ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης
πλασματικών χρόνων μέσα στο 2016

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο ΓΛΚ και στο Υπουργείο Οικονομικών ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016 στις 2:00 μ.μ

Συν/φισσες
– συν/φοι
Μετά
τον αντεργατικό – αντιασφαλιστικό νόμο του Κατρούγκαλου, που τριπλασιάζει από
1-1-2017
τις εισφορές για την εξαγορά των
πλασματικών χρόνων, προέκυψαν
 χιλιάδες επείγουσες αιτήσεις.  Η αγωνία 
χιλιάδων συναδέλφων για το αν θα τους αναγνωριστεί από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) η εμπρόθεσμη αίτηση αναγνώρισης των πλασματικών
χρόνων ως 31/12/2016 είναι  βάσιμη και
πραγματική
.
Το
Δ.Σ. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να εξασφαλιστεί υπηρεσιακά

ότι όλοι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αναγνωρίσουν τα πλασματικά τους χρόνια
μέσα στο 2016, να μπορέσουν να το κάνουν χωρίς να υπάρχουν γραφειοκρατικά
εμπόδια από τη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα (Διεύθυνση  Εκπαίδευσης, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
κ.τ.λ.).
Eπειδή
ακριβώς το ζήτημα αυτό είναι αρκετά σοβαρό και αφορά και αρκετούς συναδέλφους του
συλλόγου μας, το  Δ.Σ 
προτείνει
:
Α) Για όσους  συναδέλφους θέλουν να
κάνουν αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, η όλη διαδικασία να
διεκπεραιωθεί από τη Β΄ Δ/νση  Π.Ε
όπως
ήδη γίνεται σε πολλές Διευθύνσεις σε όλη τη χώρα.
Β)
Το ΓΛΚ να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να πρωτοκολληθούν
όλες οι αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι συνάδελφοι εντός του 2016
ώστε να
κατοχυρωθούν όλα όσα δικαιούνται αλλά και να υπολογιστούν με τον παλιό τρόπο
εξαγοράς.

Για τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. αποφασίζει να πάρει μέρος στην  παράσταση διαμαρτυρίας στο ΓΛΚ και στο Υπουργείο
Οικονομικών
μαζί με άλλα Δ.Σ.,  ΣΕΠΕ
και ΕΛΜΕ  της Αττικής που έχουν πάρει
ανάλογες αποφάσεις  την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016 στις 2:00 μ.μ., απαιτώντας ότι όλοι οι
συνάδελφοι που θα καταθέσουν αιτήσεις μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια
θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα της αναγνώρισης με ό,τι προβλέπει ο νόμος ως τις
31/12/2016.

Αφήστε μια απάντηση