ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα αρκετών συναδέλφων:

A. Για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από την ισχύουσα νομοθεσία: Προϋποθέσεις ίδρυσης Τμήματος Ένταξης: «Για να ιδρυθεί τμήμα ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις (3)μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα Τμήματα Ένταξης συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά Τμήμα Ένταξης. (Ν. 3699/2008 άρθρο 6)».

Άρα με βάση τη σχετική νομοθεσία σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 12 θα πρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας να απαιτήσουν την ίδρυση δεύτερου τμήματος και την τοποθέτηση και δεύτερου εκπαιδευτικού της ειδικής αγωγής.

Οι ερμηνευτικές νομικές ακροβασίες από την πλευρά της Διοίκησης και κάποιων συντονιστών για να είναι σύμφωνες με την πολιτική των περικοπών και του «εξορθολογισμού» του προσωπικού δεν ευσταθούν. Η λογική ότι: « το Υπουργείο συνήθως δεν εγκρίνει τέτοια αιτήματα άρα θα πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια μας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το υπάρχον προσωπικό» μόνο αντιεκπαιδευτικά – αντιπαιδαγωγικά δεδικασμένα δημιουργεί , υποβαθμίζοντας την Ειδική Αγωγή και υποβιβάζοντας τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας.

Β. Σχετικά με τις πιέσεις που δέχονται οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ό,τι αφορά τη διανομή των ωρών της «Παράλληλης Στήριξης». Μας αναφέρονται περιστατικά «πίεσης» με προφορικές ή τηλεφωνικές εντολές για να αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων να μοιράσουν τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης σε περισσότερους/ες από έναν/μια μαθητή/τρια . Πάγια θέση μας είναι ότι κάθε μαθητής, αν έχει διάγνωση πρέπει να έχει τον δάσκαλό του (παράλληλη) και αν πρέπει να μοιραστούν οι ώρες σε μια σχολική μονάδα δεν είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά του ΚΕΣΥ και της Διεύθυνσης που πρέπει να στείλουν εγγράφως τις εντολές-αποφάσεις.

Γ. Σχετικά με τα μαθήματα των ειδικοτήτων. Υπουργείο και Διεύθυνση πιέζουν εκβιαστικά εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση του ωραρίου τους με ανάθεση μαθημάτων εντελώς διαφορετικών από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο, τακτική που οδηγεί φυσικά στην υποβάθμιση μαθημάτων και στην ανεργία ολόκληρους κλάδους εργαζομένων.

Όπως για παράδειγμα διαπιστώνουμε τη φετινή σχολική χρονιά να γίνεται σε βάρος του μαθήματος της μουσικής παιδείας και του κλάδου των μουσικών που ειδικά στη Β/θμια Εκπ/ση, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη και στις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Αλήθεια σκοπεύει το υπουργείο να προσλάβει μουσικούς ή προσπαθεί στα μουλωχτά να αφαιρέσει το συγκεκριμένο μάθημα από τα γυμνάσια;

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι ότι τα μαθήματα ειδικοτήτων πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν τους ανάλογους πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών. Παρόλα αυτά έχει παγιωθεί επικίνδυνα η τακτική της «εξαφάνισης» των χιλιάδων χαμένων ωρών σε μαθήματα ειδικοτήτων, ύστερα από πιέσεις του Υπουργείου και των Διευθύνσεων προς τις σχολικές μονάδες, για κάλυψη των κενών από συναδέλφους που δεν έχουν σχέση με το διδακτικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί, (υπεύθυνοι τάξεων ή ειδικοτήτων, μόνιμοι ή με ελαστική σχέση εργασίας) δεν έχουμε απέναντί μας τους συναδέλφους μας, αλλά την αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου και της κυβέρνησης αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και πάνω απ΄ όλα, με το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, που δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόφτη των δημοσιονομικών αναγκών τις οποίες τις πληρώνουν με την φορολογική τους αφαίμαξη οι εργαζόμενοι.

Καλούμε τους συναδέλφους των Τ.Ε. και τους Δ/ντές των σχολείων να ενημερώσουν το Δ.Σ. για τον αριθμό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στα τμήματα ένταξης των σχολείων τους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη δέχονται προφορικές εντολές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να καλυφτούν τώρα όλα τα κενά με μαζικούς μόνιμους διορισμούς και στη Γενική και στην Ειδική αγωγή με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες γιατί κανείς δεν περισσεύει.

Αφήστε μια απάντηση