ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ την Α’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αττικής, τα μέλη μας, τη ΔΟΕ, τον τύπο

Αγαπητοί κύριοι ,

Σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δραστηριοποιείται στις
περιοχές

Ν.Ιωνία, Ηράκλειο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση, με την επωνυμία “
Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”, ζητάμε από
την υπηρεσία σας να μας βεβαιώσει το δικαίωμα των
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
να πάρουν κάρτες
“ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία”,
όπως και οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί.

Επικαλούμαστε τη διάταξη που
υπάρχει στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας και αναφέρει ότι :

“Άτομα που δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» (… στα
μουσεία) τριετούς
διάρκειας µε δικαίωμα ανανέωσης” … “Οι
Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και
Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία
και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και
Δημοσίου τομέα). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και
ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση
δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που
ασκούν το εκπαιδευτικό
λειτούργημα”.

Σας απευθύνουμε αυτό το αίτημα, γιατί πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι οι υπηρεσίες
σας δεν

εκδίδουν κάρτες στους συνταξιούχους συναδέλφους μας.

Ευχαριστούμε προκαταβολικά 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Η
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ                                                              ΝΤΙΑΝΑ  ΛΙΑΚΟΥ

Αφήστε μια απάντηση