ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ  για συμμετοχή 
στη συζήτηση που  έχει
ξεκινήσει  η  ΔΟΕ  με
θέμα: «Το σχολείο που βιώνουμε- Το
σχολείο που ονειρευόμαστε»,
ξεκινάμε τη δημοσίευση των θέσεων των
παρατάξεων  αλλά και όσων συναδέλφων
θέλουν να καταθέσουν την άποψη τους για  : “Το σχολείο που προτείνουμε”.

Κάθε πρόταση που θα στέλνεται στο mail του συλλόγου θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα του συλλόγου, θα αποστέλλεται στα  mail των σχολείων και
στα προσωπικά  mail tων συναδέλφων.
Οι  συνάδελφοι μπορούν  να 
στέλνουν  τις  παρατηρήσεις τους, τις απόψεις  τους και την κριτική τους οι οποίες κι
αυτές  θα 
δημοσιεύονται.
Ελπίζουμε
στη  συμμετοχή  όσο το δυνατόν περισσοτέρων  συναδέλφων.
TO
ΔΣ

Αφήστε μια απάντηση