ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τα ψέματα της συγκυβέρνησης, η στρατηγική της ΕΕ και η αλήθεια
 H συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει εξαπολύσει έναν καταιγισμό
ψεμάτων για να καλύψει το νέο έγκλημά της σε βάρος του λαού, με την ολοκλήρωση
της κατεδάφισης του δημόσιου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιστρατεύει όλη
την άθλια επιχειρηματολογία των προκατόχων της στην αστική διακυβέρνηση, της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ, των οργάνων της ΕΕ και του ΔΝΤ, διανθίζοντάς την και με νέα
ψέματα.
Το Ασφαλιστικό κοινό σχέδιο συγκυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ
Ψέμα 1ο: Το Ασφαλιστικό που παρουσιάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ «είναι
ελληνικής έμπνευσης και δεν είναι γραμμένο από την τρόικα».Η αλήθεια είναι ότι
το Ασφαλιστικό που παρουσίασε η συγκυβέρνηση είναι γραμμένο από κοινού με το
«κουαρτέτο» (Επιτροπή, ΕΚΤ, ΕΜΣ, ΔΝΤ) και βασίζεται στο στρατηγικό σχεδιασμό
της ΕΕ, πάνω από μία 20ετία, για την κατεδάφιση των δημόσιων συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης.
Αποτέλεσμα όλου αυτού του πολύχρονου σχεδιασμού ήταν η
Λευκή Βίβλος για τις συντάξεις με τίτλο «Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και
βιώσιμες συντάξεις»
 (COM(2012) 515) που έδωσε η Ευρωπαική Επιτροπή στη
δημοσιότητα στις 16-2-2012. Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ περιγράφει ακριβώς το
Ασφαλιστικό της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στην εξέλιξη του, από αυτό που
παρέλαβε από τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: Για να αναφέρουμε μόνο μερικές πλευρές:
1.«Οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης (…) πρέπει να καθορίζονται κατά
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των εισφορών και των
δικαιωμάτων»!
2. «Η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των ετών εργασίας και των
ετών σύνταξης απαιτεί τη διενέργεια προσαρμογών στα συνταξιοδοτικά συστήματα,
με αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης…»
3. «Ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης» τόσο για
όλους τους εργαζόμενους, όσο και σχετικά με ορισμένα επαγγέλματα, όπως τα βαρέα
και ανθυγιεινά.
Γι αυτό άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και στην
αντιπολίτευση και παρά τις τότε αντιμνημονιακές κορώνες του, στο
ευρωκοινοβούλιο, στις 21-5-2013, ψήφισε «λευκό»
 στην έκθεση «Προς
επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα», που διακηρύσσει
όλο το παραπάνω ευρωενωσιακό πλαίσιο κατεδάφισης των δημόσιων συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης.
Η συγκυβέρνηση στρώνει το δρόμο στους ομίλους της ιδιωτικής
ασφάλισης
Ψέμα 2ο: Η συγκυβέρνηση δηλώνει ότι «θα διαπραγματευτεί σκληρά με το
ΔΝΤ και τις «σκληρές του θέσεις « και με τους «θεσμούς» της ΕΕ για να
προστατεύσει τις πιο χαμηλές συντάξεις», επιχειρώντας μάλιστα να παρουσιάσει ως
«αθώα περιστερά» την ΕΕ. Η αλήθεια είναι όμως ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει
και υλοποιεί το σύστημα των «τριών πυλώνων» (βασική σύνταξη φτώχειας,
επαγγελματική ανταποδοτική σύνταξη και ιδιωτική ασφάλιση
), που αποτελούν
στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ και του ΔΝΤ. Προβλέπεται από τη Λευκή Βίβλο της ΕΕ για
τις συντάξεις, όπου αναφέρεται: «Η συμπληρωματική αποταμίευση
συνταξιοδότησης περιλαμβάνει επαγγελματικές και προσωπικές συντάξεις, ασφάλειες
ζωής και άλλες μορφές συσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.
Επιπλέον, υπάρχουν μέσα (π.χ. αντίστροφα ενυπόθηκα δάνεια) που επιτρέπουν τη
μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων (γενικά, της κατοικίας) σε πρόσθετο
εισόδημα συνταξιοδότησης»
. Γι αυτό τονίζει ότι «τα άτομα στο μέλλον
θα πρέπει να εξαρτώνται περισσότερο από την επικουρική συνταξιοδοτική
αποταμίευση».
Η πρόταση της συγκυβέρνησης για το Ασφαλιστικό σημαίνει ότι
μειώνεται δραματικά χρόνο με το χρόνο η κρατική στήριξη του ασφαλιστικού
συστήματος, ενώ τη στιγμή που έχει ήδη μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια η
ασφαλιστική εισφορά των εργοδοτών, στο όνομα μιας μικρής αύξησής της, τους
παρέχονται τώρα νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη ενίσχυση της
εισφοροδιαφυγής τους με πολλούς τρόπους. Τα κυβερνητικά μέτρα στην ουσία τους
καταργούν το δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Η ΕΕ, χρόνια πριν, προανήγγειλε την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
συνταξιοδοτικών συστημάτων. Τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανοίγει διάπλατα το
δρόμο στα μονοπώλια που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης
και τους συναφείς κλάδους, σε ένα τομέα που ανέκαθεν θεωρούσαν χρυσοφόρο πεδίο
κερδοφορίας.
Για την εξέλιξη αυτή η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο έχουν
προβλέψει εδώ και χρόνια. Ηδη, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ενωση ψήφισε την
Οδηγία 2009/138/ΕΚ «σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων
ασφάλισης και αντασφάλισης» (τη λεγόμενη «SolvencyII» – «Φερεγγυότητα ΙΙ»)
.
Κυρίαρχο στοιχείο της οδηγίας είναι οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για
τις ασφαλιστικές εταιρείες (και τις εταιρείες αντασφάλισης- που εγγυώνται
δηλαδή την κάλυψη των ζημιών τους), γεγονός που μαθηματικά οδηγεί σε
εξαγορές-συγχωνεύσεις από τους μεγάλους ομίλους του κλάδου, δηλαδή σε
μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, για να μπορούν να
ανταποκριθούν στις συνθήκες «αυξημένης πελατείας» που τροφοδοτεί η διάλυση των
κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ.
Απόδειξη για την προσήλωση στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του
κεφαλαίου που υπηρετεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αποτελεί και το γεγονός
ότι ταυτόχρονα με την προώθηση του εγκλήματός της σε βάρος των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, έσπευσε να καταθέσει στις 4
Γενάρη του 2016, σαν πρώτο νομοσχέδιο της χρονιάς την «προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ)», ώστε να
συνδυάσει την πλήρη κατεδάφιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος με την
παράδοσή του στους επιχειρηματικούς ομίλους.
Τα παραπάνω αποκαλύπτουν την απάτη της κυβέρνησης. Η αλήθεια
είναι ότι
 η κυβέρνηση στοχεύει στη διασφάλιση κερδοφόρων επενδύσεων
του συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και παροχής
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που από κοινού έχει επεξεργαστεί με τα όργανα
της ΕΕ,το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ.
Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: τα δίνει όλα για τη «βιωσιμότητα» του
κεφαλαίου
Το 3ο ψέμα της κυβέρνησης για την δήθεν μη
«βιωσιμότητα» του ασφαλιστικού συστήματος αποτελεί και την κορύφωση του θράσους
της. Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα δεν είναι «βιώσιμο» με τα μέτρα του
μεγάλου κεφαλαίου και του κράτους του, γιατί δεν θέλουν να δίνουν ούτε τα λίγα
ψίχουλα που μέχρι τώρα έδιναν για τους απόμαχους της δουλειάς, τους
σακατεμένους από την άγρια εκμετάλλευση εργάτες, αφού οι αστικές κυβερνήσεις
διαχρονικά λεηλάτησαν – όπως πρόσφατα κι αυτή των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ τα αποθεματικά
των ασφαλιστικών ταμείων, για την χρηματοδότηση των μονοπωλίων, που κορυφώθηκε
με το«κούρεμα» των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με το «PSI».
Αυτή η πολιτική πάει χέρι – χέρι με το πετσόκομμα των μισθών, την
κατεδάφιση των εργατικών δικαιωμάτων, την ανασφάλιστη εργασία, την εξαθλίωση
των εργαζόμενων, όπου θα στηριχθεί η όποια καπιταλιστική ανάκαμψη που υπόσχεται
η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους επιχειρηματικούς ομίλους για να στηριχθεί η κερδοφορία
τους.
Η επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση μας αφορά όλους:
εργατοϋπάλληλους, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, τους νέους
και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών.
Γι΄αυτό το εργατικό-λαϊκό κίνημα πρέπει ενωμένο να παλέψει για
δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου
συστήματος που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες
πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής
Πρόνοιας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης
Αξιοπρεπείς
συντάξεις, παροχές υγείας – πρόνοιας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.
Ούτε βήμα πίσω από αυτά τα δικαιώματα !
Η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι φτωχοί αγρότες να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος για να
αναχαιτίσουν τα μέτρα και να ανατρέψουν την αντιλαϊκή πολιτική και την εξουσία
των μονοπωλίων.

ΠΗΓΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 10/1/2016

Αφήστε μια απάντηση