ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Με αφορμή τα ερωτήματα
και τις διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων 
για την ώρα της σίτισης που δεν μετράει ως διδακτική, για όσους δεν
ορίζονται ως υπεύθυνοι αν και παρευρίσκονται στο χώρο, καλούμε τους συλλόγους
διδασκόντων, κάθε συν/φο και συν/σα με βάση τις αποφάσεις του Συλλόγου μας και
της ΔΟΕ:

1.  
Να συνεδριάσουν για την
κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος
και να υπολογίσουν την ώρα της σίτισης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που
εμπλέκονται με αυτή.
2.  
Να διαμορφώσουν το
πρόγραμμα του σχολείου με βάση τον υπολογισμό και αυτών των ωρών
και να το αναπτύξουν για τόσες ώρες όσες συμπληρώνονται
με βάση το προσωπικό που διαθέτει η σχολική μονάδα και το νόμιμο ωράριό του.
3.  
Να καταθέσουν το
πρόγραμμα
στον/ην σχολικό/ή
σύμβουλο .
4.  
Να μην αποδέχονται προφορικές εντολές και να ζητούν έγγραφες,  ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε περαιτέρω κάθε
νόμιμο δικαίωμά μας.

5.  
Εφόσον το πρόγραμμα που αποφάσισε ο σύλλογος διδασκόντων δεν
απορρίφθηκε γραπτά το εφαρμόζουμε κανονικά.

Αφήστε μια απάντηση