερο ημερομίσθιο, τα οποία δε θα συνοδεύονται από κανένα επίδομα, ούτε τις
τριετίες, ούτε το επίδομα γάμου.
2. Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση κάνει από
σήμερα το πρώτο βήμα. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, για τους
μακροχρόνια ανέργους άνω των 25 ετών, που προσλαμβάνονται με τον κατώτερο
μισθό, η αμοιβή τους για προϋπηρεσία που ήδη έχουν, μειώνεται στο 5% για κάθε
τριετία (αντί για 10%) και συνολικά στο 15% επί του βασικού μισθού για
προϋπηρεσία 9 ετών και άνω (αντί του 30% που ισχύει). Δηλαδή, χάνουν το μισό
ποσό της προσαύξησης του βασικού τους μισθού λόγω προϋπηρεσίας.
3. Στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρηματικών ομίλων, εκτός από το εργατικό εισόδημα, ρίχνονται βορά και οι
πόροι των Ταμείων. Οι εργοδότες απαλλάσσονται κατά 3,9 μονάδες, αφαιρώντας από
τους εργαζόμενους τις αντίστοιχες παροχές, όπως οικογενειακά επιδόματα που
δίνονται μέσω ΟΑΕΔ, επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, στράτευσης, ανεργίας κ.λπ.
Η «τρύπα» που θα ανοίξει κι άλλο στα έσοδα των Ταμείων, βάζει από τώρα στο
τραπέζι τα επόμενα αντιασφαλιστικά μέτρα.
4. Και ενώ το καπιταλιστικό κράτος δείχνει
γαλαντόμο απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, κυνηγά τους αυτοαπασχολούμενους
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, των οποίων τις εισφορές καθιστά «καθυστερούμενες» με
την πάροδο μόλις ενός μήνα, επιβάλλοντας όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Παράλληλα, για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και για τους αγρότες (ΟΓΑ), στην
περίπτωση που καθυστερούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, το κράτος προβαίνει
σε παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών «από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές,
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται
από το Δημόσιο τομέα».
 Το ίδιο,«συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές
προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (…) ποσά που προέρχονται από
επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος (…)».
5. Σε περίπτωση διπλής υποχρεωτικής ασφάλισης σε
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, όταν ο χρόνος
ασφάλισης στο ΙΚΑ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα. Με τον τρόπο
αυτό, πριμοδοτούνται και πάλι οι επιχειρήσεις και διευρύνεται η ομάδα των
ασφαλισμένων με «μπλοκάκι», αν και παρέχουν μισθωτή εργασία. Στην ασφάλιση του
ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά και οι ορκωτοί λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του ΣΟΕΛ.
6. Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση θα οδηγηθούν
δεκάδες Ταμεία, κυρίως επικουρικά, αφού η κυβέρνηση, με μια μονοκοντυλιά,
καταργεί μια σειρά «κοινωνικούς πόρους», στους οποίους στήριζαν τη λειτουργία
τους. Παράλληλα μειώνει τους πόρους του ΑΚΑΓΕ, που προορίζονταν για τους
οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα μέρος (10%) από τα ποσά των
αποκρατικοποιήσεων.
7. Την ώρα που η κυβέρνηση διώχνει από το Δημόσιο
υπαλλήλους, εξαπολύοντας πραγματικό πογκρόμ, από την πίσω πόρτα ανοίγει νέα
πεδία δράσης για τα δουλεμπορικά, τις λεγόμενες Εταιρείες Προσωρινής
Απασχόλησης (ΕΠΑ), οι οποίες θα μπορούν πλέον να επινοικιάζουν εργαζόμενους με
ειδίκευση, όπως εργατοτεχνίτες και οικοδόμους, σε έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ,
αλλά και επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και μάλιστα
σε έργα με αρχικό προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ!
8. Για τους δημόσιους υπάλληλους που απολύονται
αφού λήξει η περίοδος διαθεσιμότητας, προβλέπεται αποζημίωση, που δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Η διάταξη
αφορά μόνιμους και εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και
τους ΟΤΑ. Πρακτικά, η διάταξη αυτή σημαίνει τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου
που θεωρεί δεδομένη την κατάργηση της μονιμότητας και θέτει στην ημερήσια
διάταξη τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις.
Βάση υπολογισμού της αποζημίωσης είναι ο βασικός
μισθός του υπαλλήλου κατά τη μέρα που μπήκε σε διαθεσιμότητα και ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και η περίοδος διαθεσιμότητας.
Τμήμα των αποδοχών της διαθεσιμότητας (τα 3/4 του βασικού μισθού) αφαιρείται
από την αποζημίωση αναλόγως με τα χρόνια υπηρεσίας. Το τελικό ποσό της
αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν δίνουν ούτε
τους μισθούς ενός έτους! Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ. Οσοι
απολύονται θα μπορούν να παίρνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Τέλος, προκειμένου η κυβέρνηση να παρακάμψει
οποιεσδήποτε αντιδράσεις για τις απολύσεις, έχει συμπεριλάβει διάταξη που
προβλέπει ότι αν «εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του
καθεστώτος διαθεσιμότητας»
 δεν υπογράψουν τις απολύσεις τα αρμόδια όργανα
διοίκησης, τότε για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού θα την υπογράφουν οι Γενικοί
Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και για τους υπαλλήλους ΑΕΙ και ΤΕΙ θα
τις υπογράφει ο υπουργός Παιδείας.
9. Προκειμένου να διευκολυνθούν παραπέρα οι
ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών και πρώην ΔΕΚΟ, με σχετική διάταξη
προβλέπεται ότι στις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας που έχουν προσωπικό άνω των
5.000 εργαζομένων, θα μπορεί να επιβάλλεται καθεστώς διαθεσιμότητας χωρίς πλέον
να απαιτείται η έγκριση του υπουργείου Εργασίας.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Στο πολυνομοσχέδιο ενσωματώθηκε ρύθμιση με την
οποία οι ποινές για κάθε παράβαση μειώνονται στα 250 ευρώ (από 1.000 ευρώ) για
τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β’
κατηγορίας).
Εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% που
επιβάλλεται στις εξωχώριες εταιρείες (οφσόρ) οι ΑΕ με ανώνυμες μετοχές, εφόσον
το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι
εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ρύθμιση δείχνει να
«φωτογραφίζει» τα συμφέροντα των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης.
Επισπεύδονται οι διαδικασίες κατασχέσεων
καταθέσεων σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου. Προβλέπεται ότι οι τράπεζες
οφείλουν να γνωστοποιούν στο υπουργείο Οικονομικών την ύπαρξη υπολοίπων στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών εντός 8 ημερών από τη λήψη των
κατασχετηρίων.
Το ακατάσχετο ακινήτων και κινητών στα χέρια του
οφειλέτη για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία διαμορφώνεται στα 500 ευρώ
και για τους μισθούς και τις συντάξεις στα 1.500 ευρώ το μήνα.
Απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) μόνο για τα έτη 2014 και 2015 τα ακίνητα της Κεφαλονιάς και
των Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας τα οποία έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από
τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής τελών
κυκλοφορίας τα οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να
διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών και να εξαχθούν.
Μόλις στα 450 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το ποσό
που θα μοιραστεί από το «πρωτογενές πλεόνασμα»
 του κρατικού προϋπολογισμού. Τα ειδικά
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την κατανομή του ποσού θα καθορισθούν
με υπουργικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Οι ιδιώτες μέτοχοι έχουν τον πρώτο λόγο στις
αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) θα συνδράμει μόνο στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα
απαιτούμενα κεφάλαια. Στην πραγματικότητα ενσωματώνεται η Οδηγία της ΕΕ γύρω
από τον τρόπο διάσωσης των τραπεζών με «ίδια μέσα» (bail in). Ρητά αναφέρεται ότι το ΤΧΣ μπορεί να μειώνει τη συμμετοχή στα
πιστωτικά ιδρύματα είτε με παραίτηση από τις αυξήσεις κεφαλαίου είτε μέσω
πώλησης των μετοχών που κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές.
Διευκολύνσεις παρέχονται στους παλαιούς μετόχους
προκειμένου να ανακτήσουν τις μετοχές που περιήλθαν στο ΤΧΣ, ενώ η τιμή
διάθεσης των νέων μετοχών μίας τράπεζας στους ιδιώτες μπορεί να είναι
χαμηλότερη αυτή της προηγούμενης ανακεφαλαιοποίησης, ρύθμιση που φαίνεται ότι
διασφαλίζει τα συμφέροντα των τραπεζιτών της Γιούρομπανκ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ
Η διάρκεια ζωής του
γάλακτος, που θα προμηθεύεται στο εξής η λαϊκή οικογένεια, θα καθορίζεται με
ευθύνη του κάθε μονοπωλίου – παρασκευαστή. Η απόφαση αυτή στην οποία κατέληξε η
συγκυβέρνηση, αφενός αποτελεί «εναρμόνιση» στις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και
αφετέρου προβάλλει ως «σολομώντεια» λύση μετά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις
και αντεγκλήσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, που
στην πραγματικότητα αντανακλούν διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα του
αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος, εντός και εκτός της χώρας.
Η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που όλο το προηγούμενο διάστημα εξέφραζε την
πλήρη αντίθεσή της στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος,
χθες με δηλώσεις τόσο του υπουργού Θ. Τσαυτάρη, όσο και του υφυπουργούΜ. Χαρακόπουλου, σε διαφορετικά ΜΜΕ, εμφανίστηκε «ικανοποιημένη»
από το τελικό κείμενο συμβιβασμού που συνέταξε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ωστόσο, η «συμβιβαστική»
αυτή πρόταση δεν αλλάζει τίποτε επί της ουσίας – ίσως σε ορισμένα σημεία της να
είναι ακόμη χειρότερη και από τα αρχικά σενάρια – αντίθετα δίνει στους
γαλακτοβιομήχανους και μεγαλοεισαγωγείς ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την
επίτευξη κερδοφορίας από την εμπορική εκμετάλλευση ενός ζωτικής σημασίας για τη
λαϊκή διατροφή προϊόντος.
Ετσι, σύμφωνα με τη
νομοθετική παρέμβαση που περιλαμβάνεται στο κείμενο του πολυνομοσχεδίου – και η
οποία μετά τη διαρροή της νωρίς χθες το απόγευμα, παρουσιάστηκε και επισήμως
αργά το βράδυ από τον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη – στο εξής θα υπάρχουν
δύο κατηγορίες γάλακτος: το «παστεριωμένο» γάλα και το γάλα «υψηλής θερμικής επεξεργασίας». Η πρώτη κατηγορία θα έχει υποβληθεί σε χαμηλή
θερμική επεξεργασία (τουλάχιστον 71,70 oC για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός)
και η δεύτερη σε υψηλότερη (από 85 έως 127 oC). Καμία από τις δύο δε θα μπορεί να φέρει την
ένδειξη «φρέσκο γάλα» η οποία καταργείται, ενώ η διάρκεια ζωής τους που θα
αναγράφεται στη συσκευασία θα καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.
Για να «χρυσώσει το
χάπι» στους ντόπιους αγελαδοτρόφους, η συγκυβέρνηση εφευρίσκει τον όρο «γάλα ημέρας», ένδειξη την οποία θα μπορεί να φέρει το γάλα
χαμηλής θερμικής επεξεργασίας που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24
ωρών από τη συλλογή και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες
από την ημερομηνία παστερίωσης. Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι η συγκεκριμένη
κατηγορία γάλακτος εκτός του ότι πολύ δύσκολα θα μπορεί να προωθείται στα
μεγάλα αστικά κέντρα – ιδιαίτερα στην Αθήνα – θα είναι και πολύ πιο ακριβή,
κυριολεκτικά «απλησίαστη» για τη λαϊκή οικογένεια.
Ακόμη και αν υποτεθεί
ότι κατά το αρχικό διάστημα εφαρμογής του παραπάνω καθεστώτος μειωθούν
πρόσκαιρα οι τιμές (μέχρι δηλαδή να προχωρήσει το νέο μοίρασμα της αγοράς ανάμεσα
στους μεγάλους ομίλους, οπότε οι τιμές θα ανέβουν πάλι), αυτό θα συμβεί μόνο
για τις κατηγορίες εκείνες που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής,
είτε παρασκευάζονται στη χώρα είτε εισάγονται από άλλες χώρες όπου επικρατεί
πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Θα πρόκειται δηλαδή για γάλα χαμηλότερης
διατροφικής αξίας για τη λαϊκή οικογένεια στην οποία κυρίως θα απευθύνεται,
ωστόσο θα προσφέρει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για τους ισχυρούς κρίκους
στην αλυσίδα παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης – διανομής.
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Στην πλήρη απελευθέρωση του χώρου του φαρμακείου
και στην παράδοση της διάθεσης του φαρμάκου σε μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους, οδηγούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτό, ένας μη
αδειούχος φαρμακοποιός μπορεί να κατέχει όποιο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου
επιθυμεί σε μία εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, ακόμη και το 99% και ο αδειούχος
το 1%.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε έναν
φαρμακοποιό να κατέχει όσες άδειες ιδρύσεως φαρμακείου επιθυμεί. Δίνεται η
δυνατότητα σε φαρμακεία να συστεγάζονται με οποιοδήποτε κατάστημα, άρα και με
σούπερ μάρκετ, ενώ καταργείται κάθε έλεγχος επί της λειτουργίας των φαρμακείων,
καθώς θα μπορούν πια όποτε θέλουν, χωρίς προειδοποίηση, να ανοίγουν και κυρίως
να κλείνουν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν. Καταργούνται οι αποστάσεις
μεταξύ των φαρμακείων και τα χωροταξικά κριτήρια ίδρυσης φαρμακείου, ακυρώνονται
και καθίστανται ανενεργές οι εφημερίες.
Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο, προβλέπεται ότι τα
φαρμακεία πωλούν κατ’ αποκλειστικότητα τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα
φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ), με απελευθέρωση των τιμών τους προς τα κάτω έως τις
31/12/2016 και με πλήρη απελευθέρωση των τιμών τους, προς τα πάνω και προς τα
κάτω, από την 1/1/2017. Ο υπουργός Υγείας έχει την εξουσιοδότηση να ορίζει με
αποφάσεις του όλα τα θέματα των δικτύων διανομής και των τιμών των ΜΥΣΥΦΑ.
Τέλος με βάση διάταξη του νομοσχεδίου τίθενται σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα οι
οδηγοί των ασθενοφόρων των νοσοκομείων οι οποίοι θα μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ.
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του προσχεδίου που παρουσίασε χτες βράδυ
ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, η «άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό» αφορά
σε τέσσερις βασικούς τομείς: Επεξεργασία τροφίμων, λιανεμπόριο, τουρισμός και οικοδομικά υλικά.
Σε αυτό το πλαίσιο:
— Προωθείται – «πιλοτικά» όπως αναφέρεται – η πλήρης κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας στα εμπορικά καταστήματα. Συγκεκριμένα,
ορίζονται τουλάχιστον τρεις τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται «πιλοτικά η προαιρετική λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους»
, χωρίς καν να απαιτείται απόφαση του
αντιπεριφερειάρχη.
— Η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας επιτρέπεται από όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα
τροφίμων και ποτών. Η πώλησή τους θα γίνεται μόνο με το ζύγι και όχι όπως τώρα
με προκαθορισμένο βάρος.
— Καταργείται η ισχύουσα διαδικασία
γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των απορρυπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους (αντικαθίσταται
από μία… αποστολή e-mail!), σε μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο γα την πώληση
υποβαθμισμένων εμπορευμάτων, επικίνδυνων γα τη δημόσια υγεία.
— Θα επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και
στις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων η εκμίσθωση «επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης» για διάρκεια 6 ωρών αντί για 12 ώρες, που ισχύει
σήμερα. Θα επιτρέπεται η ενοικίαση ταξί και για τις εταιρείες επιπλωμένων
επαύλεων και κατοικιών καθώς και από άλλες κατηγορίες του τουριστικού κλάδου.
— Περαιτέρω «απελευθερώσεις» προβλέπονται και
σε ό,τι αφορά τα ΙΧ φορτηγά οχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο καταργούνται οι περιορισμοί
σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αδειών και για τα μικρά φορτηγά με μεικτό βάρος
κάτω από 4 τόνους.
— Επί της ουσίας καταργείται η «ενιαία τιμή βιβλίου», καθώς διατηρείται μόνο για την πρώτη έκδοση
των λογοτεχνικών βιβλίων και με χρονικό ορίζοντα 2 χρόνων.
— Καταργούνται περιορισμοί για ίδρυση
ξενοδοχείων,
 κέντρων αθλητικού και προπονητικού τουρισμού,
κέντρων θαλασσοθεραπείας, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων (π.χ.
χιλιομετρικές αποστάσεις, δυναμικότητα κλινών, κ.ά.).
— Καταργούνται οι περιορισμοί σχετικά με τα
κατώτατα και ανώτατα όρια της έκτασης στα λατομεία μαρμάρου.
— Μεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου στη συνέχεια να ιδιωτικοποιηθούν
εκτάσεις 950.000 τ.μ. στην Ηλεία και επίσης 615.000 τ.μ. στο Πόρτο Χέλι.

Αφήστε μια απάντηση