ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. Μείωση της συμμετοχής φοιτητών και σπουδαστών στις εκλογές. 

2. Αύξηση σε ψήφους και σε ποσοστά της ΠΚΣ :

  • ΑΕΙ :+ 811 ψήφους =

        +2 % 

  • ΤΕΙ :+ 102 ψήφους = 

        + 3,91 % 

3. Πτώση των ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΑΡΕΝ, ΕΑΑΚ σε ψήφους και σε ποσοστά.

4. Πρώτη δύναμη η ΔΑΠ. Δεύτερη δύναμη η ΠΚΣ. 
Τρίτη δύναμη η ΠΑΣΠ. Τέταρτη η ΕΑΑΚ. Πέμπτη δύναμη η ΑΡΕΝ. 

Αφήστε μια απάντηση