Στηρίζουμε τα αιτήματα όλων των συναδέλφων των ειδικοτήτων για τον τρόπο κατανομής των οργανικών θέσεων.

Διεκδικούμε κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των μαθητών μας αλλά και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ» στηρίζει τα αιτήματα των συναδέλφων της ΠΕΚΑΓΕΠΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.), που εμπεριέχονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 9/2018 που εκδόθηκε 13/6/2018 με τίτλο «Επισημάνσεις του Επιστημονικού Φορέα των Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) αναφορικά με ζητήματα εργασιακής και υπηρεσιακής φύσης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 που υπηρετούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας»

  • Με το έγγραφό τους αυτό, αποδεικνύουν ότι στη Διεύθυνση Β Αθήνας για τη σχολική χρονιά 2017-18, η δημιουργία ομάδων με μικρό αριθμό σχολείων και ωρών αντίστοιχα είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στο γνωστικό τους αντικείμενο κάτι που τους υποχρέωσε σε διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων ( Ευέλικτη Ζώνη, Παράλληλη Στήριξη, Ολοήμερο Σχολείο ακόμα και τρεις φορές εντός της ίδιας εβδομάδας ), ενώ κλήθηκαν να κάνουν και εφημερίες.

Θεωρούμε ότι τα αιτήματα των συναδέλφων ΠΕ 07, όπως βεβαίως και των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων που βιώνουν την ίδια ζοφερή εργασιακή πραγματικότητα είναι δίκαια και πρέπει να ικανοποιηθούν αμέσως!

Παράλληλα στη Β΄Δ/νση παρατηρείται και η καθυστέρηση στην απόφαση για απόδοση οργανικών θέσεων εξαιτίας παραλείψεων και σφαλμάτων που οφείλονται στην ίδια την υπηρεσία, όπως μας εξήγησε ο Δ/ντής της Β΄Δ/νσης σε παράστασή μας, και ότι γίνεται προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα σύντομα….

Φτάνει πια! Να δοθούν τώρα οι οργανικές θέσεις για να καλυφτούν οι μορφωτικές ανάγκες μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών!

Πρέπει να θυμίσουμε ότι οι συνάδελφοι του Κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, της Γαλλικής ΠΕ05, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Πληροφορικής που μετατάχθηκαν το 2013 στην Πρωτοβάθμια, έμειναν 5 ολόκληρα χρόνια χωρίς οργανικές θέσεις και την ίδια ώρα για να συμπληρώσουν ωράριο πάνε ως και σε 5-6 σχολεία την εβδομάδα και σε 2-3 την ημέρα!!! Άρα, βιώνουν μια συνεχή και καθημερινή περιπλάνηση και ομηρία!

Διεκδίκησαν οργανική θέση για να καλυτερέψουν κάπως τη ζωή τους, να αποκτήσουν μία βάση (οργανική) στη συνεχή περιπλάνησή τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους και αυτό όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται με την καθυστέρηση που παρατητρείται αλλά παρατείνει την αγωνία τους και την επαγγελματική τους ανασφάλεια και ομηρία!

Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι κριτήριο για την απόδοση των οργανικών τους θέσεων πρέπει να είναι η αναλογικότερη και η όσο πιο αντιπροσωπευτική κατανομή των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων η οποία θα εξασφαλίζει τόσο την κάλυψη των μορφωτικών αναγκών όλων των παιδιών, όσο και την κάλυψη των εργασιακών αναγκών των ίδιων των συναδέλφων!

Παράλληλα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας διεκδικεί:

  • Μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.
  • Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.
  • Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενό του και να έχει οργανική θέση όσο γίνεται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα:

  1. Κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να διδάσκεται ως δεύτερη τη γλώσσα αυτή που επιλέγει και όχι όποια «διατίθεται» στο σχολείο του!
  2. Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα χωρισμού του ξενόγλωσσου τμήματος με πάνω από 25 μαθητές, χωρίς την κατάργηση του δεύτερου ξενόγλωσσου τμήματος που συγκέντρωσε τις λιγότερες προτιμήσεις των μαθητών.
  3. Μείωση του διδακτικού ωραρίου με τον συνυπολογισμό του χρόνου μετακίνησης των συναδέλφων από σχολείο σε σχολείο.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση