ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ : ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ : ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.

Τι σημαίνει απεργία-αποχή;

Σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο
έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα
καθήκοντά μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά
που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Με
βάση αυτό:
Α. Οι προϊστάμενες νηπιαγωγείων (και οι διευθυντές των σχολείων) δηλώνοντας απεργία-αποχή:
·        
Να μην συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία
αξιολόγησης.
·        
Να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες
αξιολόγησής τους.
·        
Να μην συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως
επιμόρφωση κι όσοι συμμετείχαν να αποσύρουν τις εργασίες τους.
·        
Να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς.
·        
Να μην πιέζουν τους συναδέλφους προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Β. Οι εκπαιδευτικοί συνολικά:
·        
Δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο
της αξιολόγησης.
·        
Δεν κάνουμε αίτηση για εθελοντική
αξιολόγηση.
·        
Δεν παραδίδουμε έκθεση ατομικής
αξιολόγησης.
·        
Δεν δεχόμαστε κανέναν αξιολογητή στην
τάξη.
·        
Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του
σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο.
Συγκεκριμένα για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων
δημοτικών και νηπιαγωγείων:

Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου
διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό με την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δηλώνουμε
συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ- ΔΟΕ. Η συμμετοχή μας
στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα
θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και στο θέμα που αφορά την
αυτοαξιολόγηση δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η
ΔΟΕ.
Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων
η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική γι’ αυτό και ο σύλλογός μας
καλεί όλους τους συλλόγους διδασκόντων να καλέσουν το σωματείο μας για
ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα
δεν έχει απαρτία ο σύλλογος διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία
διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.
Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής/ντρια
του δημοτικού σχολείου και η προϊσταμένη/ος νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων
του διευθυντή/προϊσταμένης ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην
απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου
1201 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και
Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που καλέστηκε με θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής
μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» – Οδηγίες
και
 αφορούν
την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρούν
ΓΙΑ  ΟΛΑ  ΑΥΤΑ  ΚΑΙ
 ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΙ  ΚΑΝΟΥΜΕ
 ΣΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ
 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 4,30 μ.μ. ΣΤΟ 1ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
HΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Αφήστε μια απάντηση