Συνεργασία Δ.Ο.Ε. με σύμβουλο για τα ασφαλιστικά ζητήματα

                                     Με
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 86η
Γενική Συνέλευση θα υπάρξει συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο της νομικής μας
συμβούλου κ. Μαρίας – Μαγδαληνής Τσίπρα για τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά
ζητήματα.
                Τα
ερωτήματα των συναδέλφων θα κατατίθενται αποκλειστικά στους κατά τόπους
Συλλόγους
οι οποίοι θα τα διαβιβάζουν προς τη Δ.Ο.Ε.  η οποία και θα αποστέλλει
με τη σειρά της τις απαντήσεις στους Συλλόγους.
                Τονίζουμε,
ότι ερωτήματα – αιτήματα  που δε θα
υποβάλλονται με την παραπάνω διαδικασία δε θα απαντώνται.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις προσωπικές σας ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και 

στων σχολείων έχει σταλεί η φόρμα καταχώρησης την οποία 

πρέπει να συμπληρώσουν όσοι έχουν ερωτήματα όσον 

αφορά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα.

Κατόπιν πρέπει να παραδοθούν σε δύο (2) αντίγραφα στα 

μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας.


Αφήστε μια απάντηση