Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

•  Με την
τελευταία Υπουργική Απόφαση για το νέου τύπου Ολοήμερο Σχολείο, καταργήθηκε  από το σχολικό έτος 2016-17 το δικαίωμα
επιλογής Β’
Ξένης Γλώσσας. Από μια – συνήθως μικρή –  πλειοψηφία των
προτιμήσεων των μαθητών ανά τμήμα καθορίστηκε
να  διδάσκεται στα
παιδιά της Ε’ Δημοτικού μόνο μία γλώσσα, ή η
Γαλλική  ή η Γερμανική.
Με αυτή την τακτική  το φαινόμενο θα επεκταθεί μελλοντικά και στα
Γυμνάσια, αφού οι μαθητές του δημοτικού που αναγκάστηκαν να διδαχθούν ως
δεύτερη ξένη γλώσσα, κάποια διαφορετική  από
την επιλογή τους , λογικά θα προτιμήσουν να επιλέξουν  και  Γυμνάσιο της περιοχής με την ίδια Β’ ξένη  γλώσσα.
• Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας με τη
διευκρινιστική εγκύκλιό του  στις
30/5/2016, ενώ δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού τμήματος και στη γλώσσα που
μειοψήφισε  με  κατώτατο όριο τους 14 μαθητές (αντί για 12
όπως ίσχυε), ταυτόχρονα απαγορεύει να
σχηματιστούν παράλληλα τμήματα σε μία ξένη γλώσσα που ο αριθμός των μαθητών
υπερβαίνει τους 25, για να μην είναι τα ξενόγλωσσα τμήματα της Ε΄ τάξης περισσότερα
από τα
  τμήματα της γενικής  παιδείας.
Παράδειγμα: Οι
μαθητές  δύο τμημάτων της Ε’ είναι 45.
Από αυτούς οι 29 επιλέγουν τη γλώσσα Α και οι 16 τη γλώσσα Β.                                                                                        
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν
επιτρέπεται ο σχηματισμός δύο τμημάτων στη γλώσσα Α + ένα τμήμα στη γλώσσα Β,
δηλ. 3 ξενόγλωσσα, επειδή ξεπερνούν κατά ένα τμήμα τα τμήματα της Ε’ τάξης. Έτσι, ενεργοποιείται η Υπουργική Απόφαση
και όλοι οι μαθητές θα διδαχθούν αναγκαστικά 
τη γλώσσα Α που πλειοψήφισε
.
•  Φέτος το 30% των μαθητών διδάσκεται άλλη
γλώσσα από την αρχική του επιλογή.

•  Στη Β’ Αθήνας τα ποσοστά επιλογών Γαλλικής
προς Γερμανική είναι 53% προς 47%.
•  Η εφαρμογή
των ρυθμίσεων αυτών εξοικονόμησε,  σύμφωνα με υπολογισμούς, 60 εκπαιδευτικούς
Γαλλικής και Γερμανικής σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι καλύφθηκαν με την πρόσληψη
αναπληρωτών   μειωμένου ωραρίου, και από τον
διορισμό των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2008.

Και το «ενδιαφέρον» του Υπ.
Παιδείας  για τις 
ξένες γλώσσες δε σταματάει εδώ.
Επεκτείνεται και στον τρόπο
πιστοποίησης της γνώσης μιας ξένης γλώσσας.                                                                                  

Με την ψήφιση της  τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης 4452/2017
με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
εισάγει από τη μια μεριά
τις νέες τεχνολογίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, όμως από την άλλη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τη συμμετοχή τους, αφού
καθιερώνονται εξέταστρα
για μια   διαδικασία που είναι αποκλειστική ευθύνη του
κράτους!
Και με τις προηγούμενες και
με τις καινούριες νομοθετικές ρυθμίσεις, και στον τομέα της  ξενόγλωσσης μάθησης, συνεχίζεται η εφαρμογή
των αναδιαρθρώσεων στην Παιδεία, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 3ο μνημόνιο για
«εξορθολογισμό του κόστους», με αποτέλεσμα και να υποβαθμίζονται ακόμα
περισσότερο οι όροι παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης και οι γονείς να συνεχίζουν
να βάζουν το χέρι στην τσέπη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
–       Άρση
της ρύθμισης στην Υ.Α. για την πλειοψηφική επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας και την
επαναφορά του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της.
–       Τον
καθορισμό ανώτατου και όχι κατώτατου ορίου μαθητών ανά τμήμα Β’ Ξένης Γλώσσας.
Σε πολλές περιπτώσεις τα ξενόγλωσσα τμήματα ξεπερνούν σε αριθμό μαθητών αυτά
της γενικής παιδείας, γεγονός  που
έρχεται σε αντίθεση με την παιδαγωγική και διδακτική των ξένων γλωσσών.
–       Από
την στιγμή που υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για να καλύψουν τα
ξενόγλωσσα τμήματα, πρέπει  να επιτραπεί
η δημιουργία β’ παράλληλου τμήματος στην ίδια ξένη γλώσσα, με σκοπό την  ξενόγλωσση διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα,
αλλά και την κάλυψη του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
–       Να αποσυρθεί
η σχετική διάταξη της καταβολή εξέταστρων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Αφήστε μια απάντηση