ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ – ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την ψήφιση
του νόμου – λαιμητόμου 4387/2016 τον περασμένο Μάη το υπουργείο Εργασίας
με τρεις εγκυκλίους θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις που οδηγούν σε μεγάλες
περικοπές στους νέους συνταξιούχους (από 13/5/2016),
Α) Σύμφωνα με
την εγκύκλιο που αφορά τον τρόπο υπολογισμού της «ανταποδοτικής» σύνταξης (του
μέρους εκείνου που προέρχεται από τις εισφορές του ασφαλισμένου), με το νέο
σύστημα τα ποσά που θα αποδίδονται κυμαίνονται από 300 έως 500 ευρώ! Αφού:
α) Οι
συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος των αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου,
αντί της τελευταίας πενταετίας ή διετίας που ίσχυε με το παλιό σύστημα.
β) Το ποσοστό
αναπλήρωσης με το οποίο υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές για να οριστεί το
ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, μειώνεται από το 80% στο 42,8% για τις 12.000
μέρες ασφάλισης (40 χρόνια), στην περίπτωση 35ετίας από το 70% στο 33,85%, στην
περίπτωση των 30 χρόνων ασφάλισης από το 60% στο 26,37% με το νέο σύστημα κ.λπ.
Ακόμη και με
την προσθήκη της «εθνικής σύνταξης», που θα κυμαίνεται από 345 (15 χρόνια) έως
384 ευρώ (20 χρόνια ασφάλισης και πλέον), η συντριπτική πλειοψηφία των
συντάξεων θα είναι κάτω από τα 700 ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η εισφορά
αλληλεγγύης και η εισφορά Υγείας.
Για  παράδειγμα:  Σε συνταξιούχο με συντάξιμες αποδοχές 1.000
ευρώ, στο νέο σύστημα η ανταποδοτική σύνταξη για 40 έτη Ασφάλισης θα είναι 428
ευρώ. Μαζί με τα 384 ευρώ της «εθνικής» σύνταξης, οι συνολικές απολαβές του  θα  είναι 812 ευρώ. Απ’ αυτά πρέπει να αφαιρεθούν
η λεγόμενη «Εισφορά Αλληλεγγύης» και το 6% της εισφοράς Υγείας. Με το παλιό
σύστημα, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι συντάξιμες αποδοχές (επειδή
υπολογίζονταν στο τέλος του εργάσιμου βίου) θα ήταν τουλάχιστον 1.300 ευρώ και με
ποσοστό αναπλήρωσης 80% θα  έδινε στον
συνταξιούχο 1.040 ευρώ σύνταξη, χωρίς τις προαναφερόμενες κρατήσεις. Η
μείωση με το νέο σύστημα φτάνει το 22%!

Β) Ταυτόχρονα,
με τον περίφημο «επανυπολογισμό» των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων, στρώνεται το
έδαφος για να προχωρήσει η κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», που παρά τους
ισχυρισμούς  της κυβέρνησης ότι δεν
πρόκειται να γίνουν νέες μειώσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, υποχρεώνει
τους ασφαλιστικούς φορείς να υπολογίσουν ξεχωριστά τις εισφορές υπέρ ΑΚΑΓΕ (
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών) και ασθένειας πάνω στα ποσά της
«προσωπικής διαφοράς».
Γ) Κατώτερα
όρια στο νέο σύστημα προβλέπονται μόνο στην περίπτωση της σύνταξης λόγω
αναπηρίας, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και αυτό
ορίζεται στα 768 ευρώ. Σύμφωνα με  παράδειγμα
που δίνει η ίδια η εγκύκλιος, ένας μισθωτός, ο οποίος συνταξιοδοτείται λόγω
αναπηρίας, με ποσοστό 80% μετά από 34 χρόνια εργασίας και ασφάλισης με
συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ, θα λάβει με το νέο σύστημα  συνολική σύνταξη 798,14 ευρώ!
Όμως αυτό που
κρύβει η κυβέρνηση είναι ότι ο μισθωτός στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για να
έχει συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ, σημαίνει ότι οι τελευταίοι μισθοί που
έπαιρνε ξεπερνούσαν τα 1.600 ευρώ το μήνα. Αρα, η σύνταξη που θα λάβει θα είναι
η μισή από το μηνιαίο εισόδημα που είχε ως εργαζόμενος!
Δ) Ανάλογη
είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνει το νέο Ασφαλιστικό και για τις συντάξεις
θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Το πρώτο μεγάλο χτύπημα δίνεται με τη
διάταξη του νόμου ότι στην περίπτωση που ο (η) δικαιούχος της σύνταξης θανάτου
δεν έχει συμπληρώσει τα 52 έτη, τότε λαμβάνει τη σύνταξη μόνο για τρία χρόνια,
κι αυτή μειωμένη κατά 50% (αντί για 70% στο παλιό σύστημα).
Στην περίπτωση
που συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μέσα στην τριετία από την ημερομηνία θανάτου,
τότε θα λάβει το μειωμένο ποσό της σύνταξης μετά το 67ο έτος της ηλικίας του.
Μάλιστα, στην περίπτωση που ο (η) δικαιούχος της μειωμένης σύνταξης έχει
εισόδημα από άλλη πηγή, μετά την πάροδο της τριετίας, το ποσό που θα λαμβάνει
μειώνεται εκ νέου κατά 50%.
Η καθολικότητα λοιπόν  των
ανατροπών  που φέρνει ο 4387/2016 και η
σε βάθος χρόνου επίδρασή τους, ειδικά στις νέες γενιές ασφαλισμένων, δικαιώνει
όχι μόνο το χαρακτηρισμό του ως νόμου – λαιμητόμου, αλλά και ως βόμβα στα ίδια
τα θεμέλια της Κοινωνικής Ασφάλισης, με μακροχρόνιες συνέπειες.
Aπάντηση σε αυτή τη νέα
αντιασφαλιστική – αντισυνταξιοδοτική   λαίλαπα  
 μπορεί να δώσει μόνο το εργατικό
– λαϊκό κίνημα.   
Όλοι μαζί  εργαζόμενοι  και συνταξιούχοι, με ακόμα πιο αποφασιστική
οργάνωση της πάλης μας, για να εμποδίσουμε 
 τις νέες  επώδυνες ανατροπές,  αλλά και να διεκδικήσουμε  την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών  μας,  την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών  μας,  με βάση τον πλούτο που παράγουμε
.

Αφήστε μια απάντηση