ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 2018

ΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

(ΣΥΝΟΛΟ)

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 2753
ΔΑΚΕ 1031 37,45 896 37,1

 

ΑΣΕ 865 31,42 681 28,2

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 857 31,13 683 28,3

 

ΕΡΑ 153 6,3

 

ΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 873  

 

ΑΣΕ 452 51,78 355 45,9

 

ΔΑΚΕ 264 30,24 230 29,7

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 157 17,98 100 12,9

 

ΕΡΑ 153 11,5

 

 

ΑΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

(ΣΥΝΟΛΟ)

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 2718 2360  

 

POTE
ΔΑΚΕ 731 26,90 670 28,39

 

ΑΣΕ 678 25 637 27

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 500 18,39 429 18,2

 

ΔΗΣΥ 317 11,67 119 5,04

 

ΕΕΚ-ΚΕ (ΕΚΕ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ 169 6,22  

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 189 6,96 180 7,6

 

ΛΟΙΠΑ 133 4,89 121 5,1

 

 

ΕΡΑ 139 5,89

 

 

 

 

ΑΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

(Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ)

 

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 855 762  

 

ΑΣΕ 320 37,43 297 39

 

 

ΔΑΚΕ 195 22,81 153 120,1

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 94 11,58 94 12,3

 

ΔΗΣΥ 106 12,40 106  

14

ΕΕΚ-ΚΕ (ΕΚΕ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ 55 6,43 55  

6,43

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 39 4,56 39 5,11

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 35  

 

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 6 4,80 0,63

 

 

ΕΡΑ

55 6,43 78 10,2
 

ΛΟΙΠΑ

38 5

 

 

ΑΠΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

(Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ)

 

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 855 762  

 

ΑΣΕ 320 37,43 297 39

 

 

ΔΑΚΕ 195 22,81 153 120,1

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 94 11,58 94 12,3

 

ΔΗΣΥ 106 12,40 106  

14

ΕΕΚ-ΚΕ (ΕΚΕ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ 55 6,43 55  

6,43

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 39 4,56 39 5,11

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 35 4,09  

 

 

ΕΡΑ

78 10,2
 

ΛΟΙΠΑ

41 4,80 38 5
ΑΕΕΚΕ 9 1,2

 

 

 

ΚΥΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 2751 2408  

 

ΑΣΕ 641 23,30 542  

22,5

 

ΔΑΚΕ 722 26,25 650  

26,99

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 498 18,10 377  

15,7

ΔΗΣΥ 267 9,71 284  

11,8

ΕΕΚ-ΚΕ (ΕΚΕ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ 157 5,71  

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 173 6,29 145  

6

 

 

ΛΟΙΠΑ

293 10,65 201 8,3
ΕΡΑ 140 5,8

 

ΑΕΕΚΕ 68

 

 

ΚΥΥΣΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ

 

2018 % 2016 %

 

ΕΓΚΥΡΑ 867 781  

 

ΑΣΕ 297 34,62 252  

32,3

 

ΔΑΚΕ 161 18,57 143 18,3

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 106 12,23 79 10,1

 

ΔΗΣΥ 121 13,96 126 16,1

 

ΕΕΚ-ΚΕ (ΕΚΕ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ 51 5,89  

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 48 5,54 34  

4,4

ΛΟΙΠΑ 83 9,57

 

56 7,2
ΕΡΑ 70  

9

ΑΕΕΚΕ 21 2,7

 

 

Αφήστε μια απάντηση