Τον ερχόμενο Γενάρη αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τους άξονες των αλλαγών παρουσίασε, χτες, στη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ το υπουργείο Παιδείας

Με αφετηρία πολλά από τα υπαρκτά προβλήματα του σημερινού δημοτικού
σχολείου και ορίζοντα τη δημιουργία ενός σχολείου που δεν θα ξεφεύγει από τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
έδωσε χτες ένα γενικό περίγραμμα αλλαγών που αφορούν το δημοτικό σχολείο.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΠΔΕ) του «Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας», ο Α. Λοβέρδος παρουσίασε τους
βασικούς άξονες για αλλαγές, με στόχο να διαμορφωθεί και σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο τον ερχόμενο Γενάρη. Ως στόχους των αλλαγών μεταξύ άλλων απαρίθμησε:
— Τον «εξορθολογισμό και την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης και του
περιεχομένου σπουδών
» και την «εμπέδωση και εμβάθυνση της ύλης στο
σχολείο». Εκανε λόγο για μεταφορά δύσκολων διδακτικών αντικειμένων από
μικρότερες σε μεγαλύτερες τάξεις και εμπέδωση της ύλης στα μαθήματα της
γλώσσας, των μαθηματικών, της φυσικής, της γεωγραφίας και της ιστορίας, με
στόχο να ολοκληρώνονται στο σχολείο όλες οι μαθησιακές διαδικασίες.
— Τη «δυνατότητα μερικής διαμόρφωσης των προγραμμάτων από τη σχολική
μονάδα
», με βάση, όπως είπε, «τις ανάγκες, τις δυνατότητες, τις ιδιαίτερες
συνθήκες του κάθε σχολείου (Ειδικής Αγωγής, νησιωτικά, ορεινά)», με «τις ώρες
που είναι αναγκαίες, το εύρος ή τη δυσκολία των προγραμμάτων σπουδών να τις
καθορίζει η κάθε σχολική μονάδα». Ο Α. Λοβέρδος αναφέρθηκε σε ένταξη στην ύλη
τοπικών χαρακτηριστικών.
Ωστόσο, είναι αναγκαίο οι τοπικές ιδιαιτερότητες να μην υποκαθιστούν τα
εφόδια που οφείλει το σχολείο να δίνει στους μαθητές, να μην περιορίζουν τους
ορίζοντες του παιδιού.
Το υπουργείο μιλά για «σχολείο αυτόνομο σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό
και τη διαμόρφωση μέρους του σχολικού προγράμματος», δείχνοντας μία τάση
διαφοροποίησης του περιεχομένου του σχολείου, το σπάσιμο όποιου ενιαίου
χαρακτήρα της Εκπαίδευσης.
«Επέκταση του νέου σχολείου», με γενίκευση των ολοήμερων
σχολείων, με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα και «σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία»,
με τη συνεργασία των «κοινωνικών εταίρων».
— «Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον περιορισμό της σχολικής
διαρροής
» και στο πλαίσιο αυτό «μετασχηματισμός προγραμμάτων σύμφωνα με τις
ανάγκες – δεξιότητες των παιδιών, ώστε να μην αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες
σκληρών προγραμμάτων σπουδών και εγκαταλείπουν το σχολείο». Η καταπολέμηση της
σχολικής διαρροής προβάλλεται σαν προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της
«κοινωνικής συνοχής». Ωστόσο και η διεθνής εμπειρία έχει να δείξει μέτρα που
ενώ υποτίθεται ότι προωθούνταν σαν αντισταθμιστικά, στο όνομα της καταπολέμησης
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τελικά αντί να υψώσουν το επίπεδο, το
καθήλωσαν, κατηγοριοποιώντας σχολεία.
Από τους στόχους του υπουργείου δεν λείπει βέβαια η «Ευρωπαϊκή διάσταση», η
παρέμβαση στις συνειδήσεις των παιδιών, με «τη δημιουργία των προϋποθέσεων της
κατανόησης του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενωσης» να συμπεριλαμβάνεται στους
στόχους για το νέο σχολείο. Ωστε να ωραιοποιηθεί η ΕΕ στα μυαλά των παιδιών που
ζουν, με αφορμή και την καπιταλιστική κρίση, το πραγματικό της πρόσωπο.

Αφήστε μια απάντηση