ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΟΑΣΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2017
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΑΜΕΣΑ  : 
69830256656 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
 6944797461  ΝΤΙΑΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
________________________________
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ
Σας
γνωστοποιούμε ότι με βάση τη νέα συμφωνία και τη σύμβαση που συνυπογράψαμε
(ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ) για το διάστημα 20.01.2017 – 19.01.2018 για την κάρτα απεριορίστων διαδρομών, θα χορηγηθούν στα φυσικά
μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (εγγεγραμμένα σε Συλλόγους – Σωματεία, Ομοσπονδίες) οι
κάρτες σύμφωνα με τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σας
κάνουμε γνωστό ότι οι κάρτες που λήγουν Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο του
2017, θα ανανεωθούν αρχικά με χάρτινες (στέλεχος – κουπόνια) και στην πορεία (από
Απρίλιο έως 31.12.2017) θα αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές κάρτες
.
Για την έκδοσή τους απαιτούνται -σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ-
στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη φόρμα (Πίνακας Περιγραφής
Υποχρεωτικών Πληροφοριών Προσωποποίησης
), με την επιφύλαξη
στο ποια από αυτά θα χρησιμοποιηθούν ή όχι, αν θα αλλάξουν ή αν θα ζητηθούν
περισσότερα στοιχεία.
Συγκεκριμένα η σύμβαση μας με
τον ΟΑΣΑ τονίζει:
«…θα θέλαμε να σας
υπενθυμίζουμε ότι στο προσεχές διάστημα προβλέπεται η μετάβαση στο Αυτόματο
Σύστημα Συλλογής Κομίστρου. Για να εξελιχθεί η μετάβαση ομαλά παρακαλούμε για
την έγκαιρη εκ μέρους σας προετοιμασία και αποστολή των στοιχείων που θα
ζητηθούν, προσθέτοντας σε αυτά τόσο τον τύπο της κάρτας που προμηθεύεται κάθε
εργαζόμενος/μέλος, όσο και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προαναφερθείσας
κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο θα προσωποποιηθούν οι κάρτες εύκολα και θα φορτωθούν
αυτόματα με την εναπομείνασα αξία τη στιγμή της μετάβασης.»
Ο πιστοποιημένος υπεύθυνος
καρτών κάθε Σωματείου-Συλλόγου, Ομοσπονδίας
 θα
πρέπει με ευθύνη του τα στοιχεία που θα συλλέγει να τα διαφυλάσσει και
διασφαλίσει. Παράλληλα, θα πρέπει να τα καταχωρεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
της ΑΔΕΔΥ σε ειδική φόρμα (υπό κατασκευή) που για τη διαχείριση της θα του
δοθεί αυστηρά προσωπικός κωδικός από τον διαχειριστή 
της ιστοσελίδας (για τη διαδικασία αυτή θα ενημερωθείτε εκ νέου με εγκύκλιο).
Σημείωση: Όσοι δεν επιθυμούν
να δώσουν τα στοιχεία τους που απαιτεί η σύμβαση συνιστούμε να μην ανανεώσουν ή
για όσους σκέπτονται για πρώτη φορά να αγοράσουν κάρτα, να μην προβούν στην
αγορά της γιατί κατά τη μεταβατική διαδικασία της αντικατάστασης της με την
ηλεκτρονική κάρτα, θα χάσουν την εναπομείνασα αξία της κάρτας.
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας  330€ – 15% = 280,50 €
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας  170€ – 13% = 147,90 €
Αυτές
οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας
του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι
Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μαγούλας-Πειραιάς-Κορωπί), για
τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές
γραμμές
EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή
Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί –Αεροδρόμιο.
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ονομαστικής αξίας 490€ –
15% = 416,50 €
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ονομαστικής αξίας
250€ – 13% = 217,50 €
Αυτές
οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS
του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο
και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο),
για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύουν στη
γραμμή Χ80.
Σημειώνουμε ότι
όλα τα φυσικά μέλη (εγγεγραμμένα σε Συλλόγους – Σωματεία, Ομοσπονδίες) της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχουν το δικαίωμα να πάρουν τη νέα κάρτα.
F1    ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμφωνα
με τον ΟΑΣΑ θεσμοθετήθηκε αποζημίωση επιβατών κατόχων καρτών απεριορίστων
διαδρομών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα
Συγκοινωνιακά Μέσα. Κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο του 2016
πραγματοποιήθηκαν 24ωρες απεργίες. Συνεπώς, οι κάτοχοι ετήσιων
καρτών που περιλάμβαναν τους μήνες αυτούς δικαιούνται αποζημίωση
,
η οποία υπολογίζεται για τους κατόχους ετήσιας κάρτας για όλα τα μέσα σε 5€ και
για τους κατόχους ετήσιας κάρτας για όλα τα μέσα Αεροδρομίου σε 8€.
Οπότε, για τους κατόχους
ετήσιων καρτών που περιλάμβαναν τους μήνες Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο 2016, οι
τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:
ονομαστικής αξίας  330€ – 15% = 280,50 -5 = 275,50€
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ονομαστικής αξίας 490€-15% = 416,50 -8 = 408,50€
Ο υπεύθυνος για τις κάρτες του
κάθε σωματείου πρέπει να διαπιστώσει εάν ο ενδιαφερόμενος δικαιούται την
επιπλέον έκπτωση των 5 ή 8 ευρώ και να τον ενημερώσει για το αντίστοιχο
χρηματικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει.
Να σημειώσουμε ότι ο ΟΑΣΑ έχει
πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για τους σημερινούς κατόχους των παλαιών καρτών που
δικαιούνται την έκπτωση των 5 ή 8 ευρώ αντίστοιχα. Συνεπώς ο υπεύθυνος για τις
κάρτες του κάθε σωματείου θα πρέπει να ζητά και να βλέπει την παλαιά κάρτα του
ενδιαφερόμενου για να του χορηγείται αυτή η επιπλέον έκπτωση. Αν δοθούν ψευδή
στοιχεία ο ΟΑΣΑ που κάνει αυτομάτως την αντιπαραβολή θα το διαπιστώσει και το
Σωματείο αλλά και ο ενδιαφερόμενος θα έχουν πρόβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που η κάρτα δεν συμπεριλαμβάνει όλουςτους παραπάνω μήνες, δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
Εάν περιέχει έναν ή δύο από τους παραπάνω μήνες, τότε θα γίνεται ανάλογη έκπτωση με βάση το
γεγονός ότι για το μήνα Μάρτιο 2016, η επιπλέον έκπτωση
  είναι 0,50€, για το μήνα Μάιο 2016 είναι 4€, για το μήνα Ιούλιο 0,50€,
όσον αφορά στις ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Αντίστοιχα, για τις
ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου, η επιπλέον έκπτωση είναι
0,50€ για τον Μάρτιο 2016, 6,50€ για τον Μάιο 2016 και 1€ για τον Ιούλιο 2016.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η
χορήγηση των προαναφερόμενων καρτών γίνεται μόνο μαζικά – συλλογικά
από τα Σωματεία – Συλλόγους, Ομοσπονδίες και όχι ατομικά.
Στην περίπτωση που γίνει
ατομική κατάθεση φυσικού μέλους τα χρήματα χάνονται.
Τα
πρωτοβάθμια σωματεία καλούν τα μέλη τους που θέλουν κάρτες, να προσκομίσουν
στον υπεύθυνο του Δ.Σ. του Σωματείου το χρηματικό ποσό της κάρτας που επιθυμούν
καθώς δύο (2)
φωτογραφίες και τα στοιχεία τους όπως αναφέρεται στη σύμβαση
.
Ο υπεύθυνος για τις κάρτες του κάθε σωματείου αφού συλλέξει συνολικά τα
χρήματα (μετρητά) και τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (φόρμα)
 για όλες τις κάρτες, καταθέτει το συνολικό
χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό 
του Ο.Α.Σ.Α. στην ALPHA BANK  Νο GR91 0140 3580 3580 0200 2000 717 για
αγορά καρτών από τον ΟΑΣΑ και παίρνει την αντίστοιχη απόδειξη – καταθετήριο από
την τράπεζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μία
συνολική κατάθεση
  – ένα καταθετήριο!
Στη
συνέχεια επικοινωνεί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο τηλέφωνο 213.16.16.900 (γραμματεία)
και ενημερώνει ότι είναι έτοιμος για την παραλαβή των καρτών. Η γραμματεία τον
ενημερώνει πότε μπορεί να περάσει από τα γραφεία μας για να πάρει την απαραίτητη
βεβαίωση
προσκομίζοντας βεβαίωση του Συλλόγου ότι οι αναγραφόμενοι συνάδελφοι είναι μέλη του,
με την οποία θα πάει στον ΟΑΣΑ (κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού που θα κανονιστεί από τη γραμματεία της
ΑΔΕΔΥ
), όπου αφού προσκομίσει:
1.  
την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης της τραπέζης,
2.  
τη βεβαίωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και
3.  
τον αριθμό των ετήσιων και εξαμηνιαίων καρτών που αντιστοιχούν στα χρήματα που
κατάθεσε στην τράπεζα
θα πάρει τις
αντίστοιχες κάρτες.
Στη
συνέχεια, ο υπεύθυνος του Σωματείου – Συλλόγου, Ομοσπονδίας προσέρχεται στα
γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επιδίδοντας το σχετικό
τιμολόγιο που πήρε από τον ΟΑΣΑ
 και
αφού επικολλήσει τις φωτογραφίες και αναγράψει το όνομα και τα στοιχεία του
κατόχου,  τις σφραγίζει και μετά τις αποδίδει στους
δικαιούχους.
Οι κάρτες αυτές θα
ισχύουν ακριβώς ένα χρόνο και ένα εξάμηνο αντίστοιχα.
Όλη αυτή η
διαδικασία, για δική σας διευκόλυνση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί:
  • Έως και Τετάρτη 22/2/2017 για να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από 1/3/2017. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά
    μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν
    έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 17/2/2017.
  • Έως και Τρίτη 21/3/2017 για να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας οι δικαιούχοι από 1/4/2017. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά
    μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και να έχουν
    έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Δ.Σ. του σωματείου τους έως τις 17/3/2017.
Όσον αφορά στους κατόχους καρτών που λήγουν 31/01/2017, επισημαίνουμε
ότι ισχύουν όλα όσα περιέχονται στην ανακοίνωση. Επειδή ο χρόνος έγινε
πιεστικός λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης από τον ΟΑΣΑ για τα στοιχεία που
χρειάζονται (φόρμα), παρακαλούμε, να γίνεται άμεση επικοινωνία με τον αρμόδιο
υπάλληλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (τηλ. 213.16.16.950).
Για Σωματεία –
Συλλόγους που έχουν μόνο ένα (1) ενδιαφερόμενο για έκδοση κάρτας, παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (τηλ. 213.16.16.950).
Από την Εκτελεστική Επιτροπή
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αφήστε μια απάντηση