ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.Αίτηση Εκπαιδευτικού (+φωτογραφίες)

2. Βεβαίωση Δ/ντή Σχολείου

3. Διαβιβαστικό Διευθυντή (για ομαδική
αποστολή ανά σχολείο)

Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς το ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ Μουσείο

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θέλουν να ανανεώσουν ή  να εκδώσουν  καινούρια κάρτα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους (ατομικά ή του σχολείου τους) μέσα σε ένα φάκελο την ημέρα της Γ.Σ. (23/11/2016

Όλοι οι εν ενεργεία
εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας
εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού
και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και
στους αρχαιολογικούς χώρους.
Στην περίπτωση των
αναπληρωτών και ωρομισθίων, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για
το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις
κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α.
Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά
και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Δύο
φωτογραφίες και αίτηση εκπ/κού
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Β.
Εάν η κάρτα επανεκδίδεται
και
αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:
-Μία
φωτογραφία και αίτηση εκπ/κού

παλιά κάρτα
-Βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του
εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί
και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.
Γ.
Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικο
ί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα
διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε
τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών – τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις
κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

Αφήστε μια απάντηση