Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ

Σε απάντηση της αρ. πρωτ. 77/18-3-2016 επιστολής του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ», η οποία εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΥΠ.ΠΟ.Α., σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που διέπει θέματα δικαιώματος εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο (ΦΕΚ 655/Β/21-3-2013), μόνον οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί Α΄, Β΄ και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης.
Το ίδιο προβλέπεται και στο θεσμικό πλαίσιο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2016 και έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/Β/31-12-2015.
Ωστόσο επειδή έχει υποβληθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου το αρ. πρωτ. 3/5-2-2016 αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, η δυνατότητα απόκτησης Δελτίου ελεύθερης εισόδου και από τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς θα εξεταστεί στο πλαίσιο τυχόν μελλοντικής αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας.
Μαρία-Ξένη Γαρέζου
Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Μουσείων

Αφήστε μια απάντηση