«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Καθώς τα σύννεφα του
πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας και καθημερινά χιλιάδες παιδιά του πολέμου, εγκλωβίζονται
στη χώρα μας, λόγω των αποφάσεων της ΕΕ και της κυβέρνησης, ως εκπαιδευτικοί έχουμε
χρέος να «μιλήσουμε» στους μαθητές μας!
  Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους
τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος στη δράση της η Ελληνική Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), με θέμα το
ποί­η­μα του Πα­λαι­στι­νί­ου εθνι­κού ποι­η­τή και αγω­νι­στή ποι­η­τή Μαχ­μούτ
Ντα­ρουίς (1942-2008) :

             “ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ”
(βλ. eedye.gr)

Μέσα από τη δράση
αυτή, να καλέσουμε τους μαθητές μας «να σκεφτούν τους άλλους» με την τέχνη τους,
με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια του. Η δράση αυτή είναι συνέχεια των δύο προηγούμενων
που διοργάνωσε η Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., για τις αιτίες των πολέμων και της προσφυγιάς: «Μια
ζω­γρα­φιά για την ει­ρή­νη
» το 2015 και «Κα­νείς δεν επι­λέ­γει να
γίνει πρό­σφυ­γας
» το 2016.
Να σκέφτεσαι
τους άλλους
Καθώς
ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
να ταΐζεις τα περιστέρια.
Όταν
πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν
πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς
στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα
αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν
ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς
σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό
σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί
στο σκοτάδι».
        Για την οργάνωση της δράσης:
  Τα έργα  μπο­ρούν να είναι ατο­μι­κά ή ομα­δι­κά σε
όλες τις μορ­φές της καλ­λι­τε­χνι­κής – πνευ­μα­τι­κής δη­μιουρ­γί­ας: μου­σι­κή,
βί­ντεο, ζω­γρα­φι­κή, κολ­λάζ, αφι­σέ­τες ή με­γά­λα τα­μπλό, κεί­με­να, φω­το­γρα­φί­ες
κλπ. Οι ατο­μι­κές προ­σπά­θειες, όσον αφορά τη γρα­φι­κή ύλη, να έχουν διά­στα­ση
σε μέ­γε­θος χαρ­τιού Α3 ή Α4 και οι ομα­δι­κές μπο­ρούν να είναι και σε με­γά­λα
τα­μπλό, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη πρω­το­βου­λία.
   Σας
καλούμε να στέλνετε στο Δ.Σ ως Σύλλογος Διδασκόντων ή και μεμονωμένα ως τάξη  του σχολείου σας τα έργα των μαθητών σας μέχρι
τις 15 Μαρτίου 2017 για να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας σε
συνεργασία με την τοπική Επιτροπή Ειρήνης
.

Αφήστε μια απάντηση