ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»
προσπαθώντας να δώσει μια απάντηση στα ερωτήματα και την εύλογη αγωνία των
νηπιαγωγών τις τελευταίες μέρες και κατόπιν της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 1/9/16, συνέταξε το παρακάτω σχέδιο απόφασης το οποίο μπορούν να το
αποστείλουν οι σύλλογοι  Διδ/ντων: στη
Διεύθυνση, στη ΔΟΕ, στις Σχολ. Συμβούλους 
και στο σωματείο ως πρακτικό των συνεδριάσεων τους.
Καλούμε επίσης και τα άλλα
σωματεία εκπαιδευτικών να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.
ΓΙΑ
ΤΟ ΔΣ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ                               ΝΤΙΑΝΑ
ΛΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ       ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«Σήμερα
 …/9/2016 
συγκεντρωθήκαμε  να συνεδριάσουμε
με θέμα  «Λειτουργία Νηπιαγωγείου και
κατανομή τμημάτων για το σχολικό  έτος
2016-17»  σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου για τον Ενιαίο τύπο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Παίρνοντας υπόψη μας όλες τις ρυθμίσεις που
ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά και μέσα στο καλοκαίρι (Αλλαγή
του χαρακτήρα και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλασιασμό
από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος,
περιορισμούς στην εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα νηπιαγωγεία, Ενιαίος τύπος
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο
πρόγραμμα) και ύστερα από συζήτηση διαπιστώσαμε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές:
1.        Χάνεται η οποιαδήποτε παιδαγωγική
σύνδεση είχε το Ολοήμερο με την πρωινή λειτουργία του τμήματος. Καταργείται η
υποχρεωτική φοίτηση για τα παιδιά που έχουν επιλέξει το ολοήμερο πρόγραμμα, το
οποίο μετατρέπεται σε προαιρετικό  τη
στιγμή που αποκτά μια εντελώς διαφορετική σύνθεση από αυτή του πρωϊνού
(βασικού), αφού σε αυτό θα φοιτούν παιδιά από διαφορετικά τμήματα και δεν
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της  ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
2.    Διακρίνονται οι θέσεις των νηπιαγωγών σε
κάθε σχολική μονάδα και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες τόσο στο
διδακτικό ωράριο όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της
εναλλαγής του ωραρίου των Νηπιαγωγών στο ολοήμερο τμήμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
3.        Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Νηπιαγωγείου
καθώς και της Νηπιαγωγού, που θα αναλάβει το προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, το
οποίο ουσιαστικά μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο, αφού δεν προβλέπεται καμία  επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
Νηπιαγωγών σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικού  στόχους.
 
4.      Θεσμοθετείται η αύξηση του ωραρίου των
Νηπιαγωγών σε 30 ώρες (με την εφαρμογή εφημεριών, πρόωρη υποδοχή ) με πρότυπο
τα διδακτικά 45λεπτα του δημοτικού σχολείου και εντάσσονται στα στενά χρονικά
όρια τους οι δραστηριότητες των ΔΕΠΠΣ σαν να είναι διακριτά διδακτικά
αντικείμενα.
5.      Ανοίγει ο δρόμος για υπεραριθμίες και
κινητικότητα νηπιαγωγών, απολύσεις αναπληρωτών και νέες ελαστικές σχέσεις
εργασίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ωρομίσθιοι, άλλες ειδικότητες)
Με βάση τα παραπάνω
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάθεση τμημάτων στους
εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας επειδή πιστεύουμε ότι:

– Δεν
μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά η σχολική μονάδα με όλες τις σχετικές
κυβερνητικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τροπολογίες, που έχουν
ψηφιστεί πρόσφατα.
– Χρειάζεται
να διοριστούν μόνιμοι και με οργανική θέση σε κάθε σχολείο μόνιμοι νηπιαγωγοί
και βοηθητικό προσωπικό για να καλυφτούν κενά και μορφωτικές ανάγκες.
– Πρέπει
να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων/προνηπίων 
15 ανά τμήμα. 
– Είναι
αναγκαίο να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για περαιτέρω μείωση του αριθμού των
μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για νήπια που χρειάζονται ειδική
παιδαγωγική στήριξη.
– Είναι
επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί το ωράριο των νηπιαγωγών στη βάση της θέσης για
ενιαίο ωράριο όλων των εκπαιδευτικών.
– Για
να καλυφθούν οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας είναι απαραίτητο να
θεσμοθετηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σε
κατάλληλες σύγχρονες υποδομές.
Για
όλα τα παραπάνω καλούμε τη ΔΟΕ να μας καλύψει συνδικαλιστικά.

Αφήστε μια απάντηση