ΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

Αρκετοί συνάδελφοι αναπληρωτές  της Ειδικής Αγωγής  που τοποθετήθηκαν προσωρινά σε  Ειδικά σχολεία της  Β΄Αθήνας  έχουν  το δικαίωμα να υποβάλουν  αίτηση  βελτίωσης  θέσης. Μερικοί απ΄αυτούς ζητούν να αποσπαστούν σε  τμήματα ένταξης. Την περσινή χρονιά οι σχετικές αιτήσεις που είχαν υποβάλει δεν ικανοποιήθηκαν αφού  η Διεύθυνση προχώρησε στην κάλυψη των κενών στα τμήματα ένταξης  με τις  επόμενες προσλήψεις που έγιναν, χωρίς να πάρει  απόφαση  το ΠΥΣΠΕ  αν απορρίπτει  την αίτηση τους .

Με δεδομένο ότι  υπάρχουν ακόμα Τ.Ε. που δεν έχουν στελεχωθεί, καλούμε  τον Δ/ντή  εκπαίδευσης,  πριν  την οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση,  να συγκαλέσει το  ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίαση  με θέμα:

Την εξέταση των αιτήσεων   για την κάλυψη των κενών  σε τμήματα  ένταξης  από συναδέλφους που το επιθυμούν και  ήδη υπηρετούν σε σχολεία της Ε.Α., αφού ο νόμος τους  δίνει  το δικαίωμα να ζητήσουν απόσπαση, πριν τις  τοποθετήσεις των καινούριων συναδέλφων αναπληρωτών  που προσλήφθηκαν για την κάλυψη των αναγκών στην Ειδική Αγωγή.  Θεωρούμε  ότι είναι ζήτημα ηθικής τάξης  το αίτημα τους  τουλάχιστον  να  προηγηθεί

Αφήστε μια απάντηση