Σταυροί υποψηφίων σε ΑΠΥΣΠΕ 2014 και ΚΥΣΠΕ 2014 Αττικής

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής

Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) 

ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΥΣΠΕ 

Περιμένουμε και τα επίσημα αποτελεσματα απ΄ το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας. Θα τα δημοσιεύσουμε μόλις τα μάθουμε. 

Αφήστε μια απάντηση