«Το Μάθημα της Μουσικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση». γράμμα των φορέων των μουσικών προς τον υπουργό παιδείας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

σας αποστέλλουμε την
παρούσα επιστολή αφ’ ενός  με αφορμή τη
δήλωσή σας την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014, κατά την οποία «Τα μαθήματα των δευτερευουσών ειδικοτήτων μπορούν να τα κάνουν και
άλλοι»
, και αφ’ ετέρου λόγω της καθυστέρησης της πρόσληψης των Αναπληρωτών
ειδικότητας Π.Ε.16.01 Μουσικής.
Οι Σύλλογοι Αποφοίτων
των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
οι Απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ., σας
δηλώνουμε τα ακόλουθα:
α) Θεωρούμε επιτακτική
ανάγκη να λάβει χώρα συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων Αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών
Σπουδών του Α.Π.Θ., του Ιονίου Πανεπιστημίου και του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και  των Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. με εσάς προσωπικά υπό την ιδιότητά σας ως Υπουργός
Παιδείας με θέμα: «Το Μάθημα της
Μουσικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση
», αιτούμαστε δε να υλοποιηθεί η
ως άνω συνάντηση άμεσα.
β)  Η δήλωσή σας περί δευτερευουσών ειδικοτήτων,
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Μάθημα της Μουσικής, υποβαθμίζει δημόσια
τον κλάδο της Μουσικής Αγωγής και κατά συνέπεια όλους τους Μουσικοπαιδαγωγούς, Απόφοιτους
των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.. Είμαστε βέβαιοι ότι η δήλωση αυτή: «Τα μαθήματα των δευτερευουσών ειδικοτήτων
μπορούν να τα κάνουν και άλλοι»
ήταν απλά λεκτική αστοχία.
γ) Τα
οργανικά κενά Π.Ε.16.01, σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε από αιρετό,
είναι 741 για τα Μουσικά Σχολεία της χώρας και πολλά περισσότερα για τα γενικά
σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν κενά
από την στιγμή που υπάρχουν 30 αδιόριστοι 24/μηνίτες με επιτυχία στον ΑΣΕΠ του
2008 που περιμένουν τον διορισμό τους, καθώς και 180 επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ του
2008 που έχουν πραγματική προϋπηρεσία μέχρι και τον Ιούνιο του 2014 πάνω από 30
μήνες.
δ) Σας καλούμε να
βρείτε λύση στο θέμα καθυστέρησης πρόσληψης Αναπληρωτών Π.Ε. 16.01. Είναι
κατάφορα άδικο να παραμένουν άνεργοι τη στιγμή που τα οργανικά κενά Π.Ε.16.01, όπως
έχει προαναφερθεί, είναι 741 στα Μουσικά Σχολεία και πολλά περισσότερα στα
γενικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα.
ε) Είναι αντιπαιδαγωγικό
οι Μαθητές των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να μη
διδάσκονται το Μάθημα της Μουσικής.
στ) Είναι ανεπίτρεπτο
μια χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει το Μάθημα της Μουσικής μόνο σε
Δημόσια Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά
κέντρα.
Οφείλετε βάσει των
παραπάνω να συμβάλετε στην επίτευξη ισότητας στην Ελληνική Εκπαίδευση, έτσι
ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν στην Εκπαίδευση λαμβάνοντας τις ίδιες
ευκαιρίες και να χαίρουν όλοι της ίδιας παιδείας.
Η θέση των Συλλόγων Αποφοίτων
των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
των Αποφοίτων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. είναι απόρροια βιωματικής εμπειρίας και οφείλουμε να
σας την κοινοποιήσουμε. Άλλωστε γιατί κάποιοι σύμβουλοι ή κάποιοι πολιτικοί
έχουν για την Εκπαίδευση πληρέστερη και πιο τεκμηριωμένη άποψη από όσους
εργαζόμαστε στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
Επικαλούμενοι αφενός την ιδιότητά σας·
του ανώτερου προϊσταμένου μας, αφετέρου σαν ελεύθεροι πολίτες
ευνομούμενης πολιτείας του δημοκρατικού δικαιώματος της παρρησίας και
επαγγελματικής αποκατάστασης, αιτούμαστε να συνέλθουμε σε δημοκρατικό διάλογο.
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών
Σπουδών Α.Π.Θ.
 Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών
Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
 Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών
Σπουδών
Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 Απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αφήστε μια απάντηση