ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε την Πέμπτη 1/12/2016
στα γραφεία του συλλόγου, εκλέχτηκαν τα μέλη του προεδρείου του συλλόγου μας:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
2102798369
6983026656
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΡΓΙΑ
ΝΕΛΛΗ
2102827025
6981449899
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ
ΝΤΙΑΝΑ
2102829180
6944797461
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
2102819390
6977019790
ΜΕΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ
2102810211
6973826949
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
2102754001
6932121319
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
2102799160
6976899879

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ  Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:1,3,4,6,7,8,11,15,19 
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ :1,2,13,5,15,6,7,9,11,14
ΒΟΡΓΙΑ ΝΕΛΛΗ  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:1,2
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ:1,2,3,4
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:2  ΝΗΠ/ΓΕΙΑ: 8,12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ:3,
9,10,13 ΝΗΠ/ΓΕΙΑ: 5,9,12
ΛΙΑΚΟΥ ΝΤΙΑΝΑ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ:1,2,4,5,6,7
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ:1,2,4,5,6,7,8,9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ:3
ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:1,4,5,12
ΝΗΠ/ΓΕΙΑ: 1,2,6,7,14

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ:
3,ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΑ:3 Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ:
10,16,ΕΙΔΙΚΟ  ΝΗΠ/ΓΕΙΑ 4, 16
ΚΟΚΟΡΟΜΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ:2,7,14, ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:4, ΕΙΔΙΚΟ  Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 14
ΒΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Ν.ΙΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 9, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΑ:3,19,22
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ:6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:8,10

Αφήστε μια απάντηση