ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ : ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΚΑΤΣΑΠΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΚΑΤΣΑΠΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 4ου ΚΑΙ ΤΟΥ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Αρ.
Πρ. 9/8-4-2014
Προς:
1.ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
2.Σύλλογο Εκπαιδευτικών Γ.Σεφέρης
ΘΕΜΑ: Υποβολή παραίτησης από τη
θέση της προϊστάμενης.
Παρακαλώ να κάνετε αποδεκτή την παραίτησή μου από
τη θέση της Προϊστάμενης του 4ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης.
Δεν επιθυμώ να μετέχω από τη θέση αυτή στη
διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας παρά την αρνητική απόφαση του
Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας .
Θεωρώ ότι αυτό θα οδηγήσει στην
κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με όσα προσωπικά πιστεύω και υπηρετώ.
Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δε θέλω
να παραμείνω στη θέση της προϊστάμενης, αλλά να συνεχίσω να υπηρετώ την
εκπαίδευση ως απλή νηπιαγωγός και σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να αντικατασταθώ.
Μεταμόρφωση 8/4/2014
ΚΑΤΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Νηπιαγωγός του 4ου
Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης
Αρ. Πρ. 13  
Προς:
1.ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
2.Σύλλογο εκπαιδευτικών Γ. Σεφέρης

ΘΕΜΑ: Υποβολή παραίτησης από τη
θέση της προϊστάμενης.
Παρακαλώ να κάνετε αποδεκτή την παραίτησή μου από
τη θέση της Προϊστάμενης του 5ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης.
Δεν επιθυμώ να μετέχω από τη θέση αυτή στη
διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας παρά την αρνητική απόφαση του
Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας .
Θεωρώ ότι αυτό θα οδηγήσει στην
κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών και έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με όσα προσωπικά πιστεύω και υπηρετώ.
Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δε θέλω
να παραμείνω στη θέση της προϊστάμενης, αλλά να συνεχίσω να υπηρετώ την
εκπαίδευση ως απλή νηπιαγωγός και σας παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να αντικατασταθώ.
Μεταμόρφωση 8/4/2014
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Νηπιαγωγός του 5ου
Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης

Αφήστε μια απάντηση