ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.

Η  Σχολική  Επιτροπή 
ΠΕ  στη συνεδρίαση  (13-10-2016) και η ΔΕΠ του  δήμου Ηρακλείου στην 6η
συνεδρίαση/4-11-2016 αποφάσισαν να μην
ανανεώσουν
την παραχώρηση χώρων,  που
ανήκουν στο  κτήριο του Ειδικού
Σχολείου  Ηρακλείου,  στη Β΄Δ/νση 
Α/βάθμιας  Εκπ/σης  και τους 
χρησιμοποιεί ως γραφεία, επειδή  η
τελευταία  δεν  ανταποκρίθηκε 
 στην κάλυψη των πάγιων
λειτουργικών αναγκών.
Η  θέση  του Συλλόγου 
μας  εξ΄ αρχής  ήταν  να
μην παραχωρηθεί  ο συγκεκριμένος  χώρος 
για γραφεία στη Β΄Δ/νση, τη
στιγμή  που οι  κτηριακές 
ανάγκες  στο χώρο  της ειδικής αγωγής  στην ευρύτερη περιοχή  είναι τεράστιες  και το νέο  κτήριο 
μπορεί να εξυπηρετήσει, με 
τον  ταυτόχρονο  διορισμό 
μόνιμου  προσωπικού,  περισσότερα παιδιά  που χρήζουν 
ειδικής  φροντίδας και
διαπαιδαγώγησης  και  βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης
.   Επισημάναμε
 επίσης και τα  διάφορα λειτουργικά  προβλήματα  που μπορούσε να δημιουργήσει η συστέγαση  και καταγγείλαμε ότι οι χώροι  χρησιμοποιούνταν ήδη από τη Β΄Δ/νση  πριν το σχετικό  αίτημά της 
συζητηθεί  καν  στα 
αρμόδια  δημοτικά  όργανα ….  
 Κάποιοι  όμως,  μερικοί απ΄αυτούς που άλλαξαν σήμερα στάση
και ψήφο
, τότε προβληματίζονταν και 
αντιδρούσαν  για την απόφασή  μας  και
έδωσαν απλόχερα  την  έγκρισή 
τους   στην 
παραχώρηση  αυτή.   

Οι ενστάσεις 
μας  και οι αντιρρήσεις  μας 
αποδείχτηκαν βάσιμες,  οι
εξελίξεις  δικαίωσαν  τις αποφάσεις  μας . Μένει σε όσους  είχαν αντίθετη άποψη  με αυτήν  του συλλόγου μας  να  εξηγήσουν
 τη στάση τους  τότε  και σήμερα
.

Οι  συγκεκριμένοι χώροι  ανήκουν  διαχρονικά και  δικαιωματικά στο Ειδικό  Σχολείο   για  να
καλύπτονται οι ανάγκες   των  παιδιών 
που  χρειάζονται τη σχετική  αγωγή και 
φοίτηση

Αφήστε μια απάντηση