ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» 
 

Συνάδελφοι-ισσες,

μπροστά στη νέα σχολική χρονιά σας
κοινοποιούμε το πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων του συλλόγου που
επαναδιατυπώνεται κάθε χρόνο και επικαιροποιείται. Ο Σύλλογος καλεί τους συναδέλφους και τους συλλόγους διδασκόντων να
υπερασπιστούν το πλαίσιο των εργασιακών μας δικαιωμάτων χωρίς υποχωρήσεις,
 να αρνούνται κάθε εντολή που το
αντιστρατεύεται  και  καλύπτει 
συνδικαλιστικά κάθε συνάδελφο- μέλος μας που το υπερασπίζεται.
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη όλων των συναδέλφων  και των συλλόγων διδασκόντων)
·   Το εργασιακό ωράριο των
εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες
.
Το διδακτικό ωράριο των
εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο
και καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10
χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21
ώρες από 20 και πάνω)
· Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει
ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο έργο, ή υπάρχει συνεδρίασή του
συλλόγου διδασκόντων.
·   Οι Σύλλογοι διδασκόντων
μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους τις υπερωρίες, τις μετακινήσεις
ειδικοτήτων, το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης, τους υποβιβασμούς σχολείων, τις
συμπτύξεις τμημάτων, την αύξηση αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τα κενά  διδακτικού προσωπικού.
Οι Σύλλογοι διδασκόντων μπορούν να αρνηθούν με απόφασή τους την
εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης. Σύλλογοι
διδασκόντων και συνάδελφοι καλύπτονται πλήρως από τις αποφάσεις των συλλογικών
οργάνων.
·  Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του
υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Κάθε
απασχόληση
τμήματος ανάγεται στο
διδακτικό ωράριο
. Οι συνάδελφοι να
μην εφαρμόζουν καμιά εντολή
για επιπλέον κάλυψη διδακτικών ωρών.
·  Οι σύλλογοι διδασκόντων, διαμορφώνοντας τα προγράμματα στα
σχολεία να υπολογίζουν τη σίτιση στο ολοήμερο στο διδακτικό ωράριο των
συναδέλφων.
Το ίδιο υπολογίζεται αναγόμενη σε διδακτικές ώρες εβδομαδιαία
και η πρωινή ζώνη 7 – 8 όπου λειτουργεί. Να απαιτούν από τους Σχολικούς
Συμβούλους να εγκρίνουν το πρόγραμμα με την αποδοχή του αυτονόητου: ότι
κάθε απασχόληση των μαθητών τους μέχρι την αποχώρηση από το σχολείο/νηπιαγωγείο
ανάγεται στο διδακτικό ωράριο
!
· Σε περίπτωση που δεν στέλνονται αναπληρωτές, καλούνται οι σύλλογοι
διδασκόντων να αποφασίσουν ένα πάγιο ή κατά περίπτωση τρόπο για την κάλυψη του
κενού που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να είναι η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου κανενός συναδέλφου.
·  Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την
έναρξη της χρονιάς, οι σύλλογοι διδασκόντων να διαμορφώσουν μεταβατικά
προγράμματα που θα εκτείνονται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των
εκπαιδευτικών που υπάρχει στο σχολείο.(π.χ. αν λείπει ειδικότητα θα σχολάνε στο
5ωρο κλπ)
· Τα διάφορα σεμινάρια,
συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις
με γονείς κλπ, δεν μπορεί να απαιτούν
την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό τους ωράριο, και ασφαλώς σε καμία περίπτωση
απογευματινές ώρες.
·   Το εργασιακό μας ωράριο ολοκληρώνεται σε δύο σταθερές ζώνες, πρωϊνή από 8-13.30 ή απογευματινή από 12.25 –
16.15
· Από πουθενά δεν προκύπτει
υποχρέωση του εκπαιδευτικού για εφαρμογή κυλιόμενου
εργασιακού εξαώρου στο διάστημα από 7 έως 4. Ούτε για συμπλήρωση ωραρίου
από την πρωινή ζώνη στην απογευματινή και αντίθετα.
·  Οι σύλλογοι διδασκόντων, όταν σε
ένα τμήμα που προσεγγίζει τους 25 μαθητές
υπάρχει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών
και άλλοι παιδαγωγικοί λόγοι π.χ παιδιά με ειδικές ανάγκες, έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε
αποφάσεις για χωρισμό των τμημάτων σε
δύο.
·   Οι εκπαιδευτικοί των
ειδικοτήτων
, έχουν το δικαίωμα να αντιδρούν στις πολλαπλές μετακινήσεις σε περισσότερα από δύο σχολεία, να ζητούν
ενυπόγραφη αιτιολογημένη εντολή και σε κάθε τέτοια περίπτωση, μείωση του ωραρίου και απαλλαγή από τις
εφημερίες
. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί σε συμπλήρωση του ωραρίου του
στο ολοήμερο εφόσον δεν το επιθυμεί.
·  Δε μπορεί  να ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σε εκπαιδευτικούς του σχολείου για έργο που πρέπει να καλυφθεί από
μόνιμο εκπαιδευτικό ή αναπληρωτή. Οι σύλλογοι διδασκόντων δεν πρέπει να
αποδέχονται τέτοιες  « λύσεις », που
μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εισάγουν την ωρομίσθια δουλειά.
·   Κανένας δε μπορεί να υποχρεωθεί σε
υποχρεωτική υπερωρία
χωρίς τη θέλησή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να
ζητείται έγγραφη εντολή και σε περίπτωση επιμονής της διοίκησης να ενημερώνεται
ο σύλλογος για να απαντήσει και να αντιδράσει άμεσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης υπερωρίας ο Σύλλογος
κηρύσσει στάσεις εργασίας και καλύπτει όλους τους συναδέλφους για τη μη
εφαρμογή τους.
·   Οι συνάδελφοι ωρομίσθιοι αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση
τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’ αυτές.
Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους
συλλόγους διδασκόντων να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους
και τους συναδέλφους να μην τις αποδέχονται.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες και
οι ημέρες απεργίας των ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσίας
τους.
·  Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί
να μην αποδέχονται την καταστρατήγηση των
εργασιακών δικαιωμάτων και την αύξηση του ωραρίου τους (πρωινή ζώνη
07:00-08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασσικά και ολοήμερα τμήματα). Στην περίπτωση επιβολής αύξησης του
ωραρίου τους από τη Διοίκηση, ο Σύλλογος κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας και
καλύπτει όλες τις συναδέλφισσες για τη μη εφαρμογή του.
·  Γενικότερα, συναδέλφισσες
και συνάδελφοι, δεν εφαρμόζουμε καμιά προφορική εντολή της διοίκησης που αφορά
καταστρατήγηση του πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων που παρατέθηκε προηγούμενα,
σε κάθε περίπτωση να απαιτούμε έγγραφη και αιτιολογημένη εντολή και να
καταγγέλλουμε αμέσως στο Σύλλογο κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων
μας.
Το Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση