Σχετικά με την εκλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με την ψήφιση του 3ου Μνημονίου, συνεχίζει την υλοποίηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (νέο σχολείο, «βέλτιστες πρακτικές», αξιολόγηση, δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας κλπ)

Στα πλαίσια αυτών των κατευθύνσεων εντάσσεται η αποστολή και ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης, ο οποίος είναι να εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Γι’ αυτό το ρόλο αξιολογούνται. Τα «πρώτα βιολιά», σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση, είναι οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών και των Διευθύνσεων  και οι Σχολικοί Σύμβουλοι.
Μετά το διορισμό των Περιφερειακών Διευθυντών, γίνεται προσπάθεια να δοθεί επίφαση δημοκρατίας στη διάτρητη διαδικασία κρίσης των Διευθυντών Εκπαίδευσης των Νομών και των Διευθύνσεων.

Το κύριο είναι ο ρόλος των στελεχών, ανεξάρτητα από την όποια διαδικασία.

Γι’ αυτούς τους λόγους  οι δ/ντές των σχολικών μονάδων και οι προϊστάμενες των Ν/γείων μπορούν να υλοποιήσουν την πάγια θέση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στο ρόλο των διευθυντών εκπαίδευσης και ενάντια στην αξιολόγηση.

Μπορούν να αρνηθούν να γίνουν αξιολογητές των πιο ικανών και πρόθυμων, των πιο ακριβοπληρωμένων στελεχών σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, που αποστολή τους είναι να υλοποιήσουν την αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική πολιτική σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών του λαού, των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Μπορούν να αποκρούσουν και να καταγγείλουν τις όποιες προσπάθειες προσέγγισης ή ενόχλησης επιχειρούν αυτές τις μέρες οι διάφοροι υποψήφιοι, όπως μας πληροφορούν. Είναι δικαίωμά τους.

Αφήστε μια απάντηση