ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά
μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, τριετούς διάρκειας με αδικαίωμα
ανανέωσης.

Όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και
αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και
αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα)
δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους
αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων, η
έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το
εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές
Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητα
δικαιολογητικά:
Α. Εάν η κάρτα
εκδίδεται για πρώτη φορά
και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο φωτογραφίες
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να
αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β. Εάν η κάρτα
επανεκδίδεται
και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία φωτογραφία
-Η παλιά κάρτα
-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να
αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ. Εάν σε ένα
σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικο
ί για έκδοση κάρτας, εκτός
των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που
θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών –
τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για
την έκδοση…).
Συνημμένα τα σχετικά έντυπα
Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου
Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική αποστολή ανά σχολείο)
Αίτηση Εκπαιδευτικού
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν
καινούρια κάρτα να απευθύνονται
στα τηλέφωνα
6972008336                       Νινέττα Αλτάνη
6944797461                       Ντιάνα Λιάκου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.     Τα
δικαιολογητικά και τις αιτήσεις θα τα μαζέψουμε τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης
και των εκλογών (σηλαδή στις 21 Οκτώβρη)
2.     Η αίτηση
να απευθύνεται «Προς το Νομισματικό Μουσείο»

Αφήστε μια απάντηση