« Σχετικά με τη σύνταξη ωρολόγιων προγραμμάτων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων και την κατάθεση τους στους Σχολικούς συμβούλους»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μερικοί Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειάς μας ζητούν από
τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων  και τις
Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να τους στείλουν  τα  ωρολόγια προγράμματα που θα καταρτίσουν  οι
Σύλλογοι Διδασκόντων και μάλιστα ως τελικά  για να τα προωθήσουν στην Περιφερειακή
Διεύθυνση.
 Ωστόσο η κατάρτιση ακόμα
και ενός προσωρινού ωρολόγιου προγράμματος
  με βάση το
σχεδιασμό και το οργανόγραμμα των τοποθετήσεων που υιοθετεί η Διεύθυνση ΠΕ
Β΄Αθήνας,
  απαιτεί ειδικά για τα Δημοτικά Σχολεία, τη
δυνατότητα συνεννόησης ανάμεσα σε 3 με 5 σχολικές μονάδες για το «μοίρασμα»
κάθε ειδικότητας.
 Τη στιγμή που:
α) υπάρχουν
ακόμα σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων,
β) σε αρκετά
σχολεία, όπως μας καταγγέλουν  συν/φοι,  για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα  αναγκάζεται να«κατέβει»  στο ολοήμερο ακόμα και ο δάσκαλος ή η δασκάλα
της Α΄τάξης, παρά τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου για το αντίθετο,
γ) σε ένα τουλάχιστον
δεν υπάρχει ακόμα ο δάσκαλος της τάξης,
δ) δεν
αναγωρίζεται ως διδακτικό ωράριο η ώρα των συναδέλφων που δεν ορίζονται
υπεύθυνοι για τη σίτιση,
τέτοιες απαιτήσεις είναι εκ
των πραγμάτων ανέφικτες, οδηγούν σε αντιπαιδαγωγικές και αντισυναδελφικές
λύσεις και εξυπηρετούν την προπαγάνδα του Υπουργείου ότι «όλα λειτουργούν
κανονικά».
Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να ενημερώσουν το σωματείο για
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στη σχολική τους μονάδα.
Το  Δ.Σ. του
Συλλόγου μας καλεί τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, τις Προϊστάμενες των
Νηπιαγωγείων και τους συλλόγους διδασκόντων να μη συντάξουν τελικά ωρολόγια
προγράμματα λειτουργίας των Σχολείων τους εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις
εκπαιδευτικών (όλων των ειδικοτήτων) και καλύπτει
 
συνδικαλιστικά τους συλλόγους διδασκόντων,
 τους 
Διευθυντές των Σχολείων και τις προϊστάμενες των Ν/γείων να μην αποστείλουν τα
ωρολόγια προγράμματα
  μέσα στις
ασφυκτικά οριζόμενες προθεσμίες.
Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει θέση.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου
μας, μαζί με τα Δ. Σ. των όμορων Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄Δ/νσης Π. Ε.
Αθήνας θα προχωρήσει την Τετάρτη 28/9
στις 14.30 μ.μ. σε παράσταση
 στα
γραφεία των
  σχολικών
συμβούλων
 της
περιοχής
μας για το θέμα της
σύνταξης των ωρολόγιων προγραμμάτων.

Αφήστε μια απάντηση