Προσλήψεις αναπληρωτών στις Δομές Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Προσφύγων (Δ.Ε.Υ.Π.)

Στην Υπουργική Απόφαση
για την “Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ),
προβλέπεται ότι οι αναπληρωτές που θα προσλαμβάνονται δύνανται να
διατίθενται… εντός του σχολικού έτους, από τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν
σε άλλη ΔΥΕΠ:
α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ… β)
αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης
“!

Δηλαδή ο αναπληρωτής
μπορεί να μετακινηθεί από το Λαύριο στην Ελευσίνα στην Περιφέρεια Αττικής, ή
από τον Βόλο στη Λάρισα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας!
Με μετέπειτα Υ.Α.(3/10/2016),
οριστικοποιείται ότι οι προσλήψεις όλων των αναπληρωτών (πλην των νηπιαγωγών) στις ΔΥΕΠ θα είναι
μειωμένου ωραρίου!
Δηλαδή εάν ένας αναπληρωτής
εργάζεται π.χ 10 ημέρες τον μήνα θα παίρνει ως μισθό τα αντίστοιχα  10/24 του μήνα,  και την αντίστοιχη μειωμένη προϋπηρεσία!
Έχοντας δε μειωμένη προϋπηρεσία, θα πέφτει και στους πίνακες την επόμενη
χρονιά, ενώ ταυτόχρονα θα έχει και λιγότερες 
δυνατότητες  να πάρει ακόμα και
ταμείο ανεργίας!
Με δεδομένη τη μεγάλη
πιθανότητα να μείνουν άνεργοι, πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν προσληφθεί ακόμα
ως αναπληρωτές, βρίσκονται σε σοβαρό δίλημμα για το αν θα πρέπει να δεχτούν να
πάνε να δουλέψουν στις ΔΥΕΠ με μειωμένο ωράριο ή να διακινδυνέψουν να μείνουν
εντελώς άνεργοι!
Η κυβέρνηση έχει
σοβαρές ευθύνες συνολικά για το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων γιατί
εδώ και μήνες δεν έχει πάρει κανένα
ουσιαστικό μέτρο για την εκπαίδευση τους ενώ η Υπουργική Απόφαση για τις ΔΥΕΠ
δεν εξασφαλίζει:
α) την αποκλειστικά
κρατική χρηματοδότηση,
β) τη διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας των παιδιών αυτών, αλλά και την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα,
γ) τους όρους
και τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ένταξη τους στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό
σύστημα,
δ) δεν αποκλείει την
παρουσία των ΜΚΟ
Απαιτούμε:
·        Να
προσληφθούν τώρα και σε μία φάση όλοι οι αναπληρωτές για την κάλυψη όλων των
κενών στα σχολεία αλλά και στις ΔΥΕΠ.
·     Κανείς
με μειωμένο ωράριο, όλοι με πλήρες. Άμεσα μέτρα στήριξης των αναπληρωτών
(φαγητό σε λέσχες, μειωμένα εισιτήρια, επίδομα ενοικίου κ.α.).

·        
Καμία
μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Αφήστε μια απάντηση