ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ

Με αφορμή την αποστολή ερωτηματολογίων  από το  ΚΕΔΔΥ της Ν.Ιωνίας  προς τις σχολικές μονάδες  με σκοπό τη συμπλήρωσή τους  από  τους εκπαιδευτικούς των τάξεων  για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς  μαθητών οι  οποίοι ενδέχεται να χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική στήριξη και φροντίδα,  το Δ.Σ κατέληξε στους εξής  προβληματισμούς και προτάσεις:

Α) Ο/η  δάσκαλος/α  ή η νηπιαγωγός του τμήματος  τη  στιγμή  που βρίσκονται  μέσω της διδακτικής πράξης  κατά  ένα  μεγάλο μέρος  της ημέρας  μαζί με τους μαθητές τους, οπωσδήποτε οφείλουν να παρατηρούν  τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις  όλων των παιδιών και ιδιαίτερα εκείνων που μπορεί να  διαφαίνεται  ότι αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο  μαθησιακό ή ψυχολογικό πρόβλημα ώστε να μπορούν να  επέμβουν παιδαγωγικά.

Β) Ο εκπαιδευτικός της γενικής αγωγής και επιθυμεί και  θεωρεί  ότι  είναι απαραίτητη η συνεργασία με  κάθε υποστηρικτική  δομή της ειδικής αγωγής για την καλύτερη αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων  ή των προβληματικών συμπεριφορών   κάποιων μαθητών του γιατί  έχει  ιδιαίτερο  παιδαγωγικό χρέος  απέναντι  σ΄αυτούς τους μαθητές.

Γ) Οπωσδήποτε ο εκπαιδευτικός του τμήματος δικαιούται   να  έχει και  κρίση και άποψη  για τις επιδόσεις των μαθητών του και να  εντοπίζει παράλληλα  αδυναμίες  στις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, τον δάσκαλό τους,  στην ανταπόκρισή τους  στις απαιτήσεις  των γνωστικών αντικειμένων, στις  ψυχολογικές τους αντιδράσεις και  στις νοητικές τους ικανότητες… Αυτό όμως δεν του δίνει  και το δικαίωμα  να  βγάζει  συμπεράσματα ή να μετέχει  με οποιοδήποτε τρόπο  στη διαδικασία  της διάγνωσης,  η οποία  είναι  έργο  του ειδικού παιδαγωγού  και του ψυχολόγου.

Δ) Στο συγκεκριμένο λοιπόν ερωτηματολόγιο πέρα από τις γνωστές περιγραφές  με τις οποίες ένας εκπαιδευτικός  μπορεί να αποτυπώσει την επίδοση  και τη συμμετοχή του μαθητή στην τάξη, υπάρχουν κάποια  ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν  διότι απευθύνονται σε ανθρώπους με διαφορετικό επιστημονικό  αντικείμενο από αυτό που ο εκπαιδευτικός καλείται να υπηρετήσει,  ενώ  κάποια άλλα  εμμέσως  καθιστούν τον εκπαιδευτικό της τάξης  μέρος της διαγνωστικής διαδικασίας.

Ε) Με δεδομένα:  α)  τη συνεχή υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση που παρατηρείται από τη μεριά του κράτους  απέναντι σε όλες της δομές της Ειδικής Αγωγής,

β) τη  συνεχή υποστελέχωση των ΚΕΔΔΥ με μόνιμο και επαρκές  επιστημονικό προσωπικό  με αποτέλεσμα  την αδυναμία  εξέτασης  των χιλιάδων αιτήσεων των γονέων για τη  διάγνωση των παιδιών τους  σε σύντομο χρονικό διάστημα και τη γρήγορη ειδική  παιδαγωγική παρέμβαση στους μαθητές  που την έχουν ανάγκη,

γ)την υποστελέχωση των τμημάτων ένταξης και τη μείωση του αριθού των προσλήψεων εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, δυσανάλογα βέβαια  με τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας  ότι η συμπλήρωση τέτοιων ερωτηματολογίων μπορεί να δώσει  την  ευκαιρία  στο  υπουργείο  να  αποποιηθεί ακόμα περισσότερο τις ευθύνες του για την κάλυψη των ελλείψεων  και να μεταθέσει τη διάγνωση και την ειδική εκπαιδευτική φροντίδα  μεταξύ του ΚΕΔΔΥ  και του εκπαιδευτικού  του τμήματος,  «μέσω αλληλογραφίας»  με  οδηγίες του πρώτου προς τον δεύτερο για τη βοήθεια  των μαθητών που έχουν ανάγκη.

Για τους παραπάνω λόγους  θεωρούμε ότι  οι  συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν  κι  άλλοι  τρόποι  συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΔΥ  και  εκπαιδευτικών  πιο άμεσοι και ανθρώπινοι.

Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει όλες τις αντιεκπαιδευτικές νομοθετικές διατάξεις  που αφορούν την ειδική αγωγή ,  να  ιδρύσει περισσότερα ΚΕΔΔΥ και να διορίσει  μόνιμο και επαρκές εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό  προσωπικό σε όλες τις δομές της Ειδικής Αγωγής.

 

Αφήστε μια απάντηση