Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017 – 2018

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων καλούνται να ορίσουν έναν υπεύθυνο  για τη συγκέντρωση των συνδρομών  που θα τις παραδώσει μέχρι  την  παραπάνω  ημερομηνία  στο υπεύθυνο για το σχολείο του  μέλος του  Δ.Σ.

Το  Δ.Σ. κατέληξε ομόφωνα  στην παραπάνω απόφαση διότι  η συγκέντρωση των συνδρομών κατά τη διάρκεια  της Γ.Σ.  και της  εκλογικής διαδικασίας  είναι  και  χρονοβόρα  και  εμπεριέχει   τον κίνδυνο να γίνουν λάθη  και  να χαθούν χρήματα.  Ταυτόχρονα στερεί τη δυνατότητα στους  συναδέλφους,  που αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση των συνδρομών,  να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες της Γ.Σ.

Παρακαλούμε  φροντίστε  όσο  το  δυνατό  σύντομα  την  οικονομική  σας  τακτοποίηση.

Όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου και δεν πάρουν μέρος στη συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο σχολείο τους και να εργαστούν κανονικά.

(Το Δ.Σ.  γνωρίζοντας ότι  υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι που δυσκολεύονται  να καταβάλουν τη συνδρομή τους  πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάνοντας μια μικρή εξαίρεση προκειμένου να τους διευκολύνει,  τους καλεί να επικοινωνήσουν με  τα μέλη του,  για να συνεννοηθούν  πότε  μπορούν  να την καταβάλουν).

Αφήστε μια απάντηση