ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 – 13 του καταστατικού του ΣΕΠΕ “Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ”                 

Το Δ.Σ σας καλεί:

ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ–ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  Γ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Κυριακή  5/11 στις  10.00 πμ  στο  1ο Δ.Σχ.  Ηρακλείου. Αν δεν  υπάρχει απαρτία, την Κυριακή  12/11  την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση  νέας έλλειψης απαρτίας, το Δ.Σ έχει ζητήσει  άδεια  από τη Β΄Δ/ΝΣΗ η  Γ.Σ.  να πραγματοποιηθεί:

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017  ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ.

στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής (Σοφίας και Νεότητος, Ν.Ηράκλειο)

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένοι  συνάδελφοι.

Α) Η συνδρομή των μόνιμων συναδέλφων παραμένει στα 27 ευρώ  (22 ευρώ για τη ΔΟΕ – 5 ευρώ για τον σύλλογο) και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις:

Η α΄δόση των 15 ευρώ ως  την Κυριακή 12/11.  

Β) Η συνδρομή των αναπληρωτών είναι μόνο 15 ευρώ, (ποσό το οποίο υποχρεούται να καταβάλει ο σύλλογος γι΄ αυτούς στη ΔΟΕ) και θα καταβληθεί σε 2 δόσεις:

Η α΄ δόση 10 ευρώ ως  την Κυριακή 12/11.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τακτικής  Γενικής – Εκλογοαπολογιστικής  Συνέλευσης   2017

ΘΕΜΑΤΑ

 Θέμα 1ο:   ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

Α)   Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.

Β)   Έκθεση  Ε.Ε – Έγκριση Οικονομικού απολογισμού οικον. έτους 2016-17

Γ)    Ενημέρωση αντιπροσώπων 86ης Γ.Σ. της ΔΟΕ.

 ΘΕΜΑ 2ο  :   Α.  Κριτική Πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ

                       Β. Διεκδικητικό Πλαίσιο 2017 – 18

                            Εκπαιδευτικά

                       Οικονομικά

                       Εργασιακά– επαγγελματικά

Ασφαλιστικά

                        Γ. Πρόγραμμα Δράσης 2016 – 17

ΘΕΜΑ 3Ο :  ΨΗΦΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ –  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

   ΘΕΜA 4Ο :  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΝΕΟΥ  Δ.Σ.  ΚΑΙ  ΝΕΑΣ  Ε.Ε. (13.00 – 18.30 μ.μ.)

                                                                                                           

Αφήστε μια απάντηση