ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Με  αφορμή την  έναρξη  του  μαθήματος  κολύμβησης  σε σχολεία  της  περιοχής ευθύνης του συλλόγου μας ορισμένοι συνάδελφοι  απευθύνθηκαν  στο  Δ.Σ.  ρωτώντας  αν είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν,  ύστερα από πρόταση  του Δ/ντή του σχολείου τους ή ακόμα και με απόφαση συλλόγου διδασκόντων,  να συνοδεύσουν  τα παιδιά  της τάξης που συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα,  ενώ έχουν συμπληρώσει το διδακτικό τους ωράριο  αλλά μέσα στα πλαίσια του εργασιακού τους ωραρίου,  με το σκεπτικό ότι  η παρουσία τους  βοηθά στην μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών  και ότι δεν παραβιάζεται  το διδακτικό τους ωράριο.

Απαντούμε ότι οποιαδήποτε απασχόληση, επιτήρηση, επίβλεψη, συνοδεία  κ.α  που  καλείται ο εκπαιδευτικός  να προσφέρει,  πέρα  από τη συμπλήρωση του διδακτικού του ωραρίου είτε στα κενά του είτε αφού έχει σχολάσει είτε όταν απουσιάζει συναδελφός του,  θεωρείται  χρόνος διδακτικός  που κατά συνέπεια  παραβιάζει το διδακτικό του ωράριο.

Οποιαδήποτε  ανάθεση  επιχειρείται  από τον Δ/ντή του πρέπει  να  γίνεται με γραπτή εντολή την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για κάθε νόμιμη ενέργειά  του. Αν  πάλι  αυτή η ανάθεση έχει γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο πρακτικού  για να το χρησιμοποιήσει  για τον ίδιο παραπάνω λόγο.

Κατά  συνέπεια  οι συνάδελφοι  εφόσον έχουν συμπληρώσει το διδακτικό τους  ωράριο δεν είναι υποχρεωμένοι  να  δεχτούν τη συμμετοχή τους  και στο συγκεκριμένο μάθημα της κολύμβησης  κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα ή οποιαδήποτε πίεση και δικαιολογία.

Άλλωστε τέτοιες ενέργειες όταν αφήνουμε και  υλοποιούνται  δημιουργούν  «δεδικασμένα»  και ανοίγουν  επικίνδυνους  δρόμους  για τα εργασιακά  μας δικαιώματα.

Αν τίθεται θέμα ασφάλειας των παιδιών το Υπουργείο Παιδείας  που ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να προσλάβει και δεύτερο συνοδό .

Αφήστε μια απάντηση