ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΡΙΤΗ 10/5/2016 6.30 Μ.Μ. 9ο ΔΗΜ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ

1.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΡΑΣΗ.
2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
3.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
4.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση