Σύσκεψη νηπιαγωγών του συλλόγου : Η αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Την Παρασκευή 14 του Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε
η σύσκεψη νηπιαγωγών με το Δ.Σ. του Συλλόγου. Πήραν μέρος νηπιαγωγοί, από πολλά
νηπιαγωγεία  του Συλλόγου μας. Η συζήτηση
ανοίχτηκε για όλα τα θέμα που απασχολούν τα νηπιαγωγεία (ωράρια, κενά,
παράλληλη στήριξη, ολοήμερο, υποχρηματοδότητη, προνήπια κλπ), αλλά επικεντρώθηκε
στο φλέγον θέμα της αξιολόγησης. Ένα θέμα στο οποίο ο Σύλλογος και ιδιαίτερα οι
νηπιαγωγοί έχουν πάρει σαφή θέση εδώ και πολύ καιρό και με κάθε τρόπο (Παλιότερες
συσκέψεις νηπιαγωγών, υπογραφές ενάντια στην αξιολόγηση, πρακτικά συλλόγων
διδασκόντων, παραιτήσεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων κ.ά).

Αυτή η καθολική αντίθεση ενάντια στην
αξιολόγηση επιβεβαιώθηκε και πάλι.
Όπως διαπιστώνουμε, η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων
και των προϊσταμένων, δεν επιβεβαίωσαν
τα στοιχεία που, όπως τους ζητήθηκε. Σχεδόν καθολικά, τα νηπιαγωγεία δεν έχουν μπει στην αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας.
Οι νηπιαγωγοί που μαζεύτηκαν, καλούν, μαζί με το
Δ.Σ. του Συλλόγου, όλες τις νηπιαγωγούς :
 • Να μην συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία
  αξιολόγησης, εφαρμόζοντας την αποχή – απεργία απο κάθε διαδικασία αξιολόγησης –
  αυτοαξιολόγησης. Δεν είναι στάση εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά
  μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που
  απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.  
 • Οι προϊστάμενες
  νηπιαγωγείων
  να
  μην συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους. Να μην αξιολογήσουν
  εκπαιδευτικούς. Να μην πιέζουν τους συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 • Οι εκπαιδευτικοί συνολικά δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο
  της αξιολόγησης. Δεν κάνουμε αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. Δεν παραδίδουμε
  έκθεση ατομικής αξιολόγησης. Δεν δεχόμαστε κανέναν αξιολογητή στην τάξη. Δε
  συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο. 
 • Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων των
  νηπιαγωγείων,
  επιδιώκουμε η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι πλειοψηφική. Άρα
  δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την αυτοαξιολόγηση.  
 • Στην περίπτωση αυτή, η προϊσταμένη
  νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων της προϊσταμένης ότι «λόγω της
  συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την
  απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το
  Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που καλέστηκε με
  θέμα την εγκύκλιο «Υλοποίηση της
  Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες
  αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 – Οδηγίες και
   αφορούν την
  αυτοαξιολόγηση»
  δεν προχωρούν.
Ενημερώνουμε το σωματείο μας για κάθε θέμα που προκύπτει (π.χ.
πιέσεις απο τη διοίκηση ή συμβούλους, κλπ) για να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί
συλλογικά, μαζικά και άρα και αποτελεσματικά.

Αφήστε μια απάντηση