ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Οι Περιφερειακοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποτελούν κυβερνητικά, κρατικά στελέχη,
με αποστολή την προώθηση της βάρβαρης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Επιλέγονται
από την εκάστοτε κυβέρνηση με σκοπό να προωθήσουν την πολιτική της, την
πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου στην εκπαίδευση. Είναι τα στελέχη που
προωθούν την αξιολόγηση, τις συμπτύξεις τμημάτων, τις συγχωνεύσεις των
σχολείων, τα νέα αναλυτικά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα στελέχη
που επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές, που οδηγούν σε αργία και διαθεσιμότητα
εκπαιδευτικούς.
Ο ρόλος τους είναι
απαραίτητος για την προώθηση ενός σχολείου που θα λειτουργεί με επιχειρηματικά
κριτήρια. Το σχολείο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το σχολείο των λαϊκών
αναγκών, που οραματίζεται και παλεύει ο λαός μας. Καθημερινά αποτελούν το
κομμάτι εκείνο που προσπαθεί με ”νύχια και με δόντια’’ να περάσει την εφαρμογή
της Αξιολόγησης στη ζωή, κάτι δηλαδή που η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου
έχει απορρίψει. 
Είναι εξ’
αντικειμένου απέναντι στα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, απέναντι στα αιτήματα
και στους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο των εκπαιδευτικών.
Είναι απέναντι στους αγώνες του λαού μας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
παιδεία, για μια παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς.
Μέχρι τώρα, τα
στελέχη αυτά ήταν μέλη των σωματείων. Το γεγονός αυτό, έρχεται σε αντίθεση με
τους σκοπούς και την αποστολή ενός σωματείου. Υπονομεύει κατάφωρα τον
αγωνιστικό προσανατολισμό του, αλλοιώνει το χαρακτήρα του. Δεν μπορεί στο ίδιο σωματείο να είναι μέλος
και ο εργαζόμενος και ο εκπρόσωπος του εργοδότη. Και εργοδότης του
εκπαιδευτικού είναι το αστικό κράτος, το οποίο εκπροσωπούν τα στελέχη
εκπαίδευσης που εκείνο διορίζει.
Άλλωστε πολλά από τα παραπάνω
στελέχη, έχουν περάσει στην ίδρυση σωματείων (π.χ. Πανελλήνια Ένωση Σχολικών
Συμβούλων).
Έτσι λοιπόν,
σύμφωνα με το καταστατικό και του δικού μας Συλλόγου και επειδή ακριβώς τα
στελέχη αυτά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου και
των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, καλούμε  και το
συνέδριο της ΔΟΕ να αποφασίσει ότι δεν δέχεται ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να είναι
μέλη των σωματείων και πρέπει να διαγραφούν
.
Τέλος η Γ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να πάρει θέση και για τους διευθυντές της σχολικής μονάδας. Στο βαθμό που κάποιοι
διευθυντές γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους με τις απολύσεις των
εκπαιδευτικών, εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις
του καταστατικού του Συλλόγου και επίσης εκ των πραγμάτων ως αξιολογητές δε
μπορεί να έχουν θέση στα σωματεία.
Εξ άλλου αντίστοιχη απόφαση
πήρε και το 16ο (τελευταίο) συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Η Γ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 • Να διαγραφούν από το Σύλλογο
  οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές τους και όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
 • Στο βαθμό που οι διευθυντές
  των σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο ρόλος τους με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών,
  εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του
  καταστατικού του Συλλόγου και επίσης εκ των πραγμάτων ως αξιολογητές δε μπορεί
  να έχουν θέση στα σωματείο μας.

Ηράκλειο 5/6/14

Το προεδρείο της Γ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση