ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΠΕ “Γ. ΣΕΦΕΡΗ”  
ΓΙΑ
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ του Δ.Σ της  ΔΟΕ
Καταψηφίζουμε
τα πεπραγμένα που έστειλε η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ που ως συνήθως είναι
ένα ημερολόγιο δράσεων με ή και χωρίς πολιτικό σκεπτικό
και καλούμε σε
ανασύνταξη του εκπαιδευτικού κινήματος και σε συμπόρευση με το ταξικό εργατικό
κίνημα, τα συνδικάτα και τις Ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Σήμερα
χρειαζόμαστε κίνημα που να στοχεύσει στον πραγματικό αντίπαλο, που είναι τα
μονοπώλια και οι υποστηριχτές τους, ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, κόμματα του
ευρωμονόδρομου και τα συνδικαλιστικά τους πόδια. Κίνημα που να αντιπαλέψει
συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξει δρόμο για την οικονομία, την
κοινωνία και το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Καταψηφίζουμε τα οικονομικά πεπραγμένα της πλειοψηφίας
του Δ.Σ. της ΔΟΕ, γιατί
:
α)
συνεχίζει η ΔΟΕ να συμμετέχει στην ETUCE και να πληρώνει
περίπου 30.000 συνδρομή το χρόνο και ανάλογο ποσό για συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στα
συνεχή συνέδριά της, β) γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να μειωθεί η συνδρομή των
φυσικών μελών των Συλλόγων, μονίμων και συμβασιούχων, γ) γιατί χρειάζεται
περαιτέρω περιορισμό των εξόδων κίνησης των μελών του Δ.Σ. και των αιρετών του
ΚΥΣΠΕ αλλά και των εξόδων για συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και δ) πρέπει να
διατεθούν οι συνδρομές των συναδέλφων σε αγώνες όπου ένα πολύ μικρό ποσό
διατίθεται και δείχνει τον προσανατολισμό της Ομοσπονδίας.
ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  και το ΥΨΟΣ της  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
«
Η Γ.Σ. εκτιμά ότι, παρά τη θετική απόφαση που πάρθηκε από το Δ.Σ. της ΔΟΕ τον
Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2015, πρέπει να παρθούν κι άλλες αποφάσεις που να
αναπροσανατολίζουν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
Η
Γ.Σ. αποφασίζει ότι το ύψος της συνδρομής προς τη ΔΟΕ είναι υπερβολικά μεγάλο,
σε μια περίοδο που οι εκπαιδευτικοί έχουν τσακιστεί από την αντεργατική θύελλα
και την ίδια στιγμή που το ταμείο της ΔΟΕ είναι εύρωστο. Στη βάση αυτή, η συνδρομή
πρέπει να μειωθεί στα 20 € συνολικά για τους μόνιμους, στα 10 € για τους αναπληρωτές
πλήρους ωραρίου και στα 5 € για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και τους
ωρομίσθιους. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα μοιράζονται εξίσου ΔΟΕ και τοπικός
Σύλλογος.
Η
μείωση της συνδρομής και ο περιορισμός των εξόδων αποτελεί την έμπρακτη
απόδειξη ότι η Ομοσπονδία θέλει να φέρει κοντά στο συνδικαλιστικό κίνημα τους
χιλιάδες εκπαιδευτικούς που σήμερα είναι ασυνδικάλιστοι, που δοκιμάζονται
σκληρά από τα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα. Αποτελεί πολιτική πράξη που υποδηλώνει
ότι το συνδικάτο, η Ομοσπονδία είναι δίπλα στο συνάδελφο.
Επίσης, η απόδοση της συνδρομής δηλώνει την
απόφαση του εργαζόμενου να είναι συνδικαλισμένος και να παλέψει συλλογικά για
τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να γίνεται υποχρεωτικά και μάλιστα μέσω της
ενιαίας αρχής πληρωμών (ΕΑΠ). Είναι συνεισφορά από το υστέρημα, για το συλλογικό
αγώνα. Αποτελεί πολιτική πράξη.
Μέσω της συνδρομής δίνεται η δυνατότητα στο
σωματείο να έρθει σε επαφή με ένα-ένα τα μέλη του, να συζητήσει μαζί τους, να
σχεδιάσει συλλογικά τη δράση και τη συμμετοχή των μελών του σε αυτήν.
Για το λόγο αυτό, η συνδρομή πρέπει να είναι
ενιαία και να εισπράττεται αποκλειστικά από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Το πώς θα
κρατείται η συνδρομή αποτελεί υπόθεση που πρέπει να απασχολήσει το πρωτοβάθμιο
σωματείο και μόνο, στο οποίο άλλωστε ο εκπαιδευτικός είναι μέλος.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ απαιτείται να περιορίσει περαιτέρω τις δαπάνες του,
παίρνοντας τα παρακάτω μέτρα:
Ø    
Να μειώσει παραπέρα τα έξοδα μετακίνησης των μελών του
Δ.Σ. της ΔΟΕ και των αιρετών του ΚΥΣΠΕ. Να μειωθεί περισσότερο το ποσό των
μηνιαίων εξόδων κίνησής τους. Το ενοικιοστάσιο για τα εξ επαρχίας μέλη να γίνεται
στο όνομα της ΔΟΕ, όπως τώρα.
Ø    
Να περιοριστούν τα ταξίδια των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ στο
εξωτερικό, η αντιπροσώπευση να γίνεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., όπου
εκτιμάται ότι χρειάζεται, με την υποχρέωση να ενημερώνεται όλο το Δ.Σ. για τα
αποτελέσματα της συνάντησης.
Ø    
Να αποχωρήσει η ΔΟΕ από την εκπαιδευτική διεθνή και την ETUCE,
ευρωπαϊκή ένωση συνδικάτων εκπαιδευτικών στις οποίες δίνει κάθε χρόνο γύρω στα
30.000 € συνδρομή και άλλα τόσα περίπου για έξοδα κίνησης για περιοδείες των
μελών της κάθε φορά πλειοψηφίας σε διάφορες δράσεις της.
Ø     Να μειώσει το Δ.Σ.
της ΔΟΕ τις δαπάνες συνεδρίων, περιοδειών, ημερίδων κλπ, με βάση τα παραπάνω,
και γενικά να προσανατολίσει τη δράση του σε διεκδικητικούς αγώνες και όχι σε δημόσιες
σχέσεις.”
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016
– 2017
Α. ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
I. Οικονομικά
ι. Δαπάνες για την Παιδεία
¨   
Να απαγορευτεί κάθε επιχειρηματική δράση στην Παιδεία.
¨   
Να εξασφαλιστεί ενιαία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
Παιδεία για όλους.
¨   
Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μόνο μόνιμων εκπαιδευτικών
και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη όλων των σύγχρονων και πραγματικών
αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης.
¨   
Να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική
υποδομή, με βάση τους 15 μαθητές ανά τμήμα για τα νηπιαγωγεία, Α και Β τάξη και
20 στις υπόλοιπες, τέτοια που να χωράνε όλα τα παιδιά στο δημόσιο σχολείο.
¨    Επανίδρυση σχολείων
που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν.
¨   
Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για δωρεάν δεκατιανό και γεύμα στο σχολείο για όλους τους μαθητές, πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με χρηματοδότηση από τον Γ.Κ.Π., δωρεάν μετακίνηση.
¨   
Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το Γ.Κ.Π. για όλες τις
ανάγκες των σχολείων. Μηδενικό ΦΠΑ στους λογαριασμούς και τις δαπάνες των
σχολικών επιτροπών. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία.
¨   
Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των
εκπαιδευτικών για πληρωμή εκπαιδευτικών, συνοδών ΕΑΕ, λειτουργικών εξόδων,
τραπεζοκόμων και καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδρομών, βιβλίων, εποπτικού υλικού
και για μεταφορά μαθητών. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για
σίτιση-στέγαση-μεταφορές-αναλώσιμα.
¨   
Δημιουργία κρατικού φορέα για ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση
των μαθητών.
¨   
Επανασύσταση ΟΣΚ, χτίσιμο
σχολείων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, κανένα με ΣΔΙΤ.
ii. Οικονομικά εκπαιδευτικών
¨    Ξεπάγωμα των ωριμάνσεων, επαναφορά 13ου και 14ου
μισθού.
¨   
Ανάκτηση όλων των μισθολογικών
απωλειών στα επίπεδα του 2009.
¨   
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε
όλους τους κλάδους του Δημοσίου.
¨    Μέτρα στήριξης των
ωρομισθίων, αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.
¨    Στήριξη των ανέργων
με επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα είναι άνεργοι.
¨   
Να καταργηθεί τώρα το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο
(ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176), ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Όχι στην
μισθολογική καθήλωση των αναπληρωτών και νεοδιόριστων στο ΜΚ1. Καμία μείωση
μισθού.
¨    Αφορολόγητο όριο
40.000 € για το ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 5000 € για κάθε παιδί.
¨    Καμία σύνδεση
μισθού-αποδοτικότητας. Όχι στην αξιολόγηση.
¨    Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγγύης. Όχι στη φοροληστεία
και σε όλα τα χαράτσια. Να καταργηθούν οι φόροι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
¨    Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.
¨    Άμεσο πάγωμα τιμών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και κατάργηση του
ΦΠΑ με αντίστοιχη μείωση τιμών σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,
κατάργηση των διοδίων, μείωση κατά 50% των τιμολογίων των πρώην ΔΕΚΟ.
¨   
Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης
και δευτερευούσης κατοικίας.
¨   
Κατάργηση του ανατοκισμού όλων
των δανείων. Στήριξη
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
II. Το σχολείο που
βιώνουμε, το σχολείο που οραματιζόμαστε…
Παλεύουμε για:
¨   
Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, με ευθύνη του κράτους,
εκπαιδευτικό σύστημα, που θα περιλαμβάνει εκτός από το σχολείο και όλες τις
δομές που έχουν να κάνουν με τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού. Απαγόρευση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της εκπαίδευσης. Αύξηση των δαπανών για
την Παιδεία, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος
με πόρους αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.
¨   
Ενιαία αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά.
¨   
Ενιαίο 12χρονο Σχολείο υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά (και
αντίστοιχο σχολείο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να
ενταχθούν στα γενικά σχολεία) με ταυτόχρονη απαγόρευση της παιδικής εργασίας.
Κανένα παιδί έξω από το σχολείο ως τα 18 του χρόνια που ολοκληρώνεται η
ανάπτυξή του. Το Σχολείο αυτό θα έχει ενιαίο πρόγραμμα και δομή, χωρίς
επικαλύψεις και ταξικούς διαχωρισμούς σε βαθμίδες (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).
Θα έχει διευρυμένη χρονική λειτουργία για να ολοκληρώνουν όλα ανεξαιρέτως τα
παιδιά το μορφωτικό τους πρόγραμμα (μελέτη, εργασίες, αθλητικές και
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες με πιστοποίηση κ.ά. με παράλληλη
δωρεάν σίτιση και ανάπαυση), ενώ θα μπορούν να αξιοποιούν τις δομές του στον
ελεύθερο χρόνο τους για δραστηριότητες που θα παρέχει δωρεάν. Είναι 12χρονο για
να προλαβαίνουν τα παιδιά να αφομοιώνουν τον πλούτο της συσσωρευμένης
ανθρώπινης γνώσης. Είναι σχολείο γενικής παιδείας, γνώσης και διαπαιδαγώγησης,
θεωρίας και πράξης. Οι εκπαιδευτικοί του είναι απόφοιτοι των ενιαίων
παιδαγωγικών σχολών όπου και επιμορφώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι απόφοιτοι του Ενιαίου 12χρονου Σχολείου στα 18
τους χρόνια θα έχουν τρεις επιλογές: είτε να μπαίνουν στα ΑΕΙ μετά το 12χρονο,
είτε να παρακολουθούν τις μετά το 12χρονο επαγγελματικές σχολές είτε να
βγαίνουν στην παραγωγή, αν επιλέξουν ένα επάγγελμα που δε χρειάζεται παραπέρα
γνώσεις.
¨   
Επαγγελματικές Σχολές, δημόσιες και δωρεάν, μετά το
12χρονο, για όσα παιδιά επιλέγουν επαγγέλματα που δε χρειάζονται πανεπιστημιακή
εκπαίδευση. Οι σχολές αυτές θα δίνουν πτυχίο, που θα εξασφαλίζει στον απόφοιτο
επαγγελματικά δικαιώματα και θα αποτελεί το εισιτήριο για ένταξή του στην
παραγωγή.
¨   
Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει ισότιμα
ιδρύματα που θα παράγουν επιστημονικό δυναμικό έτοιμο να θέσει τις γνώσεις του
στην υπηρεσία του λαού, για να εξασφαλίσει τη γενική πρόοδο και ευημερία. Το
πτυχίο θα εξασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Τα
μεταπτυχιακά για την παραγωγή νέας γνώσης θα ολοκληρώνονται με την απονομή του
διδακτορικού διπλώματος. Μέσα στα ΑΕΙ δημιουργείται δίκτυο περιοδικής
επιμόρφωσης για το σύνολο των εργαζομένων άρα και των εκπαιδευτικών.
¨   
Σύστημα απογευματινής εκπαίδευσης, ως προσωρινό μέτρο,
για να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση όσοι εργαζόμενοι λόγω ταξικών
αποκλεισμών δεν το έχουν κάνει. Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν κάθε
διευκόλυνση (μειωμένο ωράριο, άδειες στην περίοδο των εξετάσεων…).
ΙΙΙ.
Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά-επαγγελματικά)
ι.
Διορισμοί – εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών          ιι.
Ασφαλιστικά
i. Εργασιακά –
Επαγγελματικά
¨    Το πτυχίο μοναδική
προϋπόθεση για διορισμό.
¨    Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς,
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και όλων των εργαζόμενων στην εκπαίδευση.
Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
¨    Κατάργηση όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου για το «Νέο Σχολείο»,
το “νέο Λύκειο” και την αξιολόγηση (νόμος 3848/2010, 4186/ 2013, Π.Δ.
152/2013, νόμος 4142), του άρθρου 10… του νέου πειθαρχικού…).
¨    Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών.
¨    Κάθε εκπαιδευτικός σε οργανική θέση (π.χ. μεταταγμένοι, διάθεση ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
κ.ά.). Καμία υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικών.
¨    Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν, 12χρονο Σχολείο μετά από δίχρονη υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Κανένα παιδί εκτός σχολείου μέχρι τα 18. Απαγόρευση
της παιδικής εργασίας.
¨    Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Κατάργηση των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Έξω οι επιχειρήσεις από τα σχολεία.
¨    Κατάργηση του νόμου Ν. 3966/11 και των διατάξεων του νέου νόμου για την Παιδεία
που αφορούν τη λειτουργία των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων.
¨   
20 μαθητές στην τάξη, 15
νήπια-προνήπια ανά νηπιαγωγό και δάσκαλο Α’ και Β’ Δημοτικού.
¨   
Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους
τους εργαζόμενους στο σχολείο (καθαρίστριες, φύλακες…).
¨   
Ριζική αλλαγή στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία ώστε
το σχολείο να δημιουργεί κριτήριο αλήθειας και επιστημονική αντίληψη για την
πραγματικότητα, με νέα βιβλία, επικεντρωμένα στα πιο σταθερά και ουσιαστικά
στοιχεία της γνώσης, στις αρχές και τους νόμους που διέπουν τη φύση και την
κοινωνία.
¨   
Εγγραφή στο δημόσιο σχολείο όλων των παιδιών των
μεταναστών, ανεξάρτητα από έγγραφα νομιμοποίησης. Διδασκαλία της μητρικής τους
γλώσσας με στοιχεία πολιτισμού της χώρας προέλευσής τους, ενταγμένη οργανικά
στο ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα. Διακρατικές συμφωνίες με τα κράτη που
συγκεντρώνουν τις πιο πολυπληθείς ομάδες σήμερα στους μετανάστες π.χ. Αλβανία,
Ρωσία, κ.ά.
¨   
Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, μέτρα αντισεισμικής
προστασίας, εξασφάλιση υγιεινής.
¨   
Σε σχέση με τα σχολεία ολοήμερης λειτουργίας διεκδικούμε
άμεσα μέτρα: 1) Πλήρη σίτιση όλων των μαθητών στο σχολείο, με μαγειρεία και
τραπεζαρία, 2) Χώροι κατάλληλοι για την ξεκούραση και το παιχνίδι των μαθητών,
3) 15 μαθητές/τμήμα κι ένας δάσκαλος να τα βοηθά στην προετοιμασία της μελέτης
για την επόμενη μέρα, 4) Όλα τα βασικά μαθήματα στις πρώτες διδακτικές ώρες.
Ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές διεκδικούμε το
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών με βάση το οποίο μαζεύει
και υπογραφές
·     
Μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους. Καμιά απόλυση αναπληρωτών.
·     
Μαζικοί διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.
·     
Ασφάλιση από την πρώτη
μέρα δουλειάς.
·     
Επίδομα ανεργίας για όλους
τους ανέργους σε όλο το διάστημα της ανεργίας.
·     
Εξομοίωση των δικαιωμάτων
των συμβασιούχων στις άδειες (αναρρωτική, λοχείας κ.τ.λ.) με αυτά των μονίμων.
ii. Ασφαλιστικά
Διεκδικούμε:
¨    Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση για όλους.
¨    Επαναφορά 13ης 14ης σύνταξης.
¨    Aποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών ταμείων με ευθύνη του κράτους.
Κράτος και εργοδοσία να επιστρέψουν τα 100 δις που κατάκλεψαν από τα ταμεία
μας!
¨   
Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά,
Λοβέρδου και το νόμο λαιμητόμο Κατρούγκαλου 4387/2016) και των εφαρμοστικών
νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση (περίθαλψη, πρόνοια, συντάξεις,
εφάπαξ..).
¨   
Επιστροφή συντάξεων και εφάπαξ
στο επίπεδο που ήταν πριν τις αλλεπάλληλες μειώσεις.
¨   
Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στα ταμεία και της
συμμετοχής στα φάρμακα.
¨   
Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες.
Πενταετής διαφορά στη συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών.
¨   
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας (30/30) χωρίς όριο ηλικίας
και στο 80% του τελευταίου μισθού.
¨   
Να προσμετράται ως συντάξιμος ο χρόνος ανεργίας –
αδιοριστίας.
¨   
Κατάργηση κάθε διάταξης για τζογάρισμα ή δέσμευση των
αποθεματικών των ταμείων.
¨   
Άμεση καταβολή του συνολικού ποσού σύνταξης, «Εφάπαξ» και
επικουρικών συντάξεων.
¨   
Κράτος και εργοδοσία να πληρώσουν τις οφειλές τους στα
ταμεία.
¨   
Δωρεάν πλήρη περίθαλψη και παροχή φαρμάκων.
¨   
Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέργους και
στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς χωρίς καμία προϋπόθεση.
IV. Προσχολική Αγωγή
Με
βάση τα παραπάνω, διεκδικούμε:
¨    Ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, δίχρονη
υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Όχι στο «νηπιαγωγείο» της Ε.Ε.,
των επιχειρήσεων, της κινητικότητας εκπαιδευτικών-νηπίων. Να αποσυρθεί το
αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου του 2011, είναι επικίνδυνο για την ομαλή
ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
¨    Γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης των δομών του νηπιαγωγείου
για να γίνει επιτέλους πράξη η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα
παιδιά. Μαζικοί διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών.15 παιδιά ανά τμήμα. Δύο
νηπιαγωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25 παιδιά. Κατάργηση του άρθρου 35 του
νόμου για την Έρευνα που διπλασιάζει τον ελάχιστο αριθμό νηπίων για λειτουργία
Νηπ/γείου που θα οδηγήσει στο κλείσιμο 1500 σχεδόν νηπιαγωγείων.
¨    Τμήματα ένταξης και ειδικά νηπιαγωγεία για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες, που οι οικογένειες εξαναγκάζονται να τα κρατούν στο σπίτι ή
πέφτουν θύματα των ΜΚΟ και της εκκλησίας. Η λειτουργία των ολοήμερων
νηπιαγωγείων πρέπει να καλύπτει πρώτα και κύρια της ανάγκες του παιδιού, με
πλήρη σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, με μαγειρεία και τραπεζαρία, με
διασφάλιση χώρων ξεκούρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με υγιεινή διαμονή.
¨    Καμία νηπιαγωγός να μη συνδράμει να περάσει η αξιολόγηση
και η  αυτοαξιολόγηση. Καμία
διαφοροποίηση στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο.
¨   
Κατάργηση των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έξω οι επιχειρήσεις από τα νηπιαγωγεία. Χρηματοδότηση
από τις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες κι όχι από την τσέπη
των γονιών. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν και να
διευρύνουν τις μόνιμες δομές της Προσχολικής Αγωγής και όχι για την αποδόμησή
της!
¨   
Πρόληψη υγείας,
δωρεάν εμβολιασμοί για όλα τα παιδιά. Διασφάλιση δωρεάν δεκατιανού και γεύματος
για όλα τα παιδιά μέσα από τις δομές των δήμων με χρηματοδότησή τους από το
κράτος.
¨   
Νομοθετική κατοχύρωση
του ωραρίου της νηπιαγωγού. Καμία επέκταση.
¨   
Πλήρη μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους. Καμία κινητικότητα – διαθεσιμότητα – απόλυση! Όλοι
οι νηπιαγωγοί σε μόνιμη οργανική θέση. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
νηπιαγωγών.      
V. Ειδική Αγωγή
Εδώ και τώρα εκπαιδευτικοί,
γονείς, αναπηρικό κίνημα, ειδικό επιστημονικό, βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό
να απαιτήσουμε:
¨    Κατάργηση του νόμου 3699/2008 και του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 για την
Ειδική Αγωγή καθώς και της τροπολογίας που αλλάζει το χαρακτήρα και στην ουσία
καταργεί τα Τμήματα Ένταξης.
¨    Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Να μην
πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ για οποιαδήποτε ανάγκη εκπαίδευσης,
αποκατάστασης και περίθαλψης των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.
¨    Άμεση και γενναία χρηματοδότηση της Ειδικής Αγωγής. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ να
κατευθυνθούν άμεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων βασικών
σταθερών δομών και όχι για επιδότηση των ΜΚΟ, των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων που ανοίγουν το δρόμο της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων
εργασίας.
¨    Να απαγορευτεί η επιχειρηματική δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της
πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, αλλά και της αποκατάστασης των παιδιών με
αναπηρίες.
¨    Πλήρης, έγκαιρη και αντικειμενική καταγραφή και διάγνωση,  ομαδοποίηση
ανά ιδιαίτερη ανάγκη και πρόβλημα. Που σημαίνει επιστημονική «χαρτογράφηση» του
χώρου και των αναγκών της Ειδικής Αγωγής ποσοτικά όσο και ποιοτικά.
¨    Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι’ αυτό σχολείο, να
φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη.
Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να
ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
¨    Μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των εργαζομένων (εκπαιδευτικού, ειδικού
εκπαιδευτικού, βοηθητικού και τεχνικού προσωπικού) στην Ειδική Αγωγή, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού για
τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Να σταματήσει η
περιπλάνηση και η ομηρία των χιλιάδων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, που
εργάζονται εδώ και 15 χρόνια σαν αναπληρωτές.
VΙΙ. Επιμόρφωση
¨   
Το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα.
¨   
Κατάργηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας και
του θεσμού του μέντορα.         Συνολική κατάργηση του 3848/2010.
¨   
Εναντιωνόμαστε άμεσα σε κάθε μορφή σεμιναρίων ή
προγραμμάτων (μεταπτυχιακών και μη, ΚΕΚ) που δίνουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής
επάρκειας. Απαιτούμε όλη η απαραίτητη γνώση να είναι εντός του πτυχίου. Σε αυτή
την κατεύθυνση άλλωστε διεκδικούμε πρακτική άσκηση στο σχολείο, ενταγμένη
οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών.
¨   
Δημιουργία ενιαίων παιδαγωγικών
πανεπιστημιακών σχολών (ΕΠΠΣ) για την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των
εκπαιδευτικών με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, που θα δίνουν πλήρη
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε τμήματα αντίστοιχα με την ειδικότητα.
Σήμερα αυτή η επιμόρφωση να γίνεται αποκλειστικά στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά
Τμήματα.
¨   
Επιμόρφωση όλων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, κάθε 5 με
7 χρόνια, για ένα χρόνο, με απόσπαση από την εργασία τους, στα μόνιμα τμήματα
επιμόρφωσης που πρέπει να δημιουργηθούν μέσα στις Παιδαγωγικές Σχολές (κι ώσπου
να δημιουργηθούν αυτές μέσα στα Παιδαγωγικά Τμήματα). Η επιμόρφωση να αφορά όλα
τα επιστημονικά πεδία και τα διδακτικά αντικείμενα. Άρα φορείς υλοποίησης,
εποπτείας και αξιολόγησης της επιμόρφωσης θα είναι οι Παιδαγωγικές Σχολές.
¨   
Κάθε έκτακτη επιμόρφωση να γίνεται επίσης με τους ίδιους
όρους μέσα στις ΕΠΠΣ.
Β. Πρόγραμμα Δράσης
Με βάση το
παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο, οργανώνουμε την πάλη μας εξασφαλίζοντας τη
συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών με συλλογικές αποφάσεις μέσα από ΓΣ,
αξιοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα, σε συντονισμό με γονείς και όλους τους
εργαζόμενους,
για να καθυστερήσουμε, να
αποτρέψουμε τα επερχόμενα αντιλαϊκά μέτρα και να περάσουμε στην αντεπίθεση
διεκδικώντας ζωή, μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα.
Στη βάση αυτή, συνεχίζουμε
τον αγώνα μας ως τη λήξη της χρονιάς αλλά και όλο το καλοκαίρι είμαστε σε
επιφυλακή και στον αγώνα, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμενες, απέδειξε ότι μεθοδεύει με
άθλιο τρόπο να περνά τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά της μέτρα τότε που εκτιμά ότι θα
είναι μειωμένη η αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων. Με το άνοιγμα των σχολείων
προχωράμε σε Γ.Σ. για να καθορίσουμε την παραπέρα πορεία του αγώνα μας.
Απαραίτητη
προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ανασύνταξη του σ.κ. και των εκπαιδευτικών. Για να
γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων
προς ταξική κατεύθυνση.
 Γ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”                             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2-6-2016

                           

Αφήστε μια απάντηση