ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/6  2:ΟΟ Μ.Μ.    ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ  Β΄ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ
·      
ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
·      
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
·      
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
·      
ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
·      
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ
·      
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΕΙΣΜΟ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
·     
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6
ΣΤΗΝ  ΟΜΟΝΟΙΑ  ΣΤΙΣ  12:00
                                                                  

                                                                       
                                ΤΟ  Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση